Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 10 lipca 2020 r., imieniny Amelii, Filipa

Konkurs „Wdzięczni Bohaterom 1920 r.”

(Zam: 17.03.2020 r., godz. 12.20)

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił szczegóły programu tegorocznych obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz ogłosił konkurs patriotyczno-edukacyjno-kulturalny pn. „Wdzięczni Bohaterom 1920 r.”. Jego celem jest m.in. upamiętnienie setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Konkurs adresowany jest m. in.: do organizacji pozarządowych, osób prawnych, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego i klubów sportowych. Projekty mają dotyczyć m.in. upowszechniania wiedzy o przebiegu bitwy, a także upamiętnienia bohaterów, w tym żołnierzy, ochotników oraz całego społeczeństwa zaangażowanych w obronę ojczyzny w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.
W ramach konkursu przewidziane są działania takie ja np. realizacja programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym, organizacja przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-kulturalnym oraz upamiętniające zaangażowanie ochotników z innych narodów oraz pomoc innych państw udzielaną Polsce w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.
Na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Wdzięczni Bohaterom 1920 r.” resort Obrony Narodowej przeznaczył do 2 mln zł. Jednym z warunków złożenia oferty jest wkład finansowy podmiotu ubiegającego się o realizację zadań w wysokości minimum 10 proc. planowanej kwoty dotacji. Zadania konkursowe muszą być realizowane od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie nastąpi 10 kwietnia 2020 r.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl