Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaMiejsca na plakaty wyborcze

(Zam: 03.03.2020 r., godz. 09.55)

Burmistrz wydał zarządzenie dotyczące wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami prezydenckimi.

Do tego celu służyć będzie 20 słupów ogłoszeniowych rozlokowanych w Wyszkowie oraz tablice ogłoszeniowe w sołectwach. Dodatkowo materiały wyborcze będzie można mocować nieodpłatnie na ogrodzeniach: Przedszkola Integracyjnego nr 4 w Wyszkowie (od strony garaży), Przedszkola nr 7 w Wyszkowie (od strony ul. 11 Listopada), stadionu Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kościuszki, filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie (od strony ul. Geodetów). Umieszczanie plakatów w innych miejscach możliwe jest za zgodą właściciela lub zarządcy nieruchomości.
Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą również w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy Urzędu Miejskiego i na terenie gminnych jednostek organizacyjnych, w których wyznaczone są siedziby obwodowych komisji wyborczych.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl