Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaWarto segregować i mieć kompostownik

(Zam: 28.01.2020 r., godz. 11.00)

Samorząd gminy Długosiodło zachęca mieszkańców do kompostowania bioodpadów. Dzięki temu zapłacą mniej za odbiór odpadów.

Opłata za odpady staje się sporym obciążeniem budżetu domowego przez podwyżki, które dotykają mieszkańców w całej Polsce. Ci, którzy nie segregują i nie prowadzą kompostownika w najliczniejszych gospodarstwach zapłacą miesięcznie aż 204 zł.
Nowy cennik ustaliła Rada Gminy podczas grudniowej sesji.
Miesięczna opłata od gospodarstwa domowego segregującego śmieci wynosi:
- gospodarstwo 1-osobowe – 34,50 zł
- gospodarstwo 2-osobowe – 67,50 zł
- gospodarstwo 3,4-osobowe – 91,50 zł
- gospodarstwo 5-osobowe i liczniejsze – 102 zł.
Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku płacą:
- gospodarstwo 1-osobowe – 23 zł
- gospodarstwo 2-osobowe – 45 zł
- gospodarstwo 3,4-osobowe – 61 zł
- gospodarstwo 5-osobowe i liczniejsze – 68 zł.
Miesięczna stawka za śmieci niesegregowane:
- gospodarstwo 1-osobowe – 69 zł
- gospodarstwo 2-osobowe – 135 zł
- gospodarstwo 3,4-osobowe – 183 zł
- gospodarstwo 5-osobowe i liczniejsze – 204 zł.
Stawka za pojemnik na nieruchomości niezamieszkałej na stałe, na której powstają odpady segregowane wynosi: 120 l – 40 zł, 240 l – 80 zł, 1 100 l – 160 zł, 5 m szesc. – 320 zł, 6,5 m szesc. – 400 zł, za pojemnik odpadów zmieszanych: 120 l – 80 zł, 240 l – 160 zł, 1 100 l – 320 zł, 5 m szesc. – 640 zł, 6,5 m szesc. – 800 zł.
- Opłata zdrożała z kilku powodów. Najbardziej, bo o ponad 270 proc. zdrożała opłata środowiskowa, którą narzuca ministerstwo środowiska. Wpływ miał też wzrost cen energii i najniższego wynagrodzenia – podkreślił wójt podczas sesji. – Zachęcamy do zagospodarowania w kompostowniku odpadów biodegradowalnych i biomasy. W większości żyjemy w środowisku wiejskim, zatem szkoda płacić za odbiór, skoro te odpady można składować w kompostowniku. Osoby, które nie zechcą skorzystać z tej propozycji, będą ponosiły koszty.
Właściciele/użytkownicy nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza są zobowiązani do podpisania umowy z właściwą firmą prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych wpisaną do rejestru działalności regulowane.
Odpady zbierane selektywnie przyjmowane są też w Punkcie Zbiórki Odpadów Komunalnych w Długosiodle. Można tam oddać papier i tekturę, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, metale, odzież, tekstylia, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone (trawa, gałęzie, liście),popiół, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania (m.in. resztki farb, lakierów, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, nawozy, oleje, pojemniki po tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych), przeterminowane leki. Bezpłatnie do PSZOK-U można dostarczać wyłącznie odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę w ilości nie większej niż 240 l w ciągu miesiąca.
Przed przekazaniem odpadów należy okazać dowód osobisty i potwierdzenie wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub kopię złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Daft Punk, w dniu 31.01.2020 r., godz. 15.19
No raczej kompostownik mogą mieć mieszkańcy wsi i domków jednorodzinnych. Mieszkańcy bloków nawet nie segregują odpadów na palne i niepalne.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl