Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyStawiają na energooszczędność

(Zam: 14.01.2020 r., godz. 11.05)

Gmina Wyszków złożyła pięć wniosków o dofinansowanie na wymianę oświetlenia na energooszczędne. O wsparcie ubiega się w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 ” finansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Wyszkowski samorząd wnioskuje o wsparcie zadań:
- „Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Leszczydół Stary poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne”. W ramach zadania wymienionych ma być 55 starych opraw oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne oprawy LED. Całkowity jego koszt to 43 192,56 zł
- „Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Olszanka poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne”. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę 28 starych opraw rtęciowych i sodowych na nowe energooszczędne oprawy LED. Całkowity koszt zadania – 22 000 zł
- „Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Rybno poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne”. Planowana jest wymiana 52 starych lamp rtęciowych i sodowych na nowe lampy typu LED. Całkowity koszt zadania – 41 000 zł
- „Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Leszczydół-Nowiny poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne”. Zakres zadania obejmuje wymianę 25 starych opraw oświetlenia ulicznego na nowe oprawy energooszczędne LED. Całkowity koszt – 20 000 zł
- „Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Drogoszewo poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne”. Planowana jest wymiana 41 starych lamp rtęciowych i sodowych na nowe energooszczędne oprawy LED. Całkowity koszt – 32 934,36 zł.
Samorząd ubiega się o 10 000 zł na każde z zadań (łącznie 50 000 zł).
J.P.

Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 14.01.2020 r., godz. 21.55
Kropla w morzu potrzeb. I szkoda, że miasta w tym nie ma.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl