Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 czerwca 2020 r., imieniny Erazma, Marianny

Nie sprzedadzą działki pod spalarnię

(Zam: 05.11.2019 r., godz. 09.41)

Burmistrz zwrócił się do właściciela działki (Rolstal Pawłowski Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej), na której miałaby powstać spalarnia „o ponowne przeanalizowanie kwestii umożliwienia firmie ECO ABC dysponowania nieruchomością będącą Państwa własnością i zaniechanie dzierżawy czy też sprzedaży tegoż gruntu”.

Firma Rolstal wycofała się ze sprzedaży działki bełchatowskiej spółce, która chciała wybudować na gruncie spalarnię odpadów niebezpiecznych.
Burmistrz napisał:
„Szanowni Państwo,
w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie procedowany jest wniosek firmy ECO ABC z Bełchatowa o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowy zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Wyszkowie. Z informacji tutejszego Urzędu wynika, że miejscem lokowania inwestycji ma być działka stanowiąca Państwa własność.
W poszanowaniu Państwa prawa do decyzji biznesowych oraz kooperacji z innymi podmiotami gospodarczymi zwracamy się do Państwa z prośbą o ponowne przeanalizowanie kwestii umożliwienia firmie ECO ABC dysponowania nieruchomością będącą Państwa własnością i zaniechanie dzierżawy czy też sprzedaży tegoż gruntu.
Czuję się w obowiązku poinformowania Państwa, że planowana przez firmę ECO ABC inwestycja spotkała się z ostrym sprzeciwem ze strony mieszkańców i brak jest zgody naszej lokalnej wspólnoty na jej lokalizację w naszej gminie. Pomysł budzi obawy o życie, zdrowie, jakość zamieszkiwania i jest przez wielu wyszkowian oceniany jednoznacznie negatywnie. W różnej formie mieszkańcy wyrażają swój protest i w trudnej społecznie atmosferze pojawia się marka firmy ROLSTAL jako właściciela działki, której temat dotyczy.
Jak Państwo zapewne doświadczyli, jesteśmy miastem przyjaznym inwestorom, ale w tej otwartości granicą jest dobro i interes naszych mieszkańców. Mile widzimy przedsiębiorców w naszej dzielnicy przemysłowej, ale w dziedzinach mniej uciążliwych dla mieszkańców. W przypadku tej inwestycji nie ma społecznej zgody na jej lokalizację i w tych warunkach trudno spodziewać się dobrej gospodarczej koegzystencji.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa”.

W odpowiedzi przedstawiciel Rolstal Janusz Pawłowski poinformował, że „ze względu na brak możliwości blokady decyzji środowiskowej na drodze administracyjnej wniosku firmy ECO ABC z Bełchatowa przychylam się do Pana prośby wyrażonej pismem z dnia 24.10.2019. Informuję, że powiadomiłem telefonicznie i e-mailem potencjalnego Klienta o wycofaniu się z transakcji sprzedaży działki, na której miała powstać działalność, która nie znalazła akceptacji władz miasta oraz lokalnej społeczności.
Panie Burmistrzu
Od ponad 30 lat prowadzę działalność gospodarczą kierując się zasadami etyki biznesowej. Zapewniam Pana, że nie uczynię niczego, co nie jest zgodne z zasadami współżycia społecznego bez względu na proponowane korzyści finansowe”.

J.P.

Komentarze

O miesiąc za późno.
Dodane przez O dwóch takich co ...., w dniu 05.11.2019 r., godz. 13.26
Burmistrz tak wmawiał na sesji, że panika mieszkańców związana z budową spalarni wynikła z czyjegoś fake newsa a tu mamy czarno na białym, że w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie procedowany jest wniosek firmy ECO ABC z Bełchatowa o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowy zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Wyszkowie (obwieszczenie o wszczęciu postępowania w dniu 26 września) . Wydana została pozytywna decyzja Sanepidu i jak wyszkowianie zaczęli protestować to ruszyła maszyna propagandowa, żeby wszystko odkręcić i żeby objawił się nam Grzechu Zbawca od Spalarni. Ludzie musimy się bardziej komunikować między sobą. Takie sprawy jak spalarnia, wielkie podwyżki opłat za śmieci i podatków czy zmiany planów na wieżowce koło szpitala docierają do niewielu osób a propaganda władzy jest wszechobecna. Brońmy się, bo o wielu sprawach dowiadujemy się po fakcie.
Dodane przez pisowiec, w dniu 05.11.2019 r., godz. 15.07
Nie popieram koalicji z burmistrzem Nowosielskim i jego radnymi, różnej proweniencji. Przepraszam, że mieszkańcy są zaskakiwani, takimi pomysłami jak spalarnia odpadów niebezpiecznych.
Po-wiec
Dodane przez Emeryt, w dniu 05.11.2019 r., godz. 21.30
Dobry burmistrz.
Dodane przez pisowiec, w dniu 08.11.2019 r., godz. 09.14
Po aresztowaniu burmistrza z warszawskich Włoch i uzyskaniu przez służby archiwum Turka inwestującego w Warszawie, Prawo i Sprawiedliwość w Wyszkowie powinna jeszcze raz się zastanowić i zrezygnować z koalicji z obecnym burmistrzem i jego radnymi w Wyszkowie. W powiecie powinni zawrzeć koalicję z PSL.
Dodane przez pisowiec, w dniu 11.11.2019 r., godz. 16.22
Zapytano 2 uczestniczki marszu, dlaczego są na Marszu, odpowiedź - jesteśmy z Gdańska i u nas takiego marszu nie ma. TVN 24 zorganizował Arenę Idei w ECS w Gdańsku i wyszła żenada bo pojawiły się drwiny wobec innego, prof. Jana Zielonki, który miał inny pogląd niż pozostali dyskutanci i prowadząca Kolenda Zaleska. Czy demokracja ma przyszłość ? - w/g TVN ma, jeśli rządzą nasi, z totalnej opozycji.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl