Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 czerwca 2020 r., imieniny Erazma, Marianny

Gmina zachęca do składania wniosków

(Zam: 05.11.2019 r., godz. 09.40)

Burmistrz zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców do składania wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez samorząd, nie powinny one dotyczyć wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę.

Zmianie powinny podlegać tereny już przeznaczone pod zabudowę w ramach dostosowania do warunków przestrzeni przyległych oraz przepisów prawa. Zmiana może dotyczyć parametrów zabudowy lub korekty rodzaju zabudowy.
Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie w oparciu o założenia, jakie wynikają ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z ograniczeń przepisów odrębnych.
Magistrat zwraca się do mieszkańców: „Proszę potraktować naszą prośbę jako pewien rodzaj indywidualnych dyskusji nad konkretnymi rozwiązaniami tak, aby dalszy kierunek Państwa decyzji, czy to w zakresie budowy domu jednorodzinnego, czy też w zakresie rozwoju działalności gospodarczej tej istniejącej i tej projektowanej, odbywał się w sposób świadomy i wyprzedzający założenia na najbliższą dekadę. Będzie to materiał zarówno dla nas, tworzących te przepisy, ale przede wszystkim dla Państwa, jako dla czynnika tworzącego strukturę społeczno-gospodarczą naszej gminy”.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl