Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 czerwca 2023 r., imieniny Walerii, WalteraOdwaga, rozwaga, konsekwencja

(Zam: 11.10.2019 r., godz. 13.29)

Rozmowa z Maciejem Wójcikiem, mieszkańcem Wyszkowa, kandydatem do Sejmu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska (lista nr 5, poz. nr 19).Co zyska powiat wyszkowski, jeśli to Pan zostałby posłem?
Maciej Wójcik: – Będę pomagał realizować wszelkie projekty dotyczące lokalnej społeczności. Jednak najwięcej problemów wynika z braku działań lub też ze świadomych decyzji rządowych w obszarach budżetowych gospodarki narodowej, co stanowi problem dla wszystkich Polaków. W sejmie zamierzam podejmować działania, powodujące uproszczenie szczególnie systemu prawnego. Dobrobyt Państwa można budować jedynie w oparciu o wzrost produktywności, efektywności pracy w powiązaniu z postępem technicznym i technologicznym. Państwo musi wspierać w tym zakresie przedsiębiorstwa. Konieczne jest ustawowe uproszczenie oraz ograniczenie przepisów prawa, co również zamierzam wcielać w życie.

Z których swoich dotychczasowych dokonań zawodowych i działalności społecznej jest Pan szczególnie zadowolony?
– Moja obecna działalność zawodowa, ta związana z działalnością związkową przeplata się z działalnością społeczną. Od 34 lat pracuję jako nauczyciel. Od 2010 roku jako Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Wyszkowie. Jestem współzałożycielem stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wyszkowa oraz członkiem władz tego stowarzyszenia. Wszelkie działania klubu nakierowane są na udzielanie wsparcia potrzebującym oraz integracji lokalnej społeczności poprzez organizowane przez nas imprezy (wigilie miejskie, akcje charytatywne w tym ta największa – „Pola Nadziei”, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, imprezy patriotyczne itd.) Jako związkowiec zwykle pracuję w zaciszu gabinetu własnego oraz lokalnych samorządowców, z którymi współpracuję. Główne moje działania polegają na opiniowaniu i uzgadnianiu lokalnego prawa tworzonego w oparciu o zapisy ustawowe. Dało mi to umiejętność prawidłowej interpretacji zapisów prawa, które nie zawsze jest jednoznaczne. Współpraca z władzami samorządowymi to negocjowanie lokalnego prawa związanego z edukacją oraz nakładów finansowych na edukację dokładanych do tego obszaru z dochodów własnych tychże. Dotychczasowe działania dały mi wiele umiejętności oraz doświadczenie i mają duży wpływ na skuteczność i efektywność w rozwiązywaniu problemów ludzi potrzebujących pomocy.

Domyślam się, że w sejmie chciałby Pan zająć się przede wszystkim sprawami edukacji. Proszę wymienić trzy priorytety, które postawiłby Pan sobie w tej dziedzinie będąc posłem.
– Wdrożenie w życie opracowania Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przyszłości Edukacji, którego członkiem byłem w kończącej się kadencji sejmu, z naciskiem na odbudowanie zdewastowanego w ostatnich latach systemu edukacji. Zmiany w tym obszarze muszą być wprowadzane w sposób ewolucyjny, gdyż dotyczą młodych ludzi, których szkoła wraz domem rodzinnym kształtują. Wzrost nakładów na edukację oraz wynagrodzeń pracowników edukacji. Uproszczenie i ograniczenie ilości zapisów prawa w edukacji, jego nadmiar i niejednoznaczne zapisy komplikują życie środowiska oświatowego. Zmiany w podstawach programowych, które powinny być prowadzone stopniowo przez czynnych zawodowo nauczycieli specjalistów w swojej dziedzinie z dostosowaniem do realiów obecnego świata. Dziś podstawy programowe szczelnie wypełniają treści przekazywane uczniom nie pozostawiając przestrzeni dla inwencji własnej pedagogów. Odbudowanie zdewastowanego szkolnictwa zawodowego z dostosowaniem do zapotrzebowania rynku pracy.

Jak Pan ocenia obecne wsparcie państwa dla Polski lokalnej? Co Pan ocenia pozytywnie, a co należy zmienić?
– W ostatnich latach wsparcie państwa dla Polski lokalnej jest coraz mniejsze. Pozytywnie można ocenić działania państwa w sytuacjach kryzysowych oraz realizacji inwestycji długoterminowych, które w ostatnich latach uległy spowolnieniu, gdyż gros środków finansowych obecny rząd poświęca na programy socjalne. Programy te tylko częściowo można ocenić pozytywnie. Obecny rząd zmierza w stronę centralizacji zarządzania, co jest wyjątkowo szkodliwe i doprowadziło do potężnych problemów gospodarczych w poprzednim systemie. Natomiast w mojej ocenie to samorządy najefektywniej wykorzystują pieniądze z naszych podatków, przeznaczając je na realizację najistotniejszych zadań dla lokalnej społeczności. Państwo obciążając systematycznie samorządy kosztami wprowadzanych reform, powoduje ograniczenie samorządowych środków, które można by przeznaczyć na inwestycje.
Jak Pan ocenia obecne wsparcie państwa dla różnych grup obywateli (m. in. programy socjalne)? Jest ono jednak jednym z kluczowych argumentów, dla których obecnie sprawujący władzę mają tak duże poparcie.
– Działania socjalne powinny dotyczyć osób, które potrzebują tego wsparcia, nieradzących sobie samodzielnie z różnych powodów. Korzystanie z programów socjalnych przez ludzi zamożnych uważam za nieporozumienie. Podstawą poprawy sytuacji materialnej jest wzrost dochodów Polaków. Jestem zwolennikiem obniżenia obciążeń podatkowych oraz wzrostu kwoty wolnej od podatku. Konieczny jest także wzrost wynagrodzeń. Wsparcie państwa dla różnych grup polega głównie na rozdziale środków finansowych pochodzących z podatków. Uważam, iż Polacy powinni posiadać takie dochody, aby nie musieli liczyć na programy socjalne. Obecnie nasze państwo nie zapewnia Polakom podstawowych praw wynikających z konstytucji. Emeryci zamiast trzynastych i czternastych emerytur powinni mieć wyższe dochody. Emerytury powinny być wolne od podatków i wyższe. Umieralność w Polsce wzrosła do poziomu najwyższego od zakończenia drugiej wojny światowej, przez niedziałający system ochrony zdrowia.

Dlaczego wyborcy powinni zagłosować na kandydatów Koalicji Obywatelskiej?
– Program Koalicji Obywatelskiej jest bezpieczny i dobrze policzony, skrojony na miarę możliwości. Obejmuje najistotniejsze obszary funkcjonowania państwa polskiego. Niezwykle istotne jest zapewnienie obywatelom wyższych dochodów, sprawnie działającej ochrony zdrowia na poziomie europejskim, wolności i demokracji, szeroko zakrojonego wsparcia dla seniorów, edukacji reformowanej ewolucyjnie przez specjalistów, czystego środowiska naturalnego, bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wszystkie działania państwa muszą uwzględniać aktualną i prognozowaną sytuację gospodarczą. Zbliża się załamanie dobrej koniunktury gospodarczej, postępuje odpływ kapitału zagranicznego. Klasa średnia, która zawsze była siłą napędową powodującą rozwój gospodarczy przestaje istnieć. Niedoceniana inteligencja oraz specjaliści zawodowcy prowadzący działalność gospodarczą szukają pracy za granicą. Część odchodzi ze sfery budżetowej szukając zatrudnienia głównie w korporacjach zagranicznych funkcjonujących w naszym kraju lub za granicą. Brak reakcji rządu powoduje deficyt pracowników na rynku pracy.

Materiał wyborczy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO.N iPL Zieloni

Komentarze

Od 4 lat walczą z rządem PiS
Dodane przez totalsi strajkują., w dniu 16.10.2019 r., godz. 11.10
Od 22 października ZNP znowu zaczyna akcję strajkową. Wójcik i totalny samorząd będą straszyć rodziców. Program Koalicji Obywatelskiej jest bezpieczny i dobrze policzony, skrojony na miarę możliwości - uff po sukcesie wyborczym aktywisty KO, poczekamy na wasz protest polityczny.
Dodane przez Matematyk, w dniu 21.10.2019 r., godz. 12.21
WÓJCIK Maciej Mirosław 382 głosów w całym okręgu. Gratulacje

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta