Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 czerwca 2020 r., imieniny Erazma, Marianny

Radni skontrolowali gminne inwestycje

(Zam: 08.10.2019 r., godz. 09.41)

Radni Rady Miejskiej w Wyszkowie zasiadający w komisji finansów
i gospodarki przeprowadzili kontrolę inwestycji realizowanych przez Gminę Wyszków. Oceniali zaawansowanie, jakość wykonywanych prac oraz harmonogram realizacji.  • fot. Urząd Miejski w Wyszkowie
Tereny budów sprawdzili: Jan Abramczyk, Danuta Kukwa, Czesław Lach, Monika Bieżuńska, Bogdan Kuchta, Waldemar Paradowski, Eugeniusz Zaremba. Skontrolowali:
- Przebudowę ulicy Perłowej w Wyszkowie, obejmującą wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej o długości 420 m. Wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko 562 tys. zł. Inwestycja przebiega sprawnie i wszystko wskazuje na to, że infrastruktura oddana zostanie do użytku pod koniec października bieżącego roku. - Przebudowę drogi gminnej w Leszczydole-Działkach, etap I i II, gdzie wykonana i oddana do użytku została droga z kostki brukowej o długości 947 metrów, a w trakcie realizacji jest wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 785,5 metra i wykonanie chodnika o długości 620 metrów. Zadania łącznie kosztować będą budżet gminy blisko 2 mln 400 tys. zł. Na pierwszy etap przedsięwzięcia gmina otrzymała 100 000 zł dofinansowania. Komisja zwróciła uwagę, że pas pobocza, którego zadaniem jest odwodnienie, podczas prac polowych jest niszczony.
- Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym, na którą gmina uzyskała dofinansowanie z programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Koszt inwestycji to 3 473 997,93 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 118 700 zł. Według założeń projektowych inwestycja zakończona zostanie do połowy czerwca 2020 r.
- Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Świętojańskiej oraz Miętowej, Bławatkowej i Sasankowej. Umowa na wykonanie zadania opiewa na niemal 2 mln zł. Prace zakończą się do 15 października 2019 r.
- Budowę jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej – odcinek w okolicy ronda ppłk. Witolda Szaniawskiego. W ramach zadania z kostki brukowej wykonana zostanie droga o długości 96,5 metra wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Koszt to prawie 230 tys. zł. Prace budowlane zakończą się na początku października.
- Przebudowę ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki (etap II) – w ramach zadania wykonany został ciąg pieszo-rowerowy, 79 miejsc parkingowych oraz linia oświetlenia ulicznego z 11 słupami z oprawami LED. Inwestycja została zakończona i kosztowała ponad 520 tys. zł.
Komisja pozytywnie oceniła poziom realizacji inwestycji Gminy Wyszków i zaleciła dalszy dokładny nadzór.
Radni odpowiadając na głosy mieszkańców skierowali wniosek do burmistrza z prośbą o wykonanie badania wody płynącej rowem otwartym tzw. Strugą na ul. Świętojańskiej.
Oprac. J.P.
Źródło: Urząd Miejski w Wyszkowie

  • fot. Urząd Miejski w Wyszkowie

  • fot. Urząd Miejski w Wyszkowie

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl