Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 maja 2024 r., imieniny Bogusławy, TeodozjiLokalne projekty z dofinansowaniem

(Zam: 12.09.2019 r., godz. 15.20)

Premier zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych w naborze przeprowadzonym wiosną tego roku. Znajdują się na niej także projekty powiatu wyszkowskiego i czterech gmin.W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają zadania z list podstawowych. Wnioski znajdujące się na listach rezerwowych będą mogły uzyskać dofinansowanie pod warunkiem pojawienia się oszczędności.
Na liście podstawowej znalazł się projekt powiatu wyszkowskiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Wielęcin”. Koszt 2,3-kilometrowego odcinka to według założeń powiatu 3 285 886 zł.
Na liście podstawowej znalazły się projekty zgłoszone przez:
- gminę Wyszków – rozbudowa ul. Matejki, wartość projektu 11 683 411 zł
- gminę Zabrodzie – rozbudowa drogi gminnej Niegów-Wysychy oraz rozbudowa odcinka drogi gminnej w Gaju i Niegowie, wartość zadania 2 614 644 zł
- gminę Długosiodło – poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy Długosiodło poprzez przebudowę dróg gminnych w Nowym Bosewie, Kornaciskach, Przetyczy Włościańskiej, Chrzczance Folwarku, Chrzczance Włościańskiej, Długosiodle, wartość zadania 2 167 114 zł
- gminę Rząśnik – przebudowa drogi w Ochudnie, wartość inwestycji 329 547 zł.
Na liście rezerwowej są projekty:
- gminy Brańszczyk – remont nawierzchni drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w Białymbłocie-Kurza, wartość inwestycji 230 218 zł
- gminy Zabrodzie – rozbudowa drogi gminnej w Anastazewie, wartość 969 066 zł
- gminy Somianka – przebudowa drogi gminnej w Somiance i Wólce Somiankowskiej, wartość 1 450 616 zł
- gminy Somianka – przebudowa drogi Stare Kozłowo-Nowe Kozłowo, wartość 891 000 zł
- gminy Długosiodło – przebudowa dróg gminnych w Starym Bosewie, Augustowie, Marianowie, Kalinowie, wartość 1582582 zł.
Samorządy mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 do 80 % przewidywanych kosztów realizacji zadania. Powiaty oraz miasta na prawach powiatu mogły złożyć 3 wnioski o dofinansowanie, natomiast gminy 2 wnioski.
Łącznie na Mazowszu rekomendowano do dofinansowania 372 wnioski, z czego 216 umieszczono na listach podstawowych (zadania powiatowe – 51 wniosków, zadania gminne – 165 wniosków). 156 wniosków umieszczono na listach rezerwowych (zadania powiatowe – 27 wniosków, zadania gminne – 129 wniosków).
Łączna kwota środków funduszu przewidziana na dofinansowanie zadań z list podstawowych to 538 283 488,11 zł.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Rekin biznesu, w dniu 21.09.2019 r., godz. 23.51
Wyszków 15 mln a Zabrodzie 2,5. To ci dopiero sukcesy w Zabrodziu? No tak, wzory czerpiemy z zapadłych wsi i do nich mamy się porównywać. W tym roku największy sukces to odkrycie po co Michalik kupił szkołę w Zabrodziu. Ach strach pomyśleć jakie będą kolejne sukcesy? Może odkryjemy do czego służy plan zagospodarowania wymyślony przez Michalika?

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta