Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 czerwca 2020 r., imieniny Erazma, Marianny

Akademia Młodego Obywatela z wizytą w Wyszkowie

(Zam: 12.09.2019 r., godz. 15.13)

Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Wyszkowie odwiedzili uczestnicy projektu Akademia Młodego Obywatela, który realizuje Fundacja Kocham Maków przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu województwa mazowieckiego.Podczas spotkania w Wyszkowie młodzi obywatele uczestniczyli w szeregu spotkań z samorządowcami. Szkolenie zainaugurowała zastępca burmistrza Aneta Kowalewska wykładem „ABC administracji samorządowej”. Podczas spotkania zwróciła uwagę na potrzebę budowania społeczeństwa obywatelskiego w małych ojczyznach.
- Samorząd jest jedną z tych zmian, które najlepiej udały nam się po 1989 roku – podkreśliła.
Młodzież szczególnie zainteresowała się tematem frekwencji w wyborach w Polsce w kontekście obywatelstwa formalnego i moralnego.
W kolejnej części spotkania warsztaty poprowadzili burmistrz Grzegorz Nowosielski, starosta Jerzy Żukowski i wicestarosta Leszek Marszał.
Grzegorz Nowosielski zwrócił szczególną uwagę na problem budowania relacji w zespole.
- Pracownicy muszą wiedzieć, czego wymaga od nich przełożony. Ważny jest również autorytet i wzajemne zaufanie – stwierdził.
Starosta Jerzy Żukowski przypomniał początki swojej działalności społecznej.
- Pierwszą styczność z działaniami na rzecz lokalnej społeczności miałem wiele lat temu, kiedy w mojej rodzinnej miejscowości zawiązała się grupa nieformalna podejmująca działania na rzecz budowy wodociągu. To była pierwsza poważniejsza inicjatywa, która pokazała mi, że warto działać na rzecz społeczności lokalnej – podkreślił.
Leszek Marszał zachęcał młodych do angażowania się w sprawy lokalnej społeczności.
- To jest wasze miasto, wasz samorząd, macie wpływ na jego poczynania. Dzięki pracy na rzecz innych nie tylko wzbogacicie swoje CV, nauczycie się wielu nowych rzeczy, ale przede wszystkim spotkacie fantastycznych ludzi, często przyjaciół na całe życie i staniecie się – tak po prostu – lepszymi ludźmi – zaznaczył.
O tym, jaki powinien być skuteczny samorząd opowiedziała sekretarz gminy Wyszków Anna Gołębiewska. Proces pozyskiwania środków zewnętrznych przybliżyła naczelnik wydziału rozwoju Urzędu Miejskiego Żaneta Kozak.
Ostatnia część szkolenia dotyczyła promocji i kontaktów z mieszkańcami. O promocji jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Wyszków mówiła naczelnik wydziału promocji, kultury i sportu Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Edyta Wittich.
Temat komunikacji z mieszkańcami przybliżyli młodzi pracownicy urzędów: Ewa Michalik z wydziału promocji i rozwoju Starostwa Powiatowego, a także Karol Pych z wydziału promocji, kultury i sportu Urzędu Miejskiego.
Partnerami projektu „Akademia Młodego Obywatela” są Urząd Miejski w Wyszkowie, Starostwo Powiatowe w Wyszkowie oraz Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim. Projekt ma za zadanie przygotowanie młodzieży z powiatów wyszkowskiego i makowskiego do bycia świadomym i odpowiedzialnym obywatelem. W czasie warsztatów młodzi liderzy uczyli się m.in. pracy w grupie, poznawali sposoby prowadzenia diagnozy społecznej oraz niuanse funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Org., oprac. J.P.


Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl