Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 sierpnia 2020 r., imieniny Hilarii, Klary

Ruszyła nowa linia autobusowa

(Zam: 06.09.2019 r., godz. 15.11)

Od poniedziałku 2 września ruszyła nowa linia autobusowa na trasie Wyszków-Brańszczyk-Białebłoto-Kobyla-Wyszków. Jej organizatorem jest powiat wyszkowski, który na jej funkcjonowanie pozyskał dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Partnerem Starostwa w pilotażowym projekcie jest gmina Brańszczyk.  • źródło fot.: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
Nową linię autobusową relacji Wyszków-Brańszczyk-Białebłoto-Kobyla-Wyszków o długości 51 km będzie obsługiwała firma transportowa Kazimierza Wicińskiego z Chorchos (gmina Długosiodło). Autobusy będą kursować od poniedziałku do piątku, poranny o godz. 6.33 zapewni dojazd do Wyszkowa przed godz. 8.00, popołudniowy wyruszy w kierunku Białegobłota o godzinie 17.35.
Rządowy program stwarza możliwość pozyskania środków na dofinansowanie deficytowych połączeń autobusowych organizowanych przez samorządy, których celem jest likwidowanie tzw. wykluczenia komunikacyjnego. Z tej możliwości postanowił skorzystać powiat wyszkowski, który jako jeden z nielicznych samorządów w kraju złożył wniosek o rządowe wsparcie. Dla przykładu, w województwie zachodniopomorskim złożono jedynie 10 wniosków, co oznacza, że zostanie wykorzystanych jedynie 1,5% budżetu na dofinansowanie, samorządy województwa warmińsko-mazurskiego złożyły tylko 9 wniosków, otrzymają więc jedynie 1,3% dostępnych dla nich środków. Nieco lepiej wygląda sytuacja w województwie mazowieckim, gdzie zainteresowanych tzw. funduszem pekaesowym było 19 powiatów i 21 gmin, które łącznie otrzymają ponad 2,6 mln zł, co stanowi 13% puli funduszu przeznaczonego na pomoc dla Mazowsza.
Według samorządu powiatu, mała liczba chętnych wynikać może z krótkiego czasu na przygotowanie i złożenie dokumentacji do wojewody, który jest dysponentem rządowych środków. Niewykluczone, że wiele jednostek samorządu terytorialnego przed aplikowaniem o wsparcie powstrzymało ryzyko, jakie niesie za sobą uruchomienie deficytowego połączenia autobusowego. Samorządy miały niecałe dwa tygodnie na przygotowanie kompleksowego wniosku, na które składało się m.in. sporządzenie graficznego przebiegu linii, oszacowanie długości trasy, ustalenie rozkładu jazdy, sieci przystanków, częstotliwości kursów czy wyliczenie planowanej wielkości pracy eksploatacyjnej na linii komunikacyjnej. Dodatkowo należało uzyskać zgodę Rady Powiatu, dokonać zmian budżetowych (środki nie były wcześniej zakładane), przeprowadzić wybór i podpisać umowę z operatorem linii, uzyskać wszelkie niezbędne zgody przewozowe. Dzięki szybkiej i sprawnej pracy Zarządu Powiatu i pracowników Starostwa wszystko udało się dopiąć w terminie.
27 sierpnia w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie starosta Jerzy Żukowski i wicestarosta Leszek Marszał podpisali umowę z wojewodą w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
Do Starostwa i urzędów gmin od dawna trafiały sygnały, że część mieszkańców, zwłaszcza uczniów szkół średnich mieszkających poza miastem, ma problem z dotarciem do Wyszkowa. Niewątpliwie problem pogłębił fakt wycofania się z lokalnego rynku PKS w Ostrołęce, który z początkiem 2017 r. zawiesił wszystkie kursy na terenie powiatu. Z kolejnym problemem mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego powiat będzie musiał zmierzyć się już od początku września, kiedy do szkół średnich ruszą uczniowie tzw. podwójnego rocznika. Warto wspomnieć, że w roku szkolnym 2019/2020 liczba przyjętych do pierwszych klas szkół średnich znajdujących się na terenie powiatu jest większa o około 750 uczniów, niż w roku poprzednim. Szacuje się, że blisko 2 150 wszystkich uczniów wyszkowskich placówek będzie dojeżdżać do szkół spoza Wyszkowa, nie tylko z sołectw gminy Wyszków, dalej z terenu powiatu wyszkowskiego, ale również z powiatu wołomińskiego (gminy Tłuszcz, Dąbrówka, Jadów) czy powiatu pułtuskiego (gminy Obryte, Zatory). Te problemy przewozowe obrazuje wynik przeprowadzonej przez powiat ankiety. Wynika z niej, że największy brak regularnego transportu na terenie powiatu odczuwa młodzież do 20 roku życia, której głównym celem podróży są dojazdy do szkół. Reagując na wszystkie problemy transportowe mieszkańców, jak również informacje pozyskane od lokalnych samorządów, powiat postanowił uruchomić pilotażową linię autobusową w gminie Brańszczyk, która zadeklarowała poniesienie części kosztów deficytu. Do końca roku Starostwo analizować będzie funkcjonowanie linii i mechanizm obsługi. Jeśli kurs będzie cieszyć się zainteresowaniem, powiat nie wyklucza uruchomienia kolejnych połączeń autobusowych, na których działanie będzie pozyskiwał środki rządowe.
Oprac. J.P.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

  • źródło fot.: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl