Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaRadni poparli sprzeciw mieszkańców

(Zam: 29.08.2019 r., godz. 15.33)

Niejednogłośnie radni podjęli uchwałę wyrażając sprzeciw wobec planów budowy linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Ostrołęka-Stanisławów przez teren gminy Zabrodzie.

Projekt uchwały przygotowali mieszkańcy w ramach inicjatywy uchwałodawczej, pod którą podpisały się 322 osoby ze wsi Anastazew, Podgać, Basinów, Płatków, Kiciny. Komitetowi obywatelskiemu przewodniczyła radna Maria Podolak.
- Uzasadnienie jest dosyć obszerne. Tak samo jak treść uchwały zostało radnym gminy przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji z udziałem komitetu obywatelskiego – stwierdziła. – Uzasadnienie zawiera trzy podstawowe odnoszące się do wpływu linii na zdrowie człowieka, na środowisko przyrodnicze i na stosunki społeczno-ekonomiczne. W imieniu własnym i komitetu, a także wszystkich mieszkańców wyrażających swój sprzeciw bardzo proszę radę o podjęcie tej uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Sylwia Marciszewska w imieniu radnych również zabrała głos.
- Doceniamy i szanujemy podjęcie tej inicjatywy przez mieszkańców naszej gminy. Podzielam w pełni ich obawy w związku budową linii. Zdajemy sobie sprawę, że będzie skutkowała ograniczeniem praw własności gruntu, spadkiem wartości nieruchomości, będzie miała wpływ na zdrowie mieszkańców – zauważyła. – Należy jednak podkreślić, że budowa linii połączona jest z budową nowej stacji elektroenergetycznej w Wyszkowie, która poprawi niezawodność dostaw energii dla północno-wschodniej aglomeracji Warszawy. Ważne jest to również dla planów inwestycyjnych naszej gminy.
Przewodnicząca przypomniała, że budowa linii Ostrołęka-Stanisławów zapisana jest w tzw. Specustawie energetycznej.
- Z pewnością więc taka linia powstanie, bez względu na to, jaki będzie wynik głosowania nad dzisiejszą uchwałą – podkreśliła. – Rada Gminy oferuje pomoc w celu uzgodnienia trasy przebiegu linii, dokonania jak najbardziej korzystnego wyboru dla mieszkańców. Będzie przyglądała się procesowi uzgodnień wypłaty odszkodowań itp. Liczymy na dalszy dialog i współpracę w tym zakresie.
Głos zabrał też przedstawiciel wykonawcy inwestycji, firmy Elfeko Marek Zagórski.
- Jesteśmy gotowi przedstawić założenia inwestycji, konsultacji, które się jeszcze nie zakończyły. Z wielkim szacunkiem podchodzimy do państwa aktywności, ale podkreślam, że konsultacje się nie zakończyły. Wyrażam satysfakcję, że chcą państwo z nami współpracować, wspólnie sugerować, które warianty i w jaki sposób zmodyfikować, by były jak najmniej dokuczliwe – stwierdził.
W sali był także przedstawiciel Polskich Sieci Elektroenergetycznych (inwestor), który podkreślił, że z roku na rok w Polsce wzrasta zapotrzebowanie na energię, a co za tym idzie, inwestycje takie jak Ostrołęka-Stanisławów muszą być realizowane.
- Nasuwa się jednak pytanie, czy stosowne jest podejmowanie dziś uchwały, skoro konsultacje się nie skończyły? Moim zdaniem, można by było odłożyć jej podjęcie w czasie. Może dojdzie do konsensusu między mieszkańcami a firmą? – zauważył Janusz Pakuła.
Sylwia Marciszewska poddała projekt uchwały pod głosowanie, bo radę obligują do jej podjęcia ustawowe terminy. Za głosowało 11 radnych, 3 się wstrzymało, żaden się nie sprzeciwił.
Napisano w niej m.in.: „Rada Gminy Zabrodzie wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów budowy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka-Stanisławów (etap II) przez teren gminy Zabrodzie”. W uchwale radni zaapelowani o zlokalizowanie linii poza granicami gminy. Jednocześnie zobowiązali wójta do przesłania jej premierowi, wojewodzie mazowieckiemu, marszałkowi województwa, ministrom środowiska, infrastruktury, energii, rolnictwa i rozwoju wsi, generalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, Polskim Sieciom Elektroenergetycznym SA (inwestor), FPP Enviro (firma realizująca m.in. nadzory środowiskowe).
J.P.

Komentarze

Dodane przez xxx, w dniu 30.08.2019 r., godz. 10.30
Jestem za a nawet przeciw? Takie stanowisko rady? Co to za kobieta? Dziwne.
więcej światła
Dodane przez Grzegorz Fraktal, w dniu 02.09.2019 r., godz. 10.43
Nie Bądzcien aiwni! Koncentrujecie się na linii energetycznej. Jeden z warjantów jest bardzo dobry dla Gminy. Ale nie Myslicie o tym, że przez środek Waszej gminy linią kolejową przejedzie 6 - 7 razy więcej pociągów z miałem do Ostrołeki? to jest około 50 składów co najmniej 40 wagonowych na dobę w składzie. Na wydmach Lucynowsko Mostowieckich będziecie podziwiali i Wasi goście pociągi a nie wrzosy. Nie dziwie się Burmistrzowi Wyszkowa. On zauroczony kolesiami biznesowymi ma gdzieś, że ruch pociągów zablokuje ul . Pułtuską. Przecież Wybydował "obwodnicę" Możecie stać godzinami w korku przy powiatowych szkołach. Tam Lesio jakoś to wytłumaczy. Obradujcie dalej . Tylko proszę nad realnym problemem a nie zastępczymi , które Wam podsuwają.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl