Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 czerwca 2020 r., imieniny Erazma, Marianny

Jak dotrzeć do szkoły

(Zam: 28.08.2019 r., godz. 12.47)

Jak uczniowie „podwójnego rocznika” dojadą do szkół średnich i czy uruchomienie przez powiat nowej linii autobusowej będzie rentowne? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukali wspólnie przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, reprezentanci gminnych samorządów, dyrekcje i reprezentanci największych placówek oświatowych z Wyszkowa i przewoźnicy prowadzący przewozy regularne na terenie powiatu.

Na zorganizowanym przez władze powiatu spotkaniu 13 sierpnia zaprezentowano dane dotyczące liczby uczniów przyjętych do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu wyszkowskiego. Wicestarosta Leszek Marszał przedstawił analizę danych zgromadzonych przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, z której wynika, że do pięciu wyszkowskich jednostek edukacyjnych (włączając ZS nr 3 i ZDZ) w roku szkolnym 2019/2020 dołączy 60 oddziałów, czyli około 1 800 uczniów, co daje aż o 26 oddziałów więcej w stosunku do sytuacji w roku szkolnym 2018/2019, czyli blisko 750 uczniów (liczba klas w roku szkolnym 2018/2019 – 111, 2019/2020 – 137). Licząc wszystkie roczniki w szkołach (również te starsze) po analizie świadectw okazało się, że blisko 2150 młodzieży to osoby dojeżdżające, zarówno z terenów 5 gmin powiatu wyszkowskiego (Rząśnik 344, Brańszczyk 307, Długosiodło 307, Somianka 226, Zabrodzie 216), jak i z samych sołectw wokół Wyszkowa (737). Dodając uczniów z innych powiatów (m.in. wołomiński – Tłuszcz, Jadów, pułtuski – Pułtusk, Obryte) liczba „podróżujących” wzrasta do 2 700.
Od końca zeszłego roku mieszkańcy powiatu mają możliwość wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb przewozowych mieszkańców powiatu. Największą ilość odpowiedzi udzieliła młodzież do 20 roku życia. Z przeprowadzonego badania wynika, że większość ankietowanych dociera do Wyszkowa za pośrednictwem komunikacji publicznej w godzinach 6.30-8.00, a ich głównym celem podróży jest właśnie dojazd do szkół i zakładów pracy.
Mając na uwadze zgromadzone informacje władze powiatu czują się w obowiązku podjęcia działań zmierzających do umożliwienia wszystkim dojeżdżającym do Wyszkowa uczniom dogodnego transportu do szkoły i powrotu do domu. Pod uwagę wzięto między innymi zmianowość pracy szkół, która będzie obowiązywała w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” (zajęcia do godz. 17.00) oraz Zespole Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (8.00-19.00).
Powyższe dane stanowiły ważną informację dla przewoźników – dzięki nim będą mogli dostosować oferowane połączenia do potrzeb uczniów i innych podróżnych. Przedsiębiorcy przedstawili swoje spostrzeżenia i opowiedzieli o możliwościach dopasowania kursów autobusów na bazie dotychczasowych doświadczeń. Argumenty i obserwacje właścicieli firm transportowych komentowali również przedstawiciele gminnych samorządów. Konkluzją rozmów była potrzeba zainicjowania kolejnych działań zmierzających do poznania potrzeb komunikacyjnych uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Władze powiatu zadeklarowały, że już z początkiem września, wspólnie ze szkołami, wśród uczniów zostanie przeprowadzona ankieta (zapewne w wersji elektronicznej), której wyniki będą odzwierciedlały rzeczywiste oczekiwania transportowe z podziałem np. na dni tygodnia czy konkretne miejscowości, przystanki.
Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu była ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i nowa, testowa linia autobusowa organizowana przez powiat. Naczelnik Wydziału Komunikacji Joanna Mielcarz przybliżyła zebranym podstawowe założenia ustawy, mechanizm działania funduszu i trasę nowego połączenia autobusowego, na działanie której zamierza pozyskać pomoc finansową z rządowego projektu. Podkreśliła, że jeśli wniosek powiatu o dofinansowanie deficytowej linii komunikacyjnej zostanie rozpatrzony pozytywnie, pierwsze autobusy na trasie Wyszków-Białebłoto-Kobyla pojawią się już z początkiem września. Czas na wyłonienie potencjalnego przewoźnika obsługującego omawiany kurs jest bardzo krótki. Wicestarosta Leszek Marszał wspólnie z pracownikami Wydziału Komunikacji zachęcali obecnych na spotkaniu przedsiębiorców do składania ofert na obsługę linii w okresie wrzesień-grudzień 2019. Ze strony przewoźników padły pierwsze uwagi i wstępne deklaracje dotyczące współpracy.
Oprac. J.P.
Źródło: powiat-wyszkowski.pl

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl