Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 czerwca 2020 r., imieniny Erazma, Marianny

Żadnych oficjalnych informacji

(Zam: 28.08.2019 r., godz. 12.27)

„Gmina Wyszków nie posiada oficjalnych informacji na temat planowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (dalej GDDKiA) rozpoczęcia prac zmierzających do budowy tzw. Obwodnicy Północnej Wyszkowa” – burmistrz odpowiedział na interpelację klubu radnych Masz Wybór.

Bogdan Osik, Monika Bieżuńska i Adam Szczerba powołując się na „liczne zapytania mieszkańców dotyczące coraz większego natężenia ruchu na terenie miasta i planowanych sposobów rozładowania korków” napisali interpelację. Zapytali w niej, czy gmina posiada wiedzę na temat planowanego rozpoczęcia prac dotyczących budowy obwodnicy, czy prowadzi rozmowy (składa petycje w GDDKiA) dotyczące rozpoczęcia tych prac. Byli też ciekawi, czy plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniają przebieg obwodnicy, czy prowadzone są wykupy gruntów pod planowany jej przebieg i czy na terenie planowanej obwodnicy znajdują się obecnie zabudowania.
Burmistrz odpisał, że gmina nie ma oficjalnych informacji na temat planowanego rozpoczęcia prac zmierzających do budowy, a ponadto, że:
„- GDDKiA nie prowadziła oficjalnych rozmów z Gminą Wyszków na temat realizacji ww. przedsięwzięcia, uzasadniając to harmonogramem swoich inwestycji;
- w ciągu ostatnich 10 lat GDDKiA zmieniała przebieg planowanej Obwodnicy, co znajdowało odzwierciedlenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jej przebieg jest w 80 % uwzględniony w obowiązujących planach. W chwili obecnej tworzony jest projekt planu uwzględniający pozostałe 20 % przebiegu Obwodnicy – zgodnie z ostatecznym jej przebiegiem, wskazanym przez GDDKiA;
- wykupy gruntów pod inwestycję drogową każdorazowo należą do zarządcy drogi, w przypadku realizacji dróg krajowych będzie to Skarb Państwa;
- na terenach przewidzianych w planach pod ww. Obwodnicę znajdują się 2 nieruchomości zabudowane.”.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl