Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 czerwca 2020 r., imieniny Erazma, Marianny

Maksymalnie złotówka do kilometra

(Zam: 28.08.2019 r., godz. 12.11)

18 lipca weszła w życie ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

O możliwość skorzystania z pieniędzy na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej pytał przewodniczący osiedla Jerzy Prusinowski.
- Była uchwalona ustawa, ale wymagała rozporządzeń wykonawczych i w ostatnich dniach takie rozporządzenie dotyczące funduszu, z którego lokalne połączenia mogłyby być dofinansowane, zostało opublikowane – poinformowała sekretarz gminy Anna Gołębiewska. – O wszelkich działaniach, które samorząd będzie chciał podejmować w tym zakresie, będziemy informować. Czekaliśmy na akty wykonawcze, dalej sprawy będziemy monitorować.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk 30 lipca podpisał porozumienia z wojewodami określające zasady dofinansowania z funduszu, których celem jest zapewnienie jednolitych warunków przekazywania dopłat organizatorom publicznego transportu zbiorowego we wszystkich regionach Polski.
W porozumieniach opisano w szczególności sposób i terminy wypłaty dofinansowania, zasady i warunki wykorzystania oraz zwrotu dotacji, a także wytyczne dotyczące treści umowy o dopłatę zawieranej pomiędzy wojewodą a organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Maksymalny limit wydatków przeznaczonych na dofinansowanie funduszu w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych 800 mln zł.
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.
Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury: „Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywała do końca 2021 r. W kolejnych latach dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Początkowo wyższa kwota dopłaty powinna zachęcać organizatorów do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej tam, gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne. Jednocześnie organizator (samorząd terytorialny) będzie zobowiązany dopłacić do kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej nie mniej niż 10 proc. ze środków własnych”.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl