Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 czerwca 2020 r., imieniny Erazma, Marianny

Numer jest ważny

(Zam: 28.08.2019 r., godz. 12.10)

Policjanci przypominają o obowiązku oznakowania posesji. Ma ono duże znaczenie dla służb ratunkowych.

Dlaczego powieszenie tabliczki z numerem domu jest tak ważne? Takie oznaczenie przyspiesza działanie służb ratunkowych. Często zdarza się, że wezwana na pomoc służba ratunkowa – policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe – ma kłopot z odnalezieniem właściwego adresu osoby wzywającej pomocy. Służby tracą cenne minuty, które mogą uratować ludzkie życie. Powody braku tabliczek są różne, czasami brak wiedzy, a czasami zwykłe zaniedbanie.
Policjanci przypominają, że zawieszenie na frontowej ścianie domu lub na ogrodzeniu w widocznym miejscu, tabliczki z numerem to obowiązek każdego właściciela. Zgodnie z kodeksem wykroczeń za brak numeru można dostać mandat.
Według art. 64 § 1 kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,
podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Według § 2 tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl