Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyŚwiadczenia z pomocy społecznej - ważne daty

(Zam: 28.08.2019 r., godz. 12.00)

1,5 tys. wniosków o świadczenie „Dobry start” i 2,6 tys. wniosków o 500 + przyjął do tej pory elektronicznie wyszkowski Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 1 sierpnia chętni będą mogli ubiegać się o pieniądze składając papierowy formularz.

Od 1 sierpnia Centrum dla Rodziny w Wyszkowie (ul. Kościuszki 54), gdzie można składać wnioski, będzie przyjmować interesantów w poniedziałki i piątki w godz. 8.00-18.00, we wtorki i czwartki w godz. 8.00-18.00 (środy dzień wewnętrzny).

Zmiany w „Dobrym starcie”
Od 1 sierpnia z programu „Dobry start” będą mogli skorzystać również rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 roku życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do 24 roku życia) uczęszczających do szkół dla dorosłych i szkół policealnych.
Wnioski o świadczenie „Dobry start” na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych składane mogą być tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową).

Zmiany w funduszu alimentacyjnym
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Od 1 października 2019 r. świadczenia te będą przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 800 zł.

Terminy rozpatrywania wniosków
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie od 1 sierpnia rozpocznie wydawanie druków i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry start” na kolejny okres zasiłkowy.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:
- do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
- od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia,
- od 1 listopada do 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:
- do 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października,
- od 1 września do 30 września – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
- od 1 października do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia,
- od 1 listopada do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia następnego roku,
- od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.
OPS zachęca do składania wniosków elektronicznie. Od 1 do 25 lipca ośrodek przyjął tą drogą 1 593 wnioski, wydał 1 036 informacji o przyznaniu świadczenia, które objęło 1 396 dzieci. Wypłacił do tej pory z tego tytułu 418 800 zł.
Wniosków o przyznanie 500 + wpłynęło elektronicznie 2 669. Ośrodek wydał 952 informacje, obejmujące świadczeniem 1 353 dzieci (w tym 863 dzieci, które do tej pory nie korzystały ze świadczenia). Wypłacił do chwili obecnej 225 000 zł.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl