Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaWszyscy za

(Zam: 28.08.2019 r., godz. 10.30)

Radni powiatowi jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu. Opozycja uznała, że ocena 2018 r. dotyczy przede wszystkim pracy jej przedstawicieli.Radni powiatowi spotkali się na sesji pod koniec czerwca debatując nad raportem o stanie powiatu wyszkowskiego za 2018 r., sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
W przypadku raportu żaden mieszkanie nie wyraził woli zabrania głosu (trzeba było ją zgłosić przed sesją na piśmie z poparciem 150 osób). Żaden z radnych również nie zgłosił się do dyskusji. Wotum zaufania Zarząd Powiatu uzyskał 16 głosami za (przy nieobecności 3 radnych). Nie głosował m.in. Bogdan Pągowski. Gdy wrócił na salę obrad, podczas rozpatrywania sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu uzasadnił stanowisko radnych PSL, dziś będących w opozycji, w poprzedniej kadencji tworzących koalicyjną większość.
- Obecny zarząd pracuje od 23 listopada, niewiele na ten budżet mógł zapracować i generalnie do końca roku był zajęty wyborami – stwierdził. – Dobrze, że starosta pozytywnie ocenił pracę poprzedniego zarządu, bo wszystkie wskaźniki, które zostały pokazane są rzetelne, mamy się czym pochwalić, jeśli chodzi o 2018 r. – dodał. – To specyficzne głosowanie, bo to absolutorium dla obecnego zarządu, ale de facto podsumowujemy pracę poprzedniego. W imieniu radnych PSL deklaruję, że będziemy głosować za.
Za udzieleniem absolutorium było 18 radnych (1 nieobecny).
Starosta Jerzy Żukowski podsumowując 2018 r. wspomniał m.in. o inwestycjach zrealizowanych w tym okresie. Samorząd powiatowy wydał na nie 15,5 mln zł, a były to m.in. podniesienie stanu technicznego drogi nr 4403W odcinkowo w gminie Brańszczyk i Długosiodło, przebudowa drogi powiatowej na odcinku Leszczydół Nowiny-Porządzie, drogi w Kamieńczyku, mostu w Zakrzewie, budowa chodnika w Drogoszewie, Leszczydole-Pustkach, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Dochody powiatu w minionym roku wyniosły ogółem 95 832 922 zł, wydatki – 95 014 934,34 zł. Zadłużenie powiatu pod koniec 2018 r. wynosiło 10 290 500,27 zł.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl