Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 31 maja 2020 r., imieniny Anieli, Petronela

Rok rekordowych inwestycji

(Zam: 27.08.2019 r., godz. 15.59)

Radni podsumowali miniony rok zatwierdzając sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. Burmistrz uzyskał absolutorium przy czterech głosach wstrzymujących. Zastrzeżenia wyraził radny Adam Szczerba, który argumentował, że odłożenie w czasie realizacji niektórych inwestycji mogłoby przynieść gminie oszczędności.  • fot. Urząd Miejski w Wyszkowie
W minionym roku na inwestycje gmina wydała 59 175 200 zł – to rekordowa kwota uzyskana m.in. dzięki milionom uzyskanym z Unii Europejskiej. Dla porównania, w 2017 r. wydatki na inwestycje wyniosły 33 387 919, 2016 r. – 29 642 577 zł, 2015 r. – 21 839 098 zł, 2014 r. – 21 774 344 zł.
Ogółem dochody w minionym roku wyniosły 183 395 110 zł, wydatki – 204 034 762 zł.
Najważniejsze inwestycje, jakie gmina Wyszków zrealizowała w minionym roku to:
- budowa obwodnicy śródmiejskiej etap III i IV – 33 124 514,43 zł (dofinansowany z UE)
- budowa miejsc parkingowych przy ul. Leśnej w systemie „parkuj i jedź” – 6 014 521,14 zł (dofinansowany z UE)
- przebudowa skrzyżowania ul. Sowińskiego i Dworcowej wraz z przebudową ul. Sowińskiego (odcinek od Dworcowej do Sienkiewicza) – 5 271 261,83 zł (dofinansowany z UE)
- budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym – 2 966 848,30 zł (dofinansowany z UE)
- rewaloryzacja Parku Karola Ferdynanda Wazy (etap II) – 677 094,20 zł (dofinansowany z UE)
- stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie przy ul. 3 Maja – 254 126 zł, Chopina – 297 338,03 zł (dofinansowany z UE)
- zagospodarowanie nadbrzeża Bugu – 183 589,41 zł (dofinansowany z UE)
- zagospodarowanie zieleni przy ul. Szpitalnej w Wyszkowie z wykonaniem siłowni plenerowych – 962 146,64 zł (dofinansowany z UE)
- zabezpieczenie skarpy w parku od strony Bugu – 344 697,06 zł (dofinansowany z UE)
- modernizacja placu zabaw w Parku Karola Ferdynanda Wazy – 247 772,36 zł (dofinansowany z UE)
- ścieżka edukacyjno-informacyjna w parku – alejka główna – 421 143,32 zł (dofinansowany z UE)
- ławeczka Różyckiego w parku – 92 149,11 zł (dofinansowany z UE)
- budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręzie (etap I) – 1 271 050,54 z (dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – pożyczka umarzalna w 30 proc.)
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Perłowej w Wyszkowie – 508 033,33 zł (dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – pożyczka umarzalna w 30 proc.)
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie – 294 958,92 zł (dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – pożyczka umarzalna w 30 proc.)
- budowa doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Białostockiej w Wyszkowie (w rejonie skrzyżowania z ul. Zakręzie) – 61 977,70 zł (dofinansowany z rządowego programu „Razem bezpieczniej”)
- przebudowa ul. Ziołowej, Jesionowej i odcinka ul. Krętej w Skuszewie (etap I – ul. Ziołowa i odcinek ul. Krętej) – 495 878,92 zł
- przebudowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki (etap I) – 816 786,34 zł
- budowa ul. Żelaznej (etap I) – 355 655,75 zł
- przebudowa ul. Targowej w Wyszkowie (etap IV) – 362 526,90 zł
- budowa ul. Dobrej w Rybienku Nowym (etap II) – 507 683,50 zł
- przebudowa ul. Bohaterów Armii Krajowej (etap II) – 572 363,46 zł
- przebudowa ul. Dobrej Wróżki (etap II), ul. Św. Mikołaja, ul. Starej Baśni, i ul. Smoczej w Rybienku Nowym – 552 091,50 zł
- przebudowa ul. Lipowej w Wyszkowie (etap I) – 206 232,69 zł
- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego – łącznik ul. Krasickiego-ul.Sienkiewicza – 62 853,20 zł
- przebudowa drogi – budowa chodnika w pasie drogowym ul. Przelotowej w Wyszkowie – 22 603 zł
- budowa chodnika przy ul. Wierzbowej w Wyszkowie – 195 541,86 zł
- zagospodarowanie placu Wyzwolenia (etap II) – 914 714,02 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej w Wyszkowie – 67 641,98 zł
- budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia parkingu w Lucynowie – 45 693,98 zł
- budowa oświetlenia ulicznego (m.in. w Sitnie, Natalinie, na osiedlu Ogródki w Wyszkowie) – 185 871,80 zł.

Wydatki w roku wyborczym
Adam Szczerba już w poprzedniej kadencji podkreślał, że odłożenie w czasie budowy m.in. placu Miejskiego mogłoby przynieść oszczędności w postaci niższych cen uzyskiwanych w przetargach.
- Potwierdza się, że inwestycje po roku wyborczym są tańsze – podkreślił. – To główny zarzut do budżetu. Jasno z opinii wykonawców wynika, że w roku wyborczym gminy chciały przepchnąć inwestycje, zacząć je, by było widać, że są aktywne. Można było część inwestycji, szczególnie robionych za własne środki, przełożyć na kolejny rok i dzięki temu mniej się zadłużyć.
Radny zarzucał dokonywanie cząstkowych, wybiórczych zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.
- Nie zgadzam się. Wydatki wykonywane są zgodnie z planem zatwierdzonym przez radę na wniosek burmistrza – polemizował skarbnik gminy Dariusz Korczakowski. – Wspólnie ustaliliśmy pewien zakres prac na 2018 r. Mówienie teraz, że wydatków jest za dużo, że może trzeba było je robić w kolejnym roku, jest co najmniej dziwne. Wydatki są związane że środkami unijnymi, o które aplikuje się kilka lat wcześniej. Nie jest tak, że można zmieniać terminy realizacji zadań unijnych – one wynikają nie tylko z programów, to są środki zatwierdzane w Brukseli. Nie wierzę, że Bruksela wymyśla harmonogram wydatków zgodnie z kalendarzem wyborczym w gminie Wyszków. Jest pewien cykl inwestycji – dodał. – Słuchając pana radnego pomyślałem, że na czas roku wyborczego chyba powinniśmy zamknąć wydział inwestycji. Pracujemy, chcemy wykonywać zadania jak najlepiej dla dobra miasta, a że akurat wypada rok wyborczy, staramy się jeszcze bardziej – dodał.
- Możemy sprawdzić, za iloma budżetami głosowałem za, a w stosunku do których wstrzymałem się. Ja mówię w swoim imieniu – zaznaczył Adam Szczerba. – Nie mówię o wydatkach unijnych, ich nie jesteśmy w stanie ich zaplanować, ale poza nimi mieliśmy także ok. 25-30 mln zł wydatków własnych. Zaciągnęliśmy 15 mln kredytu – wyliczał. – Wydział nie powinien być zamykany, miał do realizacji wiele inwestycji. On dba o wykonanie, jak dbam o finanse publiczne.

Można było zostawić budki obite papą…
- Gmina musi się rozwijać przez wszystkie lata kadencji, a nie z wykreśleniem roku wyborczego – zabrał głos w dyskusji burmistrz Grzegorz Nowosielski. – Jeśli obserwujemy zwyżkę cen w roku wyborczym, to w stosunku do wszystkich usług. Czy w związku z tym mamy nie organizować koncertów, festynów, zaprzestać imprez sportowych? Moim zdaniem, nie. Jeśli pana boli duży zakres inwestycji w roku wyborczym, to chcę panu uświadomić, że wcale nie jest to pozytywne w odbiorze mieszkańców. Mając na względzie tylko na marketing polityczny w roku wyborczym powinniśmy skupić się na festynach, a przecinać wstęgi rok wcześniej, bo inwestycje, o których mówimy tak naprawdę podniosły ciśnienie mieszkańcom z powodu zamkniętych ulic, korków, do tego Generalna Dyrekcja remontowała węzeł w Turzynie, most był zamknięty. To wszystko w oczach społeczeństwa nie podniosło notowań sprawujących władzę. Wszystkie utrudnienia były kojarzone z burmistrzem i ze sprawującymi władzę w gminie, ale to nie były działanie polityczne, tylko racjonalne.
Grzegorz Nowosielski wytknął interlokutorom, że klub Masz Wybór mocno zwraca uwagę na koszt wykupów gruntów pod plac Miejski.
- Można było zostawić budki obite papą i pasące się tam kozy, a mielibyście dzisiaj rację mówiąc, że Wyszków wygląda fatalnie i że takich zjawisk w centrum nie powinno być. Za placem ludzie głosują frekwencją – oznajmił burmistrz. – Jest pan szalenie niekonsekwentny, bo mówi, pan, że w tym roku byłoby taniej. To jest teoretyczne stwierdzenie, bo na przykład w ubiegłym roku kanalizacja była tańsza niż w tym – dodał. – Był pan przeciw usunięciu z budżetu przebudowy ulicy Matejki. To było w roku wyborczym, a inwestycja miała kosztować 12 mln zł przy 3 mln zł dofinansowania. Nie podnosił pan argumentu, że inwestycja będzie tańsza w roku kolejnym. Wtedy racjonalne argumenty do pana nie docierały. Moim zdaniem, to nie kwestia roku wyborczego i inwestycji dobieranych politycznie, tylko argumentów dobieranych przez pana politycznie w zależności od okoliczności.
- Ja nie mówię, czy inwestycje są pod publiczkę w roku wyborczym. Mówię, że można było część inwestycji przełożyć. Nie wchodzę w politykę, ale mówię o finansowych rozrachunkach – oznajmił Adam Szczerba. – W przypadku ul. Matejki byłem za, bo mieliśmy dofinansowanie na tę inwestycję.
- Łatwo się mówi, że usługi mogą być droższe czy tańsze. W gospodarce zachodzi wiele zmian – stwierdził Dariusz Korczakowski. – Zobaczcie państwo, jak rosną płace, w związku z tym przewidywanie cen to trochę jak gra w totka. My staramy się realizować zadania, a nie grać. Wszystkie nasze inwestycje są realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych, stosowane są wszelkie procedury. Otrzymujemy ceny rynkowe.

„To nas mieszkańcy wybrali”
Większość radnych, mimo że nie zabrała głosu na sesji, pozytywnie odniosła się do realizacji budżetu podczas głosowania.
- Myślałem, że będziemy się cieszyli tak jak mieszkańcy się cieszą, co widać było na placu Miejskim, kiedy przekazywaliśmy go do użytkowania – stwierdził Jan Abramczyk odnosząc się do krytyki Adama Szczerby. – My w dalszym ciągu słyszymy jakieś pretensje. Według mnie nieuzasadnione. To nas mieszkańcy wybrali i po to startowaliśmy w wyborach, by wywiązywać się ze swoich obietnic. Chcemy ich dotrzymać i swój program realizujemy. Bezzasadne jest narzekanie przy wydanych prawie 60 mln zł. To nie jest budżet domowy, że można z dnia na dzień coś zmienić. Tutaj dużo zależy od unijnych środków, planowania inwestycji. Budżet uzgodniliśmy, uchwaliliśmy, powinniśmy się cieszyć, że udało się nam osiągnąć taki rezultat, wykonać tyle inwestycji w roku. Życzę wszystkim nam, by kolejne lata były zbliżone pod względem inwestycyjnym do poprzedniego.
- W imieniu radnych PiS chciałbym wyrazić opinię pozytywną. Wiadomo, że 2018 r. był dla miasta i gminy dobry. Oby ten osiągnięty poziom był podtrzymywany – stwierdził Eugeniusz Zaremba.
- To było dobre wykonanie budżetu. Możemy być zadowoleni. Potrafiliśmy tak ten budżet zrealizować, że każdy coś dostał – wspaniałe inwestycje, dobrze dofinansowaną oświatę, pamiętaliśmy o najbardziej potrzebujących – stwierdziła przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska deklarując głosowanie „za”.
Za przyjęciem sprawozdania finansowego głosowało 16 radnych, wstrzymało się 4 (Monika Bieżuńska, Bogdan Osik, Adam Szczerba, Paweł Turek). Takim samym stosunkiem głosów burmistrz uzyskał absolutorium.
Na koniec, gdy Elżbieta Piórkowska wręczała burmistrzowi kwiaty, wstali wszyscy radni.
- Chcemy podziękować za ten dobry, doskonały rok, inwestycje na bardzo wysokim poziomie, przemyślane i dobrze wykonane – podkreśliła Elżbieta Piórkowska.
Grzegorz Nowosielski dziękował z kolei pracownikom Urzędu Miejskiego za pracę w trudnym roku, a także podmiotom współpracującym z gminą oraz radnym.
- Skupiamy się teraz na dobrej realizacji roku bieżącego – zakończył.
J.P.

Komentarze

no nie, ...Plac Miejski?
Dodane przez kowal, w dniu 27.08.2019 r., godz. 22.10
"Można było zostawić budki obite papą i pasące się tam kozy, a mielibyście dzisiaj rację mówiąc, że Wyszków wygląda fatalnie i że takich zjawisk w centrum nie powinno być. Za placem ludzie głosują frekwencją – oznajmił burmistrz." Miasto ... tylko formalnie, mentalnie ... ni to miasto, ni to wieś. Pacanów? Trzeba było aż 12 milionów, żeby zadać Wyszkowowi miejskiego szyku!!!

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl