Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaZbudują drogę do Somianki

(Zam: 27.08.2019 r., godz. 12.57)

Władze powiatu podpisały umowę z wykonawcą na budowę trzeciego etapu drogi powiatowej Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka. Inwestycję dofinansował samorząd województwa mazowieckiego oraz gmina Somianka.

Wykonawcą zadania będzie firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka z Kacic.
Inwestycja obejmuje odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy humusu lub darniny, rozbiórkę i frezowanie nawierzchni asfaltowych, wykonanie wykopów i nasypów, budowę przepustów pod koroną drogi, wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, nowych warstw nawierzchni jezdni głównej, zjazdów, zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych, umocnienie skarp i dna rowów (humusowanie z wykonaniem hydroobsiewu, umocnienie płytami ażurowymi, narzutem kamiennym), wykonanie przepustów pod zjazdami i drogami bocznymi, wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym. Postanie też oznakowanie poziome i pionowe wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.
W ramach pozostałych robót zaplanowano usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi (w tym sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi), budowę kanalizacji deszczowej oraz mostu.
Roboty mają się zakończyć do 18 października tego roku.
Z budżetu województwa mazowieckiego (w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”) pochodzi 3 933 614 zł dofinansowania, środki własne powiatu wyszkowskiego to 2 026 005 zł, pomoc finansowa gminy Somianka – 2 070 000 zł.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl