Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 listopada 2020 r., imieniny Błażeja, Saturnina

Wnioskują w samorządzie województwa

(Zam: 16.07.2019 r., godz. 18.48)

Gmina Wyszków ubiega się o dotacje na remont strażnicy OSP w Gulczewie, zakup wozu dla OSP w Lucynowie Dużym i wyposażenie placu zabaw w Kamieńczyku. Samorząd ubiega się o 20 tys. zł dotacji na remont strażnicy OSP Gulczewo.To 100 proc. przewidywanych kosztów prac obejmujących remont szatni przeznaczonej do przechowywania umundurowania strażackiego i środków ochrony indywidualnej oraz wykonanie posadzki przemysłowej w części garażowej. Samorząd złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckich Strażnic OSP -2019”. Planowany termin realizacji to czerwiec-grudzień 2019 r.
100 tys. zł dotacji miałoby zasilić zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lucynowie Dużym. Gmina ubiega się o te pieniądze w samorządzie województwa mazowieckiego. Całkowity koszt zakupu wozu to 860 000 zł. Miałby on nastąpić jeszcze w tym roku.
Z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” samorząd chce pozyskać 133 923 zł na projekt „Mała architektura – miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Kamieńczyka”. W ramach zadania, którego łączna szacowana wartość to 178 566,53 zł, mają być zamontowane urządzenia na placu zabaw tj.: huśtawka wahadłowa z siedziskami typu deseczka oraz gniazdowym, zestaw ze zjeżdżalnią i przeplotnią, piaskownica. Przewidziano też trzy urządzenia zabawowe na sprężynach oraz elementy małej architektury – trzy ławki, kosz na śmieci oraz tablica z regulaminem. Wokół urządzeń zabawowych ma być wykonana nawierzchnia bezpieczna o powierzchni 150 m kw. oraz nasadzenia drzew i krzewów liściastych, które mają za zadanie oddzielenie placu zabaw od boiska do koszykówki. Realizacja jest zaplanowana na ten rok.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl