Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 listopada 2020 r., imieniny Flory, Jana

Co grozi za jazdę „pod wpływem”?

(Zam: 16.07.2019 r., godz. 18.46)

Zawartość alkoholu we krwi decyduje o tym, czy kierowca prowadzący pojazd mechaniczny popełnia wykroczenie czy przestępstwo. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi podczas badania wyniesie od 0,2‰ do 0,5‰ kierowca popełnia wykroczenie opisane w art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń.

Zgodnie z treścią tego przepisu prowadzenie pojazdu mechanicznego „w stanie po użyciu alkoholu” zagrożone jest karą aresztu (od 5 do 30 dni) lub grzywny (od 50 zł do 5 000 zł).
W przypadku, gdy stężenie alkoholu we krwi podczas badania przekroczy 0,5‰ kierowca popełnia już nie wykroczenie, lecz przestępstwo. Zgodnie z treścią art. 178a § 1 kodeksu karnego kto, znajdując się „w stanie nietrzeźwości”, prowadzi pojazd mechaniczny podlega grzywnie od 100 zł (10 stawek dziennych po 10 zł) do 1 080 000 zł (540 stawek dziennych po 2 000 zł), karze ograniczenia wolności od miesiąca do 2 lat albo karze pozbawienia wolności od miesiąca do lat 2.
Oprócz kary głównej wobec kierowcy prowadzącego pojazd „pod wpływem” zostanie zastosowany również zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń zakaz może zostać orzeczony przez sąd na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Z kolei w przypadku popełnienia przestępstwa zakaz prowadzenia pojazdów może zostać orzeczony na okres od 3 do 15 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów sąd określa ponadto rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.
Popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu „w stanie nietrzeźwości” wiąże się dodatkowo z koniecznością zapłaty świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5 000 zł do 60 000 zł.
Z danych statystycznych wynika, że w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego polskie sądy orzekały przede wszystkim dwa rodzaje kar, tj. karę grzywny (44,6%) oraz karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania (44,6 %). Jednak we właściwym dla Wyszkowa okręgu ostrołęckim sądy w 77,8 % przypadków orzekały karę grzywny. Ograniczenie wolności sądy okręgu ostrołęckiego orzekały w 13,5 % skazań. Pozbawienie wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary sądy okręgu ostrołęckiego orzekały 8,6 % przypadków. Kara bezwzględnego pozbawienia wolności spotkała jedynie 0,2 % kierowców sądzonych przez sądy okręgu ostrołęckiego. Wobec tego można uznać, że kary orzekane przez sądy okręgu ostrołęckiego są relatywnie niskie w stosunku do średniej ogólnopolskiej (źródło: Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Paweł Ostaszewski „Spójność karania. Obraz statystyczny stosowania sankcji karnych w poszczególnych okręgach sądowych”, Prawo w działaniu sprawy karne 19/2014).

* Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej, jest wyłącznie poglądem autora.
** Więcej informacji na ten temat i inne podobne tematy znajdziesz na blogu www.zycioweprawo.pl.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl