Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 maja 2020 r., imieniny Magdaleny, Urbana

Sprzedaż uszkodzonego auta, a odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

(Zam: 27.04.2019 r., godz. 14.11)

Wyobraź sobie, że wracając z pracy samochodem miałeś kolizję drogową.

Sprawca nie zachował należytej ostrożności, nie wyhamował i wjechał w tył Twojego auta, dokonując sporych uszkodzeń. Zgłosiłeś sprawę do likwidacji szkody z OC sprawcy, jednak pomimo jednoznaczności faktu sprawstwa kolizji zakład ubezpieczeń zwlekał z wypłatą należnego odszkodowania. Wobec tego, że potrzebowałeś samochodu, a nie miałeś pieniędzy na naprawę, sprzedałeś auto bez przeprowadzenia naprawy.
Postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela zakończyło się decyzją odmowną wypłaty odszkodowania z powodu niewykazania wartości szkody. Argumentem przemawiającym za decyzją odmowną był fakt sprzedaży nienaprawionego auta.
Gdybyś naprawdę znalazł się w takiej sytuacji, nie powinieneś rezygnować z dochodzenia odszkodowania. Należy wskazać, że zgodnie z ostatnim najświeższym orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 03.04.2019 r., sygn. akt II CSK 100/18 sprzedaż pojazdu nie może być powodem odmowy wypłacenia odszkodowania. Zakład ubezpieczeń powinien bowiem zwrócić koszty celowej i uzasadnionej naprawy auta. Należy podkreślić, że nie ogranicza to w żaden sposób działań ubezpieczyciela zmierzających do weryfikacji kosztów naprawy.
Nie ulega wątpliwości, że sprzedaż uszkodzonego auta może generować dla ubezpieczyciela dodatkowe trudności w weryfikacji wysokości realnych kosztów naprawy auta. Jednak trudności te nie mogą blokować poszkodowanemu możliwości dysponowania swoją własnością. Zakład ubezpieczeń mając możliwość dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu ma możliwość oceny sytuacji, a co za tym idzie, wyceny szkody.
Odmowa wypłaty odszkodowania z uwagi na sprzedaż uszkodzonego auta jest przykładem sytuacji, w której ubezpieczyciel bezpodstawnie uchyla się od wypłaty należnego poszkodowanemu odszkodowania. Jednak należy pamiętać, że w przypadkach bezpodstawnej odmowy wypłaty odszkodowania możemy zawsze skorzystać z postępowania odwoławczego w ramach procedury likwidacyjnej prowadzonej przez ubezpieczyciela. Następnie, po wyczerpaniu drogi postępowania likwidacyjnego, możemy również skierować sprawę do procedury polubownej (postępowanie reklamacyjne) prowadzonej przed Rzecznikiem Finansowym. Gdy nie chcemy skorzystać z w/w środków lub po ich niepowodzeniu możemy zawsze skorzystać z drogi sądowej – składając pozew o zapłatę odszkodowania.
Niestety, w wielu sprawach ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie dopiero po przegranej sprawie w sądzie. Wobec tego dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela wymaga niekiedy od poszkodowanego dużej determinacji w działaniu.

* Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej, jest wyłącznie poglądem autora.
** Więcej informacji na ten temat i inne podobne tematy znajdziesz na blogu www.zycioweprawo.pl.

Michał Gruchacz
radca prawny, mediator
kontakt do autora: sekretariat@kancelariagruchacz.pl
http://kancelariagruchacz.pl
Blog: http://www.zycioweprawo.pl

Komentarze

Ubezpieczyciel zawsze odmawia
Dodane przez Grzegorz, w dniu 07.05.2019 r., godz. 12.48
Ubezpieczyciel jak znajdzie cokolwiek to odmawia lub zaniża odszkodowanie. Trzeba bić się do końca. Albo samemu albo z prawnikiem. Oczywiście z prawnikiem drożej, ale w moim przypadku mimo wszystko opłacało się. Pozdrawiam Pana Mecenasa i dziękuję za teksty z przyjemnością czytam. Grzegorz

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl