Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 06 grudnia 2022 r., imieniny Jaremego, MikołajaZ nadzieją na rozwój gminy

(Zam: 27.04.2019 r., godz. 13.47)

Z myślą o rozwoju gminy i zyskaniu dodatkowych dochodów do budżetu samorząd zabrodzki przystąpił do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych przy trasie S8.

Jak tłumaczył wójt Krzysztof Jezierski podczas sesji Rady Gminy, obszar został podzielony na dwa opracowania ze względu na stopień trudności i czasochłonność przygotowania planu. W studium przeznaczony jest większości na cele usługowo produkcyjne. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na umożliwienie realizacji inwestycji na tych terenach. Realizacja obiektów usługowych i przemysłowych pozwoli na zwiększenie potencjalnych dochodów budżetu gminy” – bliźniaczo brzmią uzasadnienia uchwał.
– Uchwalanie studium trwało kilkanaście lat, mam nadzieję, że plan uda się zrobić znacznie szybciej, że będzie to inwestycja dla całej gminy, dzięki której będziemy mogli sobie pozwolić na bardziej ambitne inwestycje – tłumaczył wójt. – Niezwłocznie po podjęciu uchwały przystąpimy do poszukiwania firmy projektowej, która zajmie się opracowaniem planu – dodał. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl