Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 grudnia 2021 r., imieniny Barbary, Krystiana

Będą nalewki i wędliny

(Zam: 17.05.2011 r., godz. 11.18)

Gmina ogłosiła dwa konkursy, skierowane do osób fizycznych i stowarzyszeń, których rozstrzygnięcie odbędzie się 5 czerwca podczas corocznie organizowanych „Dni Pola”.

Pierwszy ma na celu nagrodzenie najlepszej nalewki, drugi pod nazwą „Mój wyrób – przysmak wielu” – najlepszych, swojskich wędlin. Rozstrzygnięcie finałowe konkursu, prezentacja przedkonkursowa wędlin oraz ich degustacja nastąpi 5 czerwca w ramach IV Dni Pola Powiatu Wyszkowskiego, na placu w Starym Kozłowie, organizowanych przez gminę Somianka i powiat wyszkowski.

W konkursie brać udział mogą osoby fizyczne, organizacje zarejestrowane i niezarejestrowane (np. koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie, rady kościelne, OSP, itp.) z gminy, które zgłoszą się w siedzibie Urzędu Gminy w Somiance do 27 maja do godz. 16.00. W konkursie uczestnicy przygotowują trzy rodzaje wędlin, do których wyrobu zakupią produkty na własny koszt; każdy z wyrobów musi mieć wagę nie mniejszą niż 500 dkg. Muszą ponadto dołączyć krótki opis walorów smakowych oraz przepis. Wyroby, zgłoszone do konkursu, należy dostarczyć 5 czerwca do godziny 14.00. Jury, które składać się będzie z przedstawicieli Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, zwróci uwagę na oryginalność wyrobu i walory smakowe. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. Szczegółowe informacje można uzyskać u Marzeny Kuchty, Urząd Gminy Somianka (pokój nr 10), pod numerem telefonu: (29) 74 187 90 wew. 49.

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl