Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 września 2020 r., imieniny Hieronima, Wery

Konkurs za kilka miesięcy

(Zam: 31.03.2019 r., godz. 10.43)

Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie Monika Andrzejewska pełni obowiązki dyrektora Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku. Zadania będzie wykonywać do 19 maja. Docelowo wójt zamierza ogłosić konkurs na to stanowisko.

Przepisy pozwalają wójtowi na powierzenie obowiązków bez konkursu. Dotychczasowa dyrektor Maryla Puścian przebywa na zwolnieniu lekarskim.
– Zwolnienie bardzo się przedłużało, dyrektor została odwołana ze stanowiska, zdecydowałem się powierzyć stanowisko pani Andrzejewskiej. Przez kilka miesięcy będzie organizowała funkcjonowanie Domu Kultury, a później ogłosimy na to stanowisko konkurs – tłumaczył podczas marcowej sesji Rady Gminy wójt Wiesław Przybylski. – Był przeprowadzony audyt w Domu Kultury, który wykazał szereg uchybień i nieprawidłowości. Prawo pozwala na odwołanie w każdym momencie takiego dyrektora ze stanowiska. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Jak podkreślił wójt, wypowiedzenie zostało wysłane pocztą, a jego bieg rozpocznie się, kiedy dotychczasowa dyrektor wróci ze zwolnienia.
– Dopełnię wszelkich starań, by Dom Kultury w Brańszczyku był bardzo dobrym ośrodkiem kulturalnym w naszym regionie, liczącym się nie tylko u nas, ale być może w województwie – oznajmiła na sesji Monika Andrzejewska.
W zarządzeniu w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora wójt udzielił jej pełnomocnictw w zakresie dysponowania dotacją z budżetu gminy, podejmowania zobowiązań tylko do wysokości limitów zabezpieczonych w planie finansowym jednostki, zawierania umów cywilno-prawnych w przedmiocie spraw objętych strukturą działalności samorządowej instytucji, umów zleceń z osobami fizycznymi i prawnymi, zakupu środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki, zawierania i rozwiązywania umów o pracę. Podejmowanie innych decyzji wymaga zgody wójta.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl