Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 grudnia 2021 r., imieniny Barbary, Krystiana

Sprawozdanie z działalności OSP

Ikona
(Zam: 17.05.2011 r., godz. 11.22)

Józef Sawicki, nadzorujący ochronę przeciwpożarową w gminie, przedstawił informację o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2010 r.

W skład gminnych OSP wchodzi sześć jednostek: z Rząśnika, Porządzia, Ochudna, Komorowa, Dąbrowy i Wólki Lubielskiej. W tym roku nowym gminnym komendantem został Kazimierz Tomaszewski. W 2010 r. wydano 37 738,22 zł, z tego:
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach – 10 709,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 455,76 zł,
- wynagrodzenie dla gminnego komendanta i kierowcy – 10 200 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu – 9 375,39 zł,
- koszty energii w strażnicy w Wólce Lubielskiej – 701,21 zł,
- usługi zdrowotne – 300 zł,
- abonament za oprogramowanie GCzK i przegląd samochodu – 2 325,30 zł,
- podróże służbowe – 721,14 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodu i ludzi) – 2 944 zł.

W 2010 r. OSP uczestniczyło w różnych akcjach 35 razy. W tym roku przewiduje się przekazanie samochodu strażackiego do Wólki Lubielskiej i zakup łodzi z silnikiem.

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl