Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2021 r., imieniny Aurelii, Balbiny

Z naczelnika na sekretarza

(Zam: 01.03.2019 r., godz. 10.28)

Od niedawna Agnieszka Londzin jest naczelnikiem nowego wydziału promocji i rozwoju Starostwa Powiatowego. Teraz okazuje się, że wygrała także nabór na stanowisko sekretarza gminy Dąbrówka.

Protokół z naboru ukazał się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Dąbrówka na początku lutego. Jak poinformowali członkowie komisji rekrutacyjnej, nadesłanych było 8 ofert (7 spełniło wymagania formalne i dodatkowe). Wybrali Agnieszkę Londzin, która pracowała w poprzednich latach jako audytor wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, a po zmianach organizacyjnych przeprowadzonych przez nowe władze powiatu objęła stanowisko naczelnika wydziału promocji i rozwoju. Wójt gminy Dąbrówka złożył wniosek o przeniesienie pracownika ze Starostwa Powiatowego w Wyszkowie do pracy w Urzędzie Gminy Dąbrówka (pozwala na to ustawa o pracownikach samorządowych). Na takie przeniesienie muszą zgodzić się pracodawcy w formie porozumienia.
– Kierownicy jednostek podejmą w tej sprawie decyzję – podkreśliła Agnieszka Londzin.
– Z naszej strony nie będzie sprzeciwu w tej kwestii, w rozsądnym czasie porozumienie z gminą Dąbrówka zostanie zawarte – deklaruje nadzorujący pracę wydziału promocji i rozwoju wicestarosta Leszek Marszał.
Jak dodaje, na stanowisko naczelnik wydziału promocji i rozwoju zostanie ogłoszony nabór.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl