Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyMajątki radnych

(Zam: 25.02.2019 r., godz. 13.22)

Oświadczenia majątkowe radnych powiatowych, które złożyli na początku kadencji 2018-2023.Ewa Bartosiewicz
Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Bartosiewicz – własna działalność
Fundusz Rozwoju Spółek SA w Warszawie – umowa o pracę, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. – rada nadzorcza, radna powiatu wyszkowskiego
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej – 35 000 zł
– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 5 954,44 euro, 7 000 dolarów
– papiery wartościowe: fundusze inwestycyjne na kwotę łącznie 39 474,15 zł
– dom o pow. 200 m kw. o wartości według ubezp. 500 000 zł, własność
– inne nieruchomości: grunty rolne (darowizna od rodziców) – 7,9088 ha o wartości 40 000 zł, nieruchomości gruntowe nierolne – 1,0504 ha o wartości 206 200 zł, grunt pod domem – 3 200 m kw. o wartości 100 000 zł, własność
– majątek nabyty od Skarbu Państwa, samorządu: w 2015 r. Od Agencji Nieruchomości Rolnych grunty nierolne o pow. 1,0504 ha
– działalność gospodarcza wykonywana osobiście: Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Bartosiewicz, przychód 100 463,41 zł, dochód 37 298,20 zł
– członek rady nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim od grudnia 2016 r., z tego tytułu dochód – 26 501,56 zł netto
– inne dochody: Fundusz Rozwoju Spółek SA – umowa o pracę 3 555,19 zł netto za 2017 r.
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Volkswagen Passat 2011 r.

Teresa Czajkowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, kierownik sekcji rehabilitacji społecznej
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 4 726,98 zł (majątek odrębny)
– gospodarstwo rolne o pow. 4,92 ha, wartość nieustalona, zabudowa – stodoła, dwa budynki gospodarcze, z tego tytułu dopłaty bezpośrednie z ARiMR – 1 831,87 zł, majątek odrębny
– inne dochody: wynagrodzenie za pracę – 54 854,28 zł, dieta z tytułu pełnienia obowiązków radnej – 468,47 zł
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt bankowy na wyposażenie mieszkania w kwocie 34 900 zł, aktualne zadłużenie wynosi 12 305,92 zł.

Paweł Deluga
Zatrudnienie: nauczyciel (etat) Szkoła Podstawowa nr 3 w Wyszkowie, nauczyciel (6 godz./tyg.) w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, Szkoła Podstawowa w Lucynowie – nauczyciel (1h/tyg.), instruktor boksu w MKS Gimnazjon Apin Wyszków (umowa zlecenie), Szkolny Związek Sportowy – zajęcia z piłki ręcznej (umowa zlecenie)
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 227 290,01 zł
– dom o pow. 200 m kw. o wartości 380 000 zł, majątek odrębny
– inne nieruchomości: działka budowlana o pow. 1 365 m kw. udział w nieruchomości 50 proc. o wartości ok. 135 000 zł, majątek odrębny
– członkostwo w zarządzie Hunt-Way Sp. z o.o. Wyszków od 5 października 2016 r., brak dochodu i przychodu z tego tytułu, Hunt-Way Sp. z o.o. Sp. k., z tego tytułu dochód 3 478,08 zł
– inne dochody: umowa o pracę – 64 509,11 zł, umowy zlecenia – 13 446,40 zł, ryczałt z sesji Rady Powiatu – 20 839,28 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Toyota Corolla 1,6 2002 r., Volkswagen Passat 1,9 TDI 2000 r. wspólnota majątkowa

Marzena Dyl
Nauczycielka w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Długosiodle i w Zespole Szkół w Starym Bosewie
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 101 468,03 zł małżeńska wspólność majątkowa
– dom o pow. 234 m kw. + działka 2000 m kw. o wartości ok. 500 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– mieszkanie o pow. 50,20 m kw. o wartości ok. 450 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– gospodarstwo rolne o pow. 22,5 ha o wartości ok. 500 000 zł, rodzaj zabudowy – budynek mieszkalny, 3 obory, 2 stodoły, garaż, małżeńska wspólność majątkowa, z tego tytułu dochód 2 5000 zł
– inne dochody: z tytułu zatrudnienia łącznie brutto: 91 492,04 zł, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (radna) – 341,03 zł, z tytułu umowy cywilno-prawnej z OKE w Warszawie – 916,94 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Toyota Verso 2013 r., Nissan Navara 2010 r., Iveco 3512 2006 r., maszyny do obróbki drewna ok. 70 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa

Bogusław Frąckiewicz
Członek Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ROR 6 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– dom o pow. 120 m kw. o wartości 180 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– inne nieruchomości: działka 563 m kw. o wartości 60 000 zł, grunty sklasyfikowane rolniczo 0,59 ha o wartości 20 000 zł, działka rekreacyjna 1 134 m kw., dwa budynki na inne cele o pow. 34,85 m kw. o wartości 125 000 zł, 2/48 udziału działki o pow. 328 m kw. drogi wewnętrznej o wartości 3 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– inne dochody: wynagrodzenie z umowy zlecenia 8 905 zł, czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych 2 100 zł gmina, dieta radnego powiatu – 23 841,73 zł, dochody za 11 miesięcy 2018 r.
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Nissan Qashqai 2012 r.

Justyna Garbarczyk
GBPiZS Warszawa, dyrektor
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 200 000 zł
– dom o pow. 329 m kw. o wartości 450 000 zł, współwłasność z mężem, mieszkanie o pow. 45 m kw. o wartości 250 000 zł, własność, mieszkanie o pow. 36,20 m kw. o wartości 240 000 zł
– gospodarstwo rolne o pow. 11,71 ha o wartości 300 000 zł, zabudowa – dom mieszkalny, budynek gospodarczy z garażem, współwłasność z mężem, z tego tytułu przychód i dochód 10 000 zł
– inne nieruchomości: 178 m kw. związana z domem o wartości ok. 50 000 zł, współwłasność z mężem
– inne dochody: z wynagrodzenia za pracę 91 913,36 zł, dieta z tytułu pełnienia funkcji radnej – 13 077,62 zł, dochód ze sprzedaży mienia – 50 000 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Volkswagen Tiguan 2016 r. własność, Renault Laguna 2010 r. własność
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt na zakup mieszkania w wysokości 210 000 zł

Wojciech Kozon
Radny Powiatu w Wyszkowie, specjalista administracyjno-gospodarczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Konopnickiej w Wyszkowie
– gospodarstwo rolne o pow. 7,50 ha, z tego tytułu dopłaty bezpośrednie 6 400,59 zł
– inne dochody: z tytułu wynagrodzenia – 28 765,52 zł brutto, umowy o dzieło – 688 zł, dieta radnego – 18 826,99 zł, zwrot podatku dochodowego – 139 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Ford Mondeo Mk3, 2006 r., własność, majątek odrębny
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt gotówkowy Deutsche Bank 18 600 zł – na bieżącą konsumpcję, kredyt w rachunku Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej oddział w Somiance – 10 000 zł na bieżącą konsumpcję

Tadeusz Kuchta
Urząd Gminy Somianka – insp. ds. gosp. odp. dział. gospod., radny powiatu wyszkowskiego
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 36 745 zł wspólnie z małżonką
– dom o pow. 160 m kw. o wartości 330 000 zł, współwłasność małżeńska
– inne nieruchomości: działka o pow. 1 234 m kw. zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wymienionym wyżej o wartości 70 000 zł, współwłasność małżeńska
– inne dochody: Urząd Gminy Somianka umowa o pracę dochód 60 060,90 zł brutto (w tym nagroda jubileuszowa), fundusz socjalny – 910 zł, dieta członka zarządu powiatu wyszkowskiego – 21 240,77 zł

Adam Mróz
Radny Powiatu Wyszkowskiego
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 48 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 300 dolarów, 700 euro
– dom o pow. 73 m kw. o wartości 250 000 zł, darowizna od rodziców wniesiona do odrębnego majątku, mieszkanie o pow. 59,2 m kw. o wartości 240 000 zł, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, małżeńska wspólność majątkowa, mieszkanie o pow. 34,6 m kw. o wartości 150 000 zł, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, małżeńska wspólność majątkowa
– inne nieruchomości: nieruchomość związana z budynkiem wymienionym wyżej o pow. 900 m kw. o wartości 30 000 zł, garaż samochodowy o pow. 18 m kw. o wartości 22 000 zł, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – małżeńska wspólność majątkowa
– członek rady nadzorczej w PWiK Sp. Z o.o. w Wyszkowie od 1 listopada 2012 r., z tego tytułu dochód 26 276,25 zł
– inne dochody: ze stosunku pracy w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie – 147 063,94 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Mitshubishi Space Star z 2012 r., Nissan Qashqai z 2012 r., oba pojazdy małżeńska wspólność majątkowa

Agnieszka Ołdak
Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. – p.o. główny księgowy
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 4 550 zł
– dom o pow. 189 m kw. o wartości 350 000 zł, współwłasność, spadek
– mieszkanie o pow. 35,25 m kw. o wartości 231 064 zł, współwłasność
– gospodarstwo rolne o pow. 2,41 ha o wartości 300 000 zł, zabudowa zagrodowa (dom, budynek gospodarczy), współwłasność, spadek
– inne nieruchomości: działka pod dom – 1 120 m kw. o wartości 50 000 zł, współwłasność, spadek; grunty orne – 1,2 ha o wartości 20 000 zł, współwłasność, spadek; działka z domem letniskowym – 1 696 m kw. o wartości 60 000 zł, współwłasność, spadek
– inne dochody: z tytułu zatrudnienia w WTBS Sp. Z o.o. w Wyszkowie – 63 002 zł, dochód z tytułu renty rodzinnej – 24 878 zł, zlecenia – 5 120 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Hyundai i30, 2012 r., pierwsza rejestracja 2013 r.
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: przyrzeczenie sprzedaży udziału w lokalu użytkowym – garażu, podpisane z Dom Development SA 10 lutego 2016, kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy – 27 445 zł, stan zadłużenia na 12 grudnia 2018 r. – 908 zł.

Bogdan Pągowski
Gospodarstwo rolne Trzcianka
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 38 500 zł
– dom o pow. 200 m kw. o wartości 350 000 zł
– gospodarstwo rolne hodowlane 4,49 ha o wartości 250 000 zł, zabudowa murowana, budynki gospodarcze, z tego tytułu przychód i dochód 7 000 zł
– inne dochody: praca zarobkowa od 1 stycznia 2018 r. do 23 listopada 2018 r. – 169 189,25 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Jeep Compass 2018 r. Majątek odrębny, traktor C-330 1986 r. majątek odrębny, traktor MT 225 1985 r., majątek odrębny, VW Transporter 1900, 2000 r., majątek odrębny.

Sławomir Pędzich
Lecznica dla zwierząt w Brańszczyku, technik weterynarii (do 30 czerwca 2018 r.), własna działalność gospodarcza – Zakład Unasieniania Bydła Sławomir Pędzich (od 1 lipca 2018 r.)
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 77 000 zł, współwłasność majątkowa małżeńska
– dom o pow. 212 m kw. o wartości 250 000 zł współwłasność majątkowa małżeńska, mieszkanie o pow. 50,50 m kw. o wartości 290 000 zł, współwłasność majątkowa małżeńska
– gospodarstwo rolne powierzchnia 5,76 ha, o wartości 70 000 zł, zabudowa – obora murowana, stodoła drewniana, współwłasność majątkowa małżeńska, z tego tytułu przychód 36 943 zł, dochód – 23 200 zł, dopłaty bezpośrednie 3 592,81 zł
– 50 udziałów Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. Z o.o., z tego tytułu dochód 1 620 zł
– działalność gospodarcza wykonywana osobiście: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – inseminacja bydła, z tego tytułu przychód 26 005 zł, dochód – 14 007,33 zł
– inne dochody: umowa o pracę – 5 465,64 zł, umowa o dzieło – 518,91 zł, dieta radnego powiatu – 17 567,76 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Chevrolet Aveo 2011 r. – 17 000 zł, ciągnik Renault 75-14 1988 r. – 34 000 zł, prasa belująca – 24 000 zł, Honda Civic 2003 r. – 11 000 zł, ciągnik Ursus C-330 1973 r. – 10 000 zł

Renata Rębała
ARiMR w Warszawie kierownik BP w Wyszkowie, radna rady powiatu
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 215 094,16 zł odrębna własność majątkowa
– dom o pow. 120 m kw. o wartości 120 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa, mieszkanie o pow. 43,23 m kw. o wartości 300 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– inne nieruchomości: działka budowlana 1 120 m kw. o wartości 50 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa, garaż 48 m kw. o wartości 20 000 zł
– inne dochody: z tytułu zatrudnienia 68 545,01 zł netto, dieta radnej 13 077,62 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Toyota Verso 2010 r., Skoda 2011 r.

Waldemar Sobczak
(oświadczenie złożone na koniec kadencji 2014-2018)
Radny Rady Powiatu w Wyszkowie
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 228 363,78 zł wspólność małżeńska
– papiery wartościowe: obligacje Skarbu Państwa 400 szt. na kwotę 40 000 zł
– mieszkanie o pow. 60,16 m kw. o wartości 150 000 zł, lokal stanowiący odrębną nieruchomość
– inne nieruchomości: działka budowlana ogrodzona 531 m2 (darowizna) wraz z materiałami budowlanymi o wartości 61 000 zł (wspólność małżeńska), działki w Tłuszczu 0,4271 ha, oraz działki rolne w Dzięciołach 0,77 ha (spadek po rodzicach, własność), działka (las) w Dzięciołach 0,69 ha (1/3 udziału współwłasność) łączna wartość według aktu notarialnego 191 340 zł, działka rolna w Dzięciołach 0,27 ha o wartości 20 000 zł zakupiona w 2016 r. (własność)
– akcje 998 PKO BP nabyte w 2004 i 2009 r. współwłasność małżeńska, dochód – 444,90 zł
– członek rady nadzorczej Wars SA od 24 maja 2016 r., dochód – 24 661,14 zł, PWiK (zrezygnował z członkostwa – przyp. red.)
– inne dochody: emerytura – 31 142,42 zł, z tytułu pełnienia funkcji radnego – 8 464,40 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Skoda Octavia 2008 r. współwłasność małżeńska

Adam Turek
Własna działalność gospodarcza Turextrans Turek Adam Przemysław – właściciel
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 40 000 zł majątek odrębny i 38 000 zł małżeńska wspólnota majątkowa
– dom o pow. 153 m kw. o wartości ok. 400 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa
– użytki rolne 15 ha 65 a udział 1/6 o wartości ok. 105 000 zł, pastwiska stałe i tereny leśne o łącznej powierzchni 54 ary o wartości ok. 5 000 zł, zabudowa gospodarcza, darowizna, majątek odrębny, bez przychodu i dochodu
– inne nieruchomości: działka, na której znajduje się dom o pow. 4 686 m kw. o wartości 702 000 zł, działka budowlana o pow. 1 668 m kw. o wartości 167 000 zł, działka budowlana o pow. 830 m kw. o wartości 83 000 zł, udział 1/5 w niezabudowanej działce o pow. 3 447 m kw. o wartości 131 000 zł, darowizna, majątek odrębny
– działalność gospodarcza wykonywana osobiście: osoba fizyczna – transport towarów, usługi i sprzedaż związane z robotami ziemnymi i budowlanymi, z tego tytułu przychód 114 310,08 zł, dochód 39 995,96 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Skoda Octavia II 2007 r., małżeńska wspólnota majątkowa, VW Passat B6 2007 r. małżeńska wspólnota majątkowa, VW Lt 55 1994 r. małżeńska wspólnota majątkowa, Mercedes-Benz 611d 1996 r. małżeńska wspólnota majątkowa, Mercedes-Benz Actros 3340 1999 r. małżeńska wspólnota majątkowa, Belarus 1025 2009 r. małżeńska wspólnota majątkowa, CAT 930G 2006 r. małżeńska wspólnota majątkowa, Liebherr 312 1994 r. małżeńska wspólnota majątkowa, O&K L20 1980 r. małżeńska wspólnota majątkowa.

Piotr Wykowski
Hurtownia Elektrotechniczna Elektro-Lux Jerzy Kruk, specjalista ds. sprzedaży
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 641,28 zł majątek odrębny, 15 757,83 zł małżeńska wspólnota majątkowa
– inne dochody: z tytułu pracy – 2 250 zł (przychód), z tytułu stażu – 5 019,20 zł, z tytułu pełnienia funkcji radnego – 765,83 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Skoda Octavia II Kombi 2008 r.

Katarzyna Wysocka
Własna działalność gospodarcza
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 35 000 zł współwłasność małżeńska
– papiery wartościowe: fundusze inwestycyjne 4 x 4 468,55 zł majątek odrębny na kwotę 17 874,20 zł
– dom o pow. 270 m kw. o wartości 850 000 zł współwłasność małżeńska
– inne nieruchomości: działka o pow. 1500 m kw. na której posadowiony jest dom opisany wyżej o wartości 80 000 zł współwłasność małżeńska
– działalność gospodarcza wykonywana osobiście: osoba fizyczna – praktyka lekarska ogólna, w okresie I-X 2018 przychód 211 052,50 zł, dochód 161 576,49 zł, w ubiegłym roku przychód 246 692 zł, dochód 187 894,86 zł
– inne dochody: 18 845,25 zł – dieta radnego powiatowego za okres I-XII 2018
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Mercedes Benz 280 CDi 2006 r. współwłasność małżeńska, łódź motorowa z silnikiem przyczepnym marki Yamaha, współwłasność małżeńska
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny 409 750 zł zaciągnięty w 2010 r. na budowę domu w banku PKO SA oddział w Wyszkowie, do spłacenia pozostało 321 073,57 zł

Iwona Wyszyńska
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – kierownik Placówki Terenowej w Wyszkowie
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 245 460 zł wspólność małżeńska
– dom o pow. 137 m kw. na działce 207 m kw. o wartości 350 000 zł w zabudowie szeregowej, własność, małżeńska wspólnota majątkowa
– inne nieruchomości: pawilon usługowy nr 7 pow. 25 m kw. o wartości 45 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa; współwłasność małżeńska 1/2 budynku i działki w zakładzie gastronomicznym – wartość 400 000 zł; współwłasność małżeńska w działce rolnej o pow. 500 m kw. o wartości 5 000 zł, współwłasność małżeńska w działce rolnej o pow. 2 000 m kw. o wartości 80 000 zł; współwłasność małżeńska w działce rolnej o pow. 800 m kw. o wartości 24 000 zł
– inne dochody: dochód z tytułu zatrudnienia – 80 935,42 zł, dochód z tytułu wynajmu, agroturystyka – 10 175,30 zł brutto, dieta radnego – 340,71 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Peugeot 2009 r. wspólność majątkowa, Toyota RAV 4 16 2018 r., wspólność majątkowa
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt 46 272,60 zł zaciągnięty na samochód w Toyota Bank, kredyt 3 000 zł w Alior Banku

Jerzy Żukowski
Starostwo Powiatowe – starosta
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 5 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– dom o pow. 250 m kw. o wartości 300 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– gospodarstwo rolne rodzinne o pow. 3,31 ha o wartości 50 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa, zabudowa – budynki gospodarcze, z tego tytułu przychód 2 000 zł, dochód 600 zł raz dopłaty z ARiMR zaliczka 2 750 zł
– inne dochody: pełnienie funkcji społecznych – radny powiatu – 12 092 zł, dochody z tytułu zatrudnienia – 55 964 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Citroen Berlingo 2016 r. (leasing), małżeńska wspólność majątkowa
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt na cele mieszkaniowe zaciągnięty w 2005 r., pozostało 20 614 zł Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej oddział w Brańszczyku.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Brawo Jasiu, w dniu 25.02.2019 r., godz. 14.12
Na górze zawiązała się antypisowska Koalicja Obywatelska, w Wyszkowie jej największym wsparciem jest PiS Waldemara Sobczka. Brawo Jasiu!
Śmieszy już to ujadanie na Sobczaka
Dodane przez do Brawo Jasiu, w dniu 25.02.2019 r., godz. 22.37
Obsesje macie, potrzebny psychiatra. Spokojnie, Sobczak ma się dobrze i dziękuje za wsparcie. W następnych wyborach 2000 głosów.
Dodane przez Anonim, w dniu 26.02.2019 r., godz. 07.46
(oświadczenie złożone na koniec kadencji 2014-2018). - oświadczenie złożone już dnia 28.08.2018. a dlaczego nie ma w BIP oświadczenia złożonego w grudniu 2018 jak pozostali radni? Nowa rada nadzorcza?
Dodane przez Kadłubek, w dniu 26.02.2019 r., godz. 08.24
Na burmistrza zdecydowanie za mało
Dodane przez do Brawo Jasiu, w dniu 26.02.2019 r., godz. 08.27
Trafiłeś idealnie w punkt. PiS w Wyszkowie tworzy antypisowską Koalicję Obywatelską.
Dodane przez Anonim, w dniu 26.02.2019 r., godz. 13.03
A co to Waldeek ? Nie potrzebny jest, niech siedzi na emeryturze i nie robi zamieszania. Jak się znajdzie nawet 3 tysiące baranów i zagłosuje to niewiele mnie to wzrusza. Czas odejść i zabrać ze sobą co niektórych co mają dwie lewe ręce. Wyszków odetchnie. Niech rządzi Żukowski a nie duet amatorów.
PiS- tak, Sobczak- nie
Dodane przez Anonim, w dniu 26.02.2019 r., godz. 15.37
„Posiłek w szkole i w domu”, Program "Mieszkanie +". Panie Sobczak, jak postępują sztandarowe programy PiS, których realizację w Wyszkowie pan żyrował swoją osobą. Nader wątłe to obietnice. Prezes Kaczyński też nie jest wysoki, ale w przeciwieństwie do pana, nie jest mały.
Dodane przez Lolo, w dniu 26.02.2019 r., godz. 21.03
Zostawcie Waldka w spokoju, on już nie pamięta co obiecywał. Bidulek chciał tylko do koryta, z resztą w porównaniu do asów z wyszkowskiego PiS, to on chociaż cwaniak jest.
Dodane przez Anonim, w dniu 26.02.2019 r., godz. 23.39
Jakie są źródła tych majątków? Aż miło popatrzeć na tych związanych rodzinnie z samorządami lub funkcjami publicznymi. Tylko pytanie dla czego są bogatsi od innych? Ktoś to sprawdzał? Na uwagę zasługuje skąd u młodych ludzi ze wsi bez wielkich gospodarstw i interesów z niebogatych rodzin fortuny milionowe gdy inni ledwo wiążą koniec z końcem?
miedź
Dodane przez janek, w dniu 27.02.2019 r., godz. 12.35
No to teraz będziesz Anonimie miał o czym myśleć, skąd oni mają?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl