Menu górne

Dziś jest 17 sierpnia 2022 r., imieniny Anity, JackaOświadczenia majątkowe radnych miejskich

(Zam: 05.02.2019 r., godz. 10.06)

Radni mieli obowiązek w ciągu 30 dni od ślubowania złożyć oświadczenia majątkowe.

Jan Abramczyk
Emeryt, ZUS Wyszków
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: rachunek bieżący 9 363,16 zł, lokata – 33 748,52 zł, fundusze inwestycyjne – 109 839,57 zł, wspólnota małżeńska
– mieszkanie o pow. 73 m kw. o wartości ok. 210 000 zł, wspólnota małżeńska
– inne nieruchomości: działka leśna o pow. 1 500 m kw. (wspólnota małżeńska) o wartości 15 000 zł; działka Kamieńczyk II o pow. ok. 700 m kw. z domkiem o pow. 35 m kw. (wspólnota małżeńska), dzierżawa, wartość domku ok. 50 000 zł, działka 8 000 zł; garaż o pow. 36 m kw. o wartości 40 000 zł (wspólnota małżeńska)
– dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” Rada Nadzorcza – 950 zł, emerytura ZUS – 31 946,41 zł, z tytułu pełnienia obowiązku społeczno-obywatelskiego – 18 700 zł.
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Hyundai 30 1,4 benzyna, gaz, 2013 r., wartość ok. 35 000 zł (wspólnota małżeńska).

Radosław Biernacki
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Wyszkowie, referent ds. technicznych i inwestycji, radny miejski w Wyszkowie
– środki zgromadzone w walucie polskiej: 2 244,17 zł (Dobre Konto), 7,24 zł – konto oszczędnościowe, majątek odrębny, 52,54 zł – PKO Konto za Zero, małżeńska wspólnota majątkowa
– środki zgromadzone w walucie obcej: 6 636,84 USD (rachunek oszczędnościowy), majątek odrębny
– mieszkanie o pow. 62,45 m kw. o wartości 240 000 zł, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, majątek odrębny
– 226 udziałów – Wyszkowska Centrala Materiałów Budowlanych Sp. Z o.o. w Wyszkowie, brak dochodu z tego tytułu
– członek zarządu od 17 stycznia 2014 r. w Wyszkowskiej Centrali Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. w Wyszkowie, brak dochodu z tego tytułu
– dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej: z tytułu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” – 33 758,62 zł, dieta radnego – 11 750 zł, umowa zlecenie – 169,79 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Mitshubishi Lancer 2,0 KAT/2008 r. – 16 000 zł (współwłaściciel w 1/2 – 8 000 zł), majątek odrębny
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny wobec PKO Bank Polski SA oddział 1 w Wyszkowie z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego, kwota udzielonego kredytu – 80 000 zł, zobowiązanie objęte małżeńską wspólnością majątkową.

Monika Bieżuńska
– dom o pow. 192,15 m kw. o wartości 600 000 zł, działka o pow. 3000 m kw. na której stoi dom o wartości 210 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa,
– gospodarstwo rolne: użytki rolne o pow. 1,0900 ha o wartości 10 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa
– inne nieruchomości: działka o pow. 1 500 m kw. o wartości 100 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa
– dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej: za czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych – 4 497,50 zł
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt budowlano-hipoteczny w banku Pekao SA, zaciągnięty 27.07.2003 r., zakończenie kredytu 20.06.2033 r., kwota kredytu 35 450 CHF, pozostało do spłaty 17 378,75 CHF, kredyt zaciągnięty na dokończenie budowy domu, zobowiązanie objęte małżeńską wspólnotą majątkową.

Mariola Brzezińska
Zatrudniona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie na stanowisku specjalista ds. pomocy instytucjonalnej
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 20 637,35 zł
– dom o pow. 110 m kw. z działką o pow. 2 200 m kw. o łącznej wartości 500 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– inne nieruchomości: działka budowlana o pow. 1 500 m kw. z rozpoczętą budowa domu jednorodzinnego o wartości 150 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej: dochód z tytułu umowy o pracę w PCPR Wyszków w kwocie 43 680,27 zł brutto, 32 658,93 zł netto (11 miesięcy), dochód z umowy zlecenia w kwocie 240 zł brutto, 253 zł netto.
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Mercedes S klasa W 221, 2008 r., małżeńska wspólność majątkowa
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny na dom mieszkalny w wysokości 50 000 CHF zaciągnięty w banku PKO, małżeńska wspólność.

Dariusz Glinka
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 44 146 zł
– dom o pow. 152 m kw. o wartości 120 000 zł, współwłasność
– inne nieruchomości: działka budowlana 3 200 m kw. o wartości 32 000 zł, współwłasność.

Bogdan Kuchta
Gospodarstwo rolne – rolnik
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 410 347 zł, współwłasność majątkowa w żoną
– dom o pow. 150 m kw. o wartości ok. 200 000 zł, darowizna – majątek odrębny
– gospodarstwo rolne + lasy + łąki o pow. 3,79 ha + 1,23 ha dzierżawa o wartości ok. 250 000 zł, zabudowa – budynki gospodarcze murowane, darowizna – majątek odrębny, z tego tytułu przychód, dochód 5 011 zł
– inne dochody: dieta radnego 12 925 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: ciągnik rolniczy C-330 M, rok prod. 1988/1989, darowizna, majątek odrębny, samochód osobowy Toyota Yaris 2009 r., majątek wspólny.

Danuta Kukwa
FHU Kadr Danuta Kukwa, własna działalność gospodarcza – pośrednictwo ubezpieczeniowe
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 40 000 zł, majątek odrębny
– dom o pow. 184 m kw. o wartości 250 000 zł, własność, majątek odrębny
– inne nieruchomości: 2 583 m kw. działka o wartości 120 000 zł, własność majątek odrębny
– jednoosobowa działalność gospodarcza – pośrednictwo ubezpieczeniowe, z tego tytułu przychód 152 800 zł, dochód – 103 200 zł
– inne dochody: 17 000 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: BMW 730 2010 r. własność odrębna, Opel Mokka, 2013 r., własność odrębna, Opel Insignia, 2012 r. współwłasność
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt konsumpcyjny 63 000 zł.

Czesław Lach
Radny Rady Miejskiej, emeryt
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 30 000 zł
– dom o pow. 61 m kw. o wartości 180 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– inne nieruchomości: działka pod budynkiem mieszkalnym o pow. 723 m kw. o wartości 130 000 zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– inne dochody: emerytura – 18 058,45 zł, dieta radnego – 12 925 zł, dieta wiceprezesa PZW koło nr 88 w Wyszkowie – 400 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Toyota Avensis 2011 r.

Andrzej Lewandowski
Rolnik + działalność pozarolnicza w Wyszkowie
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 75 000 zł
– dom o pow. 230 m kw. o wartości 350 000 zł, wspólnota majątkowa
– gospodarstwo rolne o pow. 1,440 ha o wartości 40 000 zł, wspólnota majątkowa, z tego tytułu przychód 1 300 zł, dochód 400 zł
– inne nieruchomości; działka budowlana 1 100 m kw. o wartości 40 000 zł, wspólnota majątkowa
– działalność gospodarcza wykonywana osobiście – zakład usługowy, brak dochodu
– inne dochody: renta okresowa 3 550 zł.

Bogdan Osik
Ardagh Glass Zakład Produkcyjny w Wyszkowie, ślusarz – brygadzista
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 21 063,62 zł, współwłasność małżeńska
– mieszkanie o pow. 46 m kw. o wartości 184 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej: stosunek pracy 53 044,49 zł, umowa zlecenie – 1 200 zł.

Waldemar Paradowski
Emeryt
– środki zgromadzone w walucie polskiej: 1 247 zł, małżeńska wspólnota majątkowa
– mieszkanie o pow. 52,6 m kw. o wartości 200 000 zł, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, małżeńska wspólnota majątkowa
– inne dochody: ZUS emerytura – 15 822,08 zł, ZUS chorobowe – 13 841,57 zł, diety radnego – 12 690 zł, wynagrodzenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 36 683,75 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Seat Leon 2002 r. o wartości 8 000 zł, współwłasność z synem 50 proc., małżeńska wspólność majątkowa, samochód osobowy Toyota Verso 2017 r. o wartości 71 400 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt konsolidacyjny 89 372,02 zł w banku PKO SA.

Elżbieta Piórkowska
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku, przewodnicząca Rady Miejskiej w Wyszkowie
– mieszkanie o pow. 47 m kw. o wartości 150 000 zł, lokatorskie, mieszkanie o pow. 52 m kw. o wartości 350 000 zł, własnościowe (majątek odrębny)
– inne dochody: z tytułu zatrudnienia – 70 748 zł, dieta przewodniczącej Rady Miejskiej – 21 000 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Honda FR-V, 2004 r. (majątek odrębny)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny zaciągnięty w PKO BP SA na zakup mieszkania w kwocie 316 000 zł, na dzień 21 listopada 2018 r. stan zadłużenia wynosi 286 000 zł.

Piotr Pokraśniewicz
Pomel Sp. z o.o. w Wyszkowie – technolog
– mieszkanie o pow. 31,55 m kw. o wartości 150 000 zł, 1/2 udziału, własność
– inne nieruchomości: działka budowlana 997 m kw. o wartości 120 000 zł, ½ udziału, własność
– akcje w spółkach handlowych: 25 szt. – GPW, 935 szt. – Tauron PE, z tego tytułu dochód: 55 zł – dywidenda
– członek rady nadzorczej od 30.12.2016 w Centrum Handlowym Wschód SA w Warszawie, z tego tytułu dochód 4 471,28 zł netto
– inne dochody: z tytułu zatrudnienia 54 743,30 zł.

Wojciech Rojek
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Wyszkowie, specjalista ds. przygotowywania i realizacji inwestycji
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 110 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– dom o pow. 90 m kw. o wartości 250 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– gospodarstwo rolne o pow. 3,29 ha o wartości 100 000 zł, zabudowa murowana (małżeńska wspólnota majątkowa), brak z tego tytułu przychodu i dochodu
– inne nieruchomości: dom w stanie surowym 150 m kw. o wartości 200 000 zł, działka o pow. 900 m kw. o wartości 45 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– inne dochody: stosunek pracy – 55 623,78 zł, związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich – 17 000 zł, inne źródła – 900 zł, umowa zlecenie – 2 109 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy KIA Ceed 1,6 D, 2009 r., małżeńska wspólnota majątkowa.

Krzysztof Sobieski
Renta ZUS oddział Płock
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 14 461,59 zł (wspólność majątkowa)
– dom o pow. 550,75 m kw. o wartości 500 000 zł, wspólność majątkowa
– inne nieruchomości: działka związana z domem o pow. 397 m kw. o wartości 300 000 zł, wspólność majątkowa, działka 1 193 m kw. o wartości 30 000 zł z budynkiem gospodarczym 41 m kw. o wartości 10 000 zł, wspólność majątkowa
– inne dochody: renta ZUS – 12 695,31 zł, dieta radnego – 12 690 zł.

Adam Szczerba
Procter&Gamble Polska Sp. z o.o. Warszawa – analityk finansowy, od grudnia 2010 r. radny Rady Miejskiej w Wyszkowie.
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 104 337 zł (stan na 21.11.2018), współwłasność małżeńska
– papiery wartościowe: akcje Procter&Gamble na kwotę 33 465 zł (majątek odrębny)
– dom o pow. 180,72 m kw. o wartości 380 000 zł (wartość domu w budowie) (współwłasność małżeńska)
– mieszkanie o pow. 47,36 m kw. o wartości 355 000 zł, współwłasność małżeńska
– inne nieruchomości: działka rekreacyjna o pow. 1 553 m kw. o wartości 70 000 zł (umowa sprzedaży, majątek odrębny), miejsce postojowe w garażu o pow. 12 kw. o wartości 20 000 zł (własność, współwłasność małżeńska), działka budowlana o pow. 1 466 m kw. o wartości 180 000 zł, współwłasność małżeńska
– 96 akcji Procter&Gamble, z tego tytułu dochód – 520,78 zł (dywidenda)
– inne dochody: umowa o pracę Procter&Gamble Polska Sp. z o.o. dochód 66 298,84, dieta radnego dochód 12 690 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód Toyota Yaris 1,0 KAT 2003 r. o wartości 11 000 zł, współwłasność małżeńska
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny w Banku Pekao SA zaciągnięty na kwotę 345 000 zł na okres 30 lat na zakup mieszkania, na 21.11.2018 pozostało do spłaty 275 000 zł; kredyt hipoteczny w Banku PKO BP zasięgnięty na kwotę 426 600,90 zł na okres 30 lat celem spłaty kredytu na zakup działki i na budowę domu, na 21.11.2018 pozostało do spłaty 426 600,90 zł.

Mateusz Śniadała
Własna działalność MatFit, trener personalny, trener MMA, masażysta, radny
– dom o pow. 120 m kw. o wartości 100 000 zł, własność, majątek odrębny,
– gospodarstwo rolne o pow. 1,2500 ha o wartości 10 000 zł, niezabudowane, majątek odrębny własność, brak dochodu i przychodu
– inne nieruchomości: działka 0,1300 ha o wartości 1 000 zł, własność, majątek odrębny
– działalność gospodarcza prowadzona osobiście MatFit Mateusz Śniadała, z tego tytułu dochód 10 260,92 zł, przychód 63 620 zł
– inne dochody: dieta radnego – 13 825,84 zł
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: pożyczka udzielona przez Bank Pekao w Wyszkowie, 60 000 zł na remont domu.

Marek Tauter
– dom o pow. 51 m kw. o wartości 190 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa, mieszkanie o pow. 41 m2 o wartości 140 000 zł lokatorskie
– inne nieruchomości: 3 000 m kw. gruntu niezabudowane o wartości 170 000 zł, garaż 20 m kw. o wartości 20 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa
– inne dochody: emerytura – 42 594,20 zł, świadczenie na podstawie art. 8 oraz 9 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. – 4 429,92 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Toyota Corolla 2015 r., 55 000 zł.

Paweł Turek
Fazoder – kierownik regionalny, sołtys sołectwa Rybienko Nowe
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 90 079,88 zł, majątek odrębny, 58 938,24 zł małżeńska wspólnota majątkowa
– dom o pow. 120,84 m kw. o wartości 300 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa
– użytki rolne o pow. 15 ha 65 a udział 1/6 o wartości 105 000 zł, zabudowa gospodarcza, darowizna, majątek odrębny, z tego tytułu dotacje z ARiMR – 7 364,27 zł
– inne nieruchomości: udział 1/2 w działce letniskowej o pow. 1 200 m kw. o wartości 12 000 zł darowizna, udział 1/2 w działce letniskowej o pow. 1 000 m kw. o wartości 10 000 zł darowizna, udział 1/2 w działce letniskowej o pow. 1 000 m kw. wartości 10 000 zł darowizna, udział 1/2 w działce letniskowej o pow. 1 000 m kw. o wartości 10 000 zł darowizna, udział 1/2 w działce letniskowej o pow. 1 000 m kw. o wartości 10 000 zł darowizna, udział ½ w działce letniskowej o pow. 1 000 m kw. o wartości 10 000 zł darowizna, udział 1/2 w działce letniskowej o pow. 1 000 m kw. o wartości 10 000 zł darowizna, udział 1/2 w działce letniskowej o pow. 1 000 m kw. o wartości 10 000 zł darowizna, udział 1/2 w działce letniskowej o pow. 1 000 m kw. o wartości 10 000 zł darowizna, udział 1/2 w działce letniskowej o pow. 12 956 m kw. o wartości 29 560 zł darowizna, udział 1/2 w działce letniskowej o pow. 1 381 m kw. o wartości 13 810 zł darowizna, udział 1/2 w działce letniskowej o pow. 1 381 m kw. o wartości 13 810 zł darowizna, udział 1/2 w działce o powierzchni stanowiącej drogę wewnętrzną 3 112 m kw. o wartości 12 448 zł darowizna, udział 1/5 w niezabudowanej działce o pow. 3 447 m kw. o wartości 131 000 zł darowizna, działka budowlana o pow. 2 158 m kw. z budynkiem o pow. ok. 150 m kw. o wartości 295 800 zł darowizna, działka budowlana o pow. 830 m kw. o wartości 83 000 zł darowizna, działka budowlana o pow. 840 m kw. o wartości 84 000 zł darowizna, działka budowlana o pow. 854 m kw. o wartości 85 400 zł darowizna, działka budowlana o pow. 1 373 m kw. o wartości 137 300 zł darowizna, udział 1/2 w działce stanowiącej drogę wewnętrzną o pow. 197 m kw. o wartości 3 940 zł darowizna, działka budowlana o pow. 887 m kw. o wartości 88 700 zł darowizna, działka na której znajduje się dom o pow. 885 m kw. o wartości 88 500 zł, działka stanowiąca drogę wewnętrzną o pow. 290 m kw. o wartości 11 600 zł darowizna; majątek odrębny
– inne dochody: z tytułu zatrudnienia – 23 000 zł, z tytułu najmu nieruchomości – 12 700 zł, z tytułu pełnienia funkcji sołtysa – 7 173 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: BMW e-60, 2003 r. 20 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa.

Grzegorz Wyszyński
Zasiłek przedemerytalny
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 169 874,06 zł
– działki budowlane 2 248 m kw. o wartości 250 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa
– inne dochody: dieta radnego – 18 360 zł, zasiłek przedemerytalny – 11 279 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Skoda Fabia II Hatchback 2012 r., Opel Astra 1,6 2010 r., wspólnota małżeńska.

Eugeniusz Zaremba
Biuro Poselskie Teresy Wargockiej – pracownik biurowy, Biuro Poselskie Marka Zagórskiego – pracownik biurowy
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 487 zł
– dom o pow. 215,26 m kw. o wartości 600 000 zł, współwłasność
– inne nieruchomości: działka, na której stoi dom o pow. 2 200 m kw. o wartości 110 000 zł, działka o pow. 568 m kw. o wartości 7 800 zł, współwłasność
– inne dochody: ze stosunku pracy dochód do opodatkowania 11 641 zł, ze stosunku pracy dochód do opodatkowania 10 769,25 zł, prowizja sołtysa brutto 1 422 zł, dieta sołtysa brutto 2 100 zł.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Pytania, w dniu 05.02.2019 r., godz. 13.24
Czy ktoś to sprawdza czy majątek zgromadzony odpowiada dochodom i źródła tego majątku?
Dodane przez Anonim, w dniu 05.02.2019 r., godz. 15.33
A gdzie dochody naczelników poszczególnych wydziałów?Tu bardziej by mnie dochody interesowały.
Dodane przez Ocena, w dniu 05.02.2019 r., godz. 22.56
Mam wrażenie, że to uczciwi ludzie, którzy do wszystkiego doszli własną pracą.
Do sołtysa Genia
Dodane przez Anonim, w dniu 05.02.2019 r., godz. 23.21
Geniu co Ty z tym brutto ? Do ręki tyle a nie brutto.Prowizje dostajesz już po odliczeniu podatku
Dodane przez k, w dniu 06.02.2019 r., godz. 09.38
strasznie te domy tanie chetnie bym za takie pieniadze kupil
Dodane przez Anonim, w dniu 06.02.2019 r., godz. 14.55
Dlaczego sa tak zanizane wartosci domow I dzialek? Jezeli nie mamy nic ,do ukrycia,podajemy wowczas prawdziwe wartosci .. Dobrze byloby,zeby biegli odniesli sie do wykazanych majatkow. Atmosfera w Wyszkowie zageszcza sie I robi sie duszno.Niezwlocznie trzeba przewietrzyc i oczyscic. Wazne od kiedy pomnazaly sie zakupy domow I dzialek. O ile tez pomnozyl sie majatek w czasie pelnienia funkcje radnego.Koniecznie trzeba to sprawdzic
Dodane przez Anonim, w dniu 07.02.2019 r., godz. 10.41
Ciekawe jak to by wyglądało u radnych powiatowych? U tych miejskich akurat nie wygląda najgorzej choć jakieś uwagi można mieć. Nie widać tu bogactw powyżej miliona.
Dodane przez Buhahahahaha, w dniu 07.02.2019 r., godz. 12.19
Sześciu emerytów i rencistów w radzie miejskiej to pewnie nadreprezentacja tej grupy społecznej. Co do oświadczeń to najzabawniej wygląda oświadczenie radnego Wyszyńskiego - radny bezdomny i bezrobotny z zasiłkiem przedemerytalnym i do tego odłożone prawie 170 tysięcy złotych. Ręce same składają się do uśmiechu.
Dodane przez Anonim, w dniu 08.02.2019 r., godz. 02.06
Radny Wyszyński nie wspomniał o dochodzie kościelnego
PiS PO wyszkowsku
Dodane przez Dobra Zmiana = Dojna zmiana, w dniu 08.02.2019 r., godz. 12.33
Sobczak rezygnuje z członkostwa w radzie nadzorczej PWiK w Wyszkowie za 1.500 zł miesięcznie, bo oprócz rady nadzorczej w PKP WARS za ok 5.000 zł miesięcznie wyżebrał sobie kolejną synekurę w radzie nadzorczej w kolejnej państwowej spółce za kolejne grube pieniądze. Zrezygnował z dziadowskich pieniędzy w Wyszkowie, bo nie może mieć trzech rad nadzorczych. Prawo nie pozwala. Tak wygląda gołąbek pokoju wyszkowskiego PiS.
Dodane przez Lolo, w dniu 08.02.2019 r., godz. 14.07
Wyszyński to może odpowie czy kupował od gminy działki i za ile.
Dodane przez Anonim, w dniu 08.02.2019 r., godz. 15.11
Pokażcie oświadczenia radnych powiatowych.
Do Lolo
Dodane przez Anonim, w dniu 08.02.2019 r., godz. 16.47
Kupował,ale rozdał już dzieciom(wszyscy mają domy na polonezie i za kościołem)
Jeśli to prawda...
Dodane przez ;), w dniu 08.02.2019 r., godz. 16.49
Pochwal się nową synekurą Panie Sobczak :) Żeby wszystkie dzieci w gminie wiedziały po co Panu na emeryturce potrzebna jest polityka i PiS :)
Dodane przez Anonim, w dniu 08.02.2019 r., godz. 17.41
Może Wargocka zdradzi co to za nowa tajemnica Sobczaka?
Dodane przez Anonim, w dniu 08.02.2019 r., godz. 19.27
oświadczenia radnych powiatowych są już dostępne na stronie bip powiatu. Tzn. 18 radnych, oświadczenie 1 radnego - brak.
Dodane przez SB, w dniu 08.02.2019 r., godz. 23.23
Media pokazują na przykładzie prezesa KUJDY, po co komu PiS. Jak nie stołek w NFOŚiGW to zamiennie ciepły stołek w spółce SREBRNA. Żyć wam szuje nie umierać.
Dodane przez Anonim, w dniu 09.02.2019 r., godz. 01.26
Tu to łatwiej zobaczyć i porównać a na tych stronach to gdzie tam szukać. Wszystko poukrywane nie wiadomo gdzie?
Dodane przez Anonim, w dniu 09.02.2019 r., godz. 11.03
Dom o powierzchni 550 m wart 500 tys.zł..?
Dodane przez Anonim, w dniu 12.02.2019 r., godz. 23.25
A dla mnie to głupota,że każdy ma wgląd do takich informacji.Ze względów bezpieczeństwa nie powinny być takie oświadczenia publikowane.Dostęp do nich powinny mieć tylko odpowiednie instytucje.
Dodane przez Anonim, w dniu 13.02.2019 r., godz. 08.38
Radny Wyszyński z burmistrzem powinni się tłumaczyć dlaczego robią ulicę Perłową, na której mieszka rodzina radnego a pozostałe drogi, przy których ludzie dłużej czekają i paplają się w błocie są traktowani z pogardą. Co na to koalicjant PiS ?
Dodane przez Anonim, w dniu 13.02.2019 r., godz. 11.01
Nasi radni mogą spać spokojnie ( bezpiecznie). Toć to u większości z nich bida, nędza i długi frankowe. Diety to szansa na spłacanie ich przez kilka lat. Złodziei prędzej skuszą samochody, którymyi jeżdżą niż te oświadczenia.
A kto radnemu zabroni?
Dodane przez Lama, w dniu 13.02.2019 r., godz. 20.29
Dostał mandat to zarabia. Proste.
Dodane przez Anonim, w dniu 14.02.2019 r., godz. 11.16
z czego niektórzy żyją? no chyba, że małżonkowie ich utrzymują. Pytanie do oświadczeń: jeśli nie posiadają odrębności majątkowej to nie powinni wykazywać dochodów z firm czy też dochodów z wynajmu swoich małżonków? Pit roczny byłby bardziej transparentny. Po lekturze oświadczeń można dojść do wniosku, że co dla niektórych dieta radnego to spory zastrzyk gotówki.
Dodane przez Anonim, w dniu 14.02.2019 r., godz. 11.21
Radni powiatowi są chyba bogatsi, niektóre kwoty są na prawdę imponujące.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl