Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2021 r., imieniny Aurelii, Balbiny

Królują Antoni i Zuzanna

(Zam: 16.01.2019 r., godz. 10.09)

Antoni (35 przypadków), Szymon (34), Aleksander (34), Jan (31) i Marcel (31) to najczęściej nadawane imiona męskie w gminie Wyszków w 2018 r. Dziewczynkom rodzice najczęściej nadawali imiona Zuzanna (40), Alicja (33), Zofia (32), Julia (31), Lena (29).

To dane, które podał wyszkowski Urząd Stanu Cywilnego. W 2018 r. w USC wpisano do rejestru 1 464 urodzenia (w tym 47 poza granicami Polski), 282 akty małżeństw (11 zawartych za granicą), 484 akty zgonu. Dla porównania, w 2017 r. te liczby wynosiły odpowiednio 1 490, 260, 491, a w 2016 r. – 1 443, 288, 425. W samej gminie Wyszków urodziło się 470 dzieci (3 dzieci więcej w stosunku do roku ubiegłego), w tym 243 chłopców i 227 dziewczynek. W 2018 r. złożonych zostało 264 oświadczeń dotyczących uznania ojcostwa. Z kolei w wyszkowskim USC ślub zawarło 6 obcokrajowców (Ukraina – 2 osoby, Rosja, Białoruś, Francja, Meksyk).
Udzielono 3 ślubów poza lokalem USC. Przed kierownikiem USC zawartych było 70 małżeństw, co stanowi 25,93 % ogólnej liczby zawartych małżeństw. W rejestrze stanu cywilnego odnotowanych było 87 rozwodów (dotyczy tylko małżeństw zawieranych w Wyszkowie).
W 2018 r. 59 par małżeńskich otrzymało od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie, tzw. złote gody. 14 par obchodziło diamentowe gody (60-lecie małżeństwa).
W 2018 r. z ważnych względów w trybie administracyjnym zmiany imienia lub nazwiska dokonało 25 osób.
W USC wydano 7 102 odpisów aktów stanu cywilnego oraz 2 483 zaświadczenia (m. in. zaświadczenia o stanie cywilnym, do ślubu konkordatowego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego).
Dokonano przeniesienia z ksiąg papierowych do rejestru stanu cywilnego 9 332 akty. W bazie pozostało do przeniesienia 111 740 aktów.
Jak poinformował niedawno Urząd Miejski w Wyszkowie, pod względem migracji aktów stanu cywilnego (czyli przeniesienia aktów z ksiąg papierowych do elektronicznego Rejestru Stanu Cywilnego) Urząd Stanu Cywilnego w Wyszkowie klasyfikuje się na 6. pozycji po Warszawie, Płocku, Radomiu, Mińsku Mazowieckim i Siedlcach (na 314 urzędu stanu cywilnego w województwie mazowieckim). Natomiast pod względem ilości dokonywanych czynności wyszkowski USC zajmuje 12. miejsce w województwie.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl