Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 grudnia 2021 r., imieniny Barbary, Krystiana

Inwestycje na 2019 r.

(Zam: 16.01.2019 r., godz. 09.20)

Gmina Długosiodło zamierza w 2019 r. wydać na inwestycje 17 297 248 zł. To prawie tyle, ile chce przeznaczyć na ten cel o wiele liczebniejsza gmina Wyszków.

Radni uchwalili budżet na 2019 r. w grudniu. Dochody mają wynieść 46 990 947 zł, wydatki, 51 744 884,20 zł. Deficyt (4 753 937,20 zł) samorząd zamierza pokryć z przychodów pochodzących z emisji obligacji.
Zaplanowane inwestycje to:
– rozbudowa sieci wodociągowej (Długosiodło, Stare Bosewo, Grądy Szlacheckie) – 250 000 zł
– budowa drogi gminnej Blochy-Augustowo – 870 000 zł
– budowa drogi gminnej Stare Bosewo-Znamiączki – 760 000 zł
– budowa drogi gminnej na odcinku Augustowo-Chorchosy – 510 000 zł
– budowa drogi gminnej w Kalinowie – 500 000 zł
– budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska-Zamość-Dalekie – 640 000 zł
– budowa drogi gminnej Marianowo-Nowa Wieś – 1 000 000 zł
– wykonanie nawierzchni żwirowej na drogach gminnych na terenie gminy Długosiodło – 150 000 zł
– opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na budowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło – 135 000 zł
– budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Długosiodle – 1 510 000 zł
– zakup nieruchomości – 50 000 zł
– zakup oprogramowania i wdrożenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych – 15 000 zł
– wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu szpitala powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kariologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem – 94 248 zł
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długosiodle, Kornaciskach i Starym Bosewie oraz budowa sieci wodociągowej w Długosiodle, Kornaciskach i Nowym Bosewie – 1 810 000 zł
– rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Długosiodle – 350 000 zł
– rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kornaciskach – 1 550 000 zł
– dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło – 10 000 zł
– budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Długosiodle – 167 000 zł
– rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Długosiodło – 125 000 zł
– modernizacja oświetlenia ulicznego w Długosiodle – 90 000 zł
– dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej (OZE) – 10 000 zł
– proekologiczne inwestycje OZE – 5 996 000 zł
– urządzenie miniparku na terenie leśnym przy stadionie sportowym w Długosiodle – 70 000 zł
– rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starych Suskach – 635 000 zł.
Dla porównania, gmina Wyszków zamierza przeznaczyć na inwestycje (budżet nie został jeszcze uchwalony) 18 mln zł, gmina Rząśnik – 2,1 mln zł, Somianka – 7,7 mln zł.
Prócz inwestycji gmina Długosiodło poniesie także inne wydatki, m.in.:
– bieżące na utrzymanie dróg gminnych – 801 000 zł
– utrzymanie Rady Gminy – 158 600 zł
– bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 2 753 408 zł
– utrzymanie pięciu jednostek OSP – 205 800 zł
– emisja obligacji i odsetki – 365 000 zł
– bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 7 337 737 zł
– bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 569 563 zł
– koszty z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Długosiodło do przedszkoli niepublicznych w innych gminach oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola w Długosiodle i Starym Bosewie – 1 471 433 zł
– wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gimnazjum Publicznego w Długosiodle i Starym Bosewie – 922 232 zł
– dowożenie dzieci do szkół – 362 200 zł
– wydatki na projekt „Rozwijamy kompetencje uczniów z gminy Długosiodło” (zajęcia w pięciu szkołach) – 902 545 zł
– bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 557 900 zł
– zasiłki stałe – 218 000 zł
– świadczenie 500 + i obsługa świadczenia – 6 420 000 zł
– świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia, obsługa systemu – 3 872 000 zł
– wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami – 730 000 zł
– wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości – 342 800 zł
– dotacja dla Gminnego Centrum Informacji – 960 000 zł
– dotacja dla gminnej biblioteki – 360 000 zł.
Spłaty pożyczek mają w tym roku wynieść 533 320 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 1 362 327 zł, wykup obligacji – 1 792 000 zł.
J.P.

Komentarze

Dodane przez ~(), w dniu 16.01.2019 r., godz. 11.59
wyszków to już wydał przed wyborami
Dodane przez Wyszków, w dniu 16.01.2019 r., godz. 19.16
Sobczak rządzi!
Dodane przez Anonim, w dniu 16.01.2019 r., godz. 23.35
G..... rządzi. Jakby rządził to już rozwaliłby POzetelesowski układ w szpitalu i ceziu. Panie Waldemarze pokaż Pan ile znaczysz!
no
Dodane przez jojo, w dniu 17.01.2019 r., godz. 11.37
a może warto byłoby podać zadłużenie tej wspaniałej gminy? Wodociągi w sąsiednich gminach wykonane były 15 - 20 lat temu a tam dopiro buduje się,hahahaha

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl