Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 grudnia 2021 r., imieniny Barbary, Krystiana

Książka Sylwestra Szklarskiego ponownie wydana

Ikona
(Zam: 17.05.2011 r., godz. 11.45)

Jego postać budzi refleksję o znaczeniu pasji w zawodzie historyka i nauczyciela, kruchości ludzkiej egzystencji i ponadczasowej wartości pracy twórczej, która wykracza poza przeciętność.

Tak postać Sylwestra Józefa Szklarskiego wspomina były uczeń Adam Mickiewicz we wstępie do drugiego wydania jego książki „Partyzantka w Puszczy Białej w Powstaniu Styczniowym”. Spotkanie promujące ponowne wydanie tej pracy odbyło się 11 maja w miejskiej bibliotece. Uczestniczyła w nim rodzina nieżyjącego już Sylwestra Szklarskiego, obecni byli jego dawni uczniowie, przyjaciele, osoby pracujące nad wznowieniem książki, wyszkowscy historycy, prowadzący spotkanie – Mirosław Powierza, a także zastępca burmistrza Adam Warpas.

Starał się, by uczniowie poznali historię prawdziwą
Sylwester Szklarski był nauczycielem historii, pracował w szkołach w Somiance, Kręgach, Woli Mystkowskiej. Zawodu nie wybrał przypadkowo, historia była jego pasją, lubił dowiadywać się nowych rzeczy o przeszłości swojego regionu i z talentem, ciekawie, przekazywał tę wiedzę uczniom. Uczył niekonwencjonalnie, często wychodził na wycieczki, podczas których odwiedzał miejsca historyczne, dawno minione wydarzenia opisywał z emocjami, jakby wydarzyły się niedawno.
– Zbierał fakty, autentyczne wspomnienia, wiele czasu poświęcał na pracę w terenie – o metodach badawczych męża mówiła Henryka Szklarska. – Przekazywał dzieciom prawdę, i za to go często szykanowano, ale on nie dbał o opinię innych. Już wtedy mówił o Katyniu, znał prawdę o wielu wydarzeniach, mówienie o tym w tamtych czasach wymagało odwagi.
– Tożsamość narodowa bez świadomości historii byłaby niepełna, ułomna, nie byłoby więzi narodowej – Adam Warpas podkreślał znaczenie jego pracy badawczej i wychowawczej. – Bez takich pasjonatów historii, jak Sylwester Szklarski, wiele rzeczy zostałoby zapomnianych.

Trafne i obiektywne komentarze
Sylwester Szklarski bardzo interesował się lokalną historią, przebiegiem wydarzeń historycznych w regionie. Temu poświęcił pracę magisterską, pisaną pod opieką znanego historyka, prof. Stefana Kieniewicza i obronioną w 1975 r. Na jej bazie powstała broszura „Partyzantka w Puszczy Białej w Powstaniu Styczniowym”, wydana w 1981 r. nakładem Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych i przy współudziale Towarzystwa Ziemi Wyszkowskiej.
– Ta książka mnie zafascynowała, zapadła w pamięci – o jej udziale w rozbudzeniu ciekawości historyka i badacza wspominał Mirosław Powierza.
Krótki rys historyczny na temat partyzantki styczniowej w Puszczy Białej przedstawił Konrad Wróbel. Opowiedział, jak toczyły się walki na naszym terenie, gdzie doszło do największych i najbardziej znaczących bitew, wspomniał o bohaterskim czynie nieznanego dróżnika, który sam wykoleił pociąg z rosyjskimi żołnierzami. Osobnym tematem były postacie przywódców oddziałów powstańczych – Władysława Cichorskiego, Zygmunta Padlewskiego, Karola Frycze, Ludomira Benedyktowicza, ich powstańcze historie i późniejsze dzieje. Opowieściom tym towarzyszył pokaz broni używanej w czasach powstania. Zebrani mieli również okazję ujrzeć fotografie osób, mających swój udział w powstaniu styczniowym – na terenie kraju i w Puszczy Białej.
– Praca jest skomplikowana metodologicznie – Konrad Wróbel wrócił do książki Sylwestra Szklarskiego. – Powstała m.in. na podstawie pamiętników uczestników, wspomnień innych osób, dekretów carskich. Wiadomo, że jest to materiał ciekawy, ale niepewny, bo nie zawsze jest tam opisana prawda, jest za to wiele koloryzowania, błędów, powstałych z nieznajomości faktów, itp. Szklarski zmierzył się z tym materiałem i świetnie oddzielił nieścisłości od faktów, napisał trafne i obiektywne komentarze. Musiał uporać się też z trudnościami językowymi, bo wiele materiałów tłumaczył.

Spotkanie uświetnił występ zespołu „Wyszkowiacy”, który z akompaniamentem Czesława Kwiatkowskiego wykonał pieśni patriotyczne.

Tekst ponownego wydania opracowali Justyna Pochmara i Marek Filipowicz, sfinansowała je gmina Wyszków dzięki wsparciu burmistrza, a wydała miejska biblioteka. Broszura, ukazała się w nakładzie 500 egzemplarzy, jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w bibliotece miejskiej.

E.E.

Sylwester Józef Szklarski (1936-2004), wyszkowianin, był historykiem, nauczycielem, społecznikiem. Studia ukończył w 1975 r. na Uniwersytecie Warszawskim, uczył w szkołach w Somiance, Kręgach, Woli Mystkowskiej. Praca magisterska, napisana pod kierunkiem wybitnego historyka, prof. Stefana Kieniewicza, zatytułowana „Powstanie styczniowe w Puszczy Białej” posłużyła Sylwestrowi Szklarskiemu do napisania książki „Partyzantka w Puszczy Białej w powstaniu styczniowym”, wydanej w 1981 r. Był autorem wielu artykułów o tematyce historycznej, zamieszczonych w „Tygodniku Ostrołęckim” i prasie lokalnej. Przygotowania do obrony pracy doktorskiej, zatytułowanej „Wojna obronna na linii Bugu w 1939 r.” przerwała w 1984 r. choroba.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl