Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 września 2020 r., imieniny Hieronima, Wery

Dąb na 100-lecie niepodległości

(Zam: 22.11.2018 r., godz. 19.01)

O jubileuszu 100-lecia niepodległości w Wojskowej Komendzie Uzupełnień będzie przypominał dąb, który zasadzono 9 listopada podczas zorganizowanej tam uroczystości.

Dąb kupili pracownicy i kadra WKU, którzy wraz z gośćmi spotkania wkopali drzewo.
W pomieszczeniach siedziby WKU odbyła się druga część uroczystości, w ramach której wręczono nagrody i awanse. Za długoletnią wzorową służbę srebrny medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” otrzymali: Jacek Boś, Janusz Spękowski, brązowy – Karol Ungrowski. Pamiątkowy medal z okazji 100-lecia niepodległości otrzymali: kmdr Józef Kowalewski, Jan Mroczkowski, Adam Rachuba, Grażyna Kalinowska, Marek Chrobot, mjr Robert Dymerski, mjr Agnieszka Krystman. W uznaniu szczególnych zasług w działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Polski komendant WKU ppłk Leszek Wieczorek mianował st. szer. rezerwy Pawła Kołodziejskiego na stopień kaprala rezerwy, sierż rez. Wojciecha Decewicza na stopień starszego sierżanta. W związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych i osiągnięciem wysokich wyników w szkoleniu i wykonywaniu zadań oraz dyscyplinie wojskowej st. szer. rez. Aleksandrę Kujawę, st. szer. rez. Kamila Tolaka mianował na stopień kaprala rezerwy. Komendant wyróżnił też pracowników korpusu służby cywilnej za wzorową długoletnią pracę listem gratulacyjnym z honorowym wpisaniem do kroniki. Otrzymali go: Danuta Góral, Ireneusz Piotrowski, Hanna Hryrycz. Nagrodą pieniężną wyróżnił: mjr Agnieszkę Krystman, Karola Ungrowskiego, Katarzynę Dorsz, Jacka Bosia, Janusza Spękowskiego, Edytę Falkiewicz-Kosko, Anetę Panek, Danutę Góral, Joannę Pujer, Katarzynę Dawidzką, Hannę Hyrycz, Monikę Postek, Ireneusza Piotrowskiego, zaś pochwałą ppor. Mariusza Gierka, ppor. Artura Serokę, ppor. Kamila Florczyńskiego, Monikę Marcinkiewicz, Łukasza Szydlika.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl