Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaDrodzy Czytelnicy "Wyszkowiaka"

(Zam: 22.11.2018 r., godz. 18.40)

Jako przyjaciel kpt.ż.w. Eugeniusza Daszkowskiego pragnę z przyjemnością zawiadomić, że w dniu 18 października 2018 r. odbyła się w Książnicy Szczecińskiej uroczysta promocja Jego książki „Marynarze i Celnicy”.

Była to tym większa promocja, gdyż autor w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia pracy twórczej literackiej i jest to 26 książka o tematyce morskiej, jak również wyszkowskiej.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Prezydenta Miasta Szczecina, Urzędu Wojewódzkiego Marszałkowskiego, który odznaczył jubilata „Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniomorskiego”. W uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Wyszkowa w osobie Elżbiety Kasińskiej – przewodniczącej Regionu Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie, wiceprezesa Zarządu Głównego LMiR Komandora Marka Padjasa, wiceprezesa Zarządu Głównego LMiR Elżbiety Marszałek oraz wiceprezesa LMiR Okręgu Zachodniopomorskiego Włodzimierza Grycnera, od których jubilat otrzymał Medal 100-lecia Niepodległości Polski. Były i inne prezenty od szczecińskich stowarzyszeń.
Laudację, bardzo długą, wygłosił prezes Oddziału Związku Literatów Polskich – Leszek Dębek oraz koledzy Kapitanowie Żeglugi Wielkiej Józef Gawłowicz i Włodzimierz Grycner.
Urywki książki czytał aktor Stanisław Heropolitański, a umilał śpiewem bard marynarskiej piosenki kpt.ż.w. Lech Katkowski.
Aula Książnicy Szczecińskiej była wypełniona po brzegi czytelnikami, a scena wypełniona powiększonymi plakatami okładek książek autora.
Na zakończenie spotkania, które trwało 2,5 godziny, czytelnicy i goście zostali przyjęci dużym jubileuszowym tortem i jeszcze długo omawiali to ciekawe spotkanie, o czym z satysfakcją i pozdrowieniami zawiadamia serdeczny przyjaciel wyszkowiaków – kpt.ż.w Włodzimierz Grycner.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl