Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 listopada 2020 r., imieniny Walerego, Wirgiliusza

Wielka historia Małej Ojczyzny

(Zam: 11.10.2018 r., godz. 17.58)

Stowarzyszenie „Wspólna przyszłość” aktywnie działa w Leszczydole-Nowinach już od kilku lat. Ma w swoim dorobku wiele ciekawych przedsięwzięć.

Ważne miejsce w działalności zajmuje historia, szczególnie małej ojczyzny. Jednak po raz pierwszy stowarzyszenie przystąpiło do projektu kilkuetapowego i wielowątkowego. Wspólnym mianownikiem jest spisanie historii wioski – dla obecnych i następnych pokoleń mieszkańców oraz tych, których los przygna w tę piękną otoczoną sosnowym borem okolicę.

Tytuł projektu „Wielka historia Małej Ojczyzny”. Projekt ma za cel pielęgnowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa i kultury i jest dofinansowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra” realizowanego przezrszawie. Skierowany jest do młodego pokolenia, które pozna przeszłość poprzez zbieranie dokumentów, zdjęć, relacji, pamiątek i spisanie wspomnień mieszkańców dotyczących powstania miejscowości Leszczydół-Nowiny.
Pośrednim celem jest integracja międzypokoleniowa na płaszczyźnie historycznej. Projekt będzie realizowany poprzez konfrontację starej i nowoczesnej techniki oraz współpracę młodego i starszego pokolenia mieszkańców wsi.
W czasie projektu uczestnicy będąorii własnej miejscowości, ale też poznawać dzieje Kurpi Białych poprzez liczne wycieczki do muzeum, archiwum i biblioteki, konkursy z nagrodami, spotkania z regionalistami, a także rajdy rowerowe i wspólne spotkania historyczno-integracyjne. Zrealizowane w trakcie projektu zadania posłużą do spisania monografii wsi Leszczydół-Nowiny. To będzie cegiełka włożona w budowanie historii Małej Ojczyzny, Leszczydołem-Nowiny zwanej oraz spuścizna dla przyszłych pokoleń mieszkańców.
Projekt składa się z trzech etapów:
I etap – gromadzenie informacji od mieszkańców miejscowości, szczególnie tych najstarszych, podczas wywiadów i nagranie ich na nośniki elektroniczne;
II etap – poszukiwanie informacji w archiwach, bibliotekach, czytelniach i porównywanie ich z informacjami od mieszkańców;
III etap – wydanie monografii miejscowości w formie książkowej i elektronicznej.
Członkowie stowarzyszenia opracowali plan działań i z wielkim zapałem przystąpili do realizacji poszczególnych punktów. Oczywiście pod kierunkiem swojego prezesa Artura Gałązki (autora projektu). Pierwszym punktem była wycieczka rowerowa wokół Leszczydołu-Nowin. Kilkanaście osób, wśród nich uczniowie miejscowej szkoły, odwiedziło miejsca dotychczas mało znane lub znane niewielkiej grupie osób. Jednym z takich jest linia okopów z II wojny światowej usytuowana między Nowinami a Trzcianką. Dzięki odkrywanym śladom przeszłości wiemy, że w okolicy były prowadzone działania wojenne.
Priorytetowym działaniem w ramach projektu są wywiady z najstarszymi mieszkańcami wioski, podczas których uczniowie miejscowej szkoły i absolwenci dowiadują się wielu cennych informacji o przeszłości swojej miejscowości, o życiu jej mieszkańców, tradycjach i zwyczajach. W międzyczasie uczestnicy projektu i chętni mieszkańcy mają możliwość wziąć udział w ciekawych wycieczkach i spotkaniach. Podczas wizyty w archiwum w Pułtusku poznali metody poszukiwań informacji, katalog zbiorów i możliwości korzystania z niego. Rzecz niezwykle przydatna do gromadzenia informacji i ich weryfikowania.
Te wskazówki i cenne informacje od mieszkańców okazały się niezwykle przydatne w Sierpcu. W tutejszym skansenie był prezentowany dawny obrzęd żniw. Narzędzia, metody pracy, przygotowania, ubiór, codzienne życie podczas żniw oraz pożywienie wzbudziły, szczególnie u najmłodszych uczestników, niemałe zdziwienie i zaciekawienie. Zdobyte informacje nabrały realnych kształtów. Dzieci mogły dotknąć, podpatrzeć pracę, spróbować ją wykonać, degustować potrawy.
Wiedzę rozszerzyło spotkanie z artystką ludową Kurpi Białych, Haliną Witkowską. Prowadzi ona Kuźnię Kurpiowską w Pniewie. Osoba znana w kraju i zagranicą. Spod jej rąk wychodzą prawdziwe arcydzieła. A kurpiowskie przysmaki – racuchy, pierogi z serem, obwarzanki i śliwkowy kompot na długo pozostaną w pamięci uczestników spotkania.
Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym, który ma za cel zderzenie przeszłości naszej małej ojczyzny z teraźniejszością. Uczestnicy konkursu przygotowują 2 zdjęcia wybranego przez siebie tego samego miejsca lub obiektu – dawnego i dzisiejszego. Najlepsze będą nagrodzone i umieszczone na wystawie.
Te wszystkie działania pozwolą stworzyć mapę elektroniczną zabytków i miejsc pamięci w Leszczydole-Nowinach i w najbliższej okolicy. Będzie ona wiarygodnym źródłem dla tych, którzy będą chcieli się dowiedzieć jak najwięcej o swojej miejscowości. Potem zebrane wiadomości zostaną umieszczone na nośniku elektronicznym i pokazane wszystkim mieszkańcom. Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa najciekawszych zdjęć i eksponatów.
W planach uczestnicy projektu mają eksplorację miejsc kryjących ślady przeszłości za pomocą urządzeń elektronicznych, oczywiście po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń właściciela terenu badań i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamierzają też odwiedzić Bibliotekę Powiatową w Wyszkowie, zapoznać się z jej bogatym księgozbiorem, a szczególnie z zasobami działu regionalnego.
T. Przygoda

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl