Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaPrzyłapani przez ZUS

(Zam: 18.08.2018 r., godz. 12.26)

Kontrole ZUS wykazały, że aż 7 760 osób pobierających w I półroczu 2018 r. zasiłek chorobowy niewłaściwie wykorzystywało zwolnienie lekarskie. Dotyczy to także 915 mieszkańców województwa mazowieckiego.

W wyniku kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wróciło łącznie niemal 10 mln zł. Województwo mazowieckie ma duży udział w tej niechlubnej statystyce, ponieważ aż 1,2 mln zł, czyli 12 proc. tej sumy, pochodzi z naszego regionu.
W płockim oddziale ZUS, który obejmuje teren północnej części województwa mazowieckiego (w tym powiat wyszkowski), na niewłaściwym wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego przyłapano 81 z 1 519 kontrolowanych osób. To stosunkowo niewiele, bo zaledwie trochę ponad 5 proc. przypadków. Dla porównania w całym kraju jest to około 10 proc. Największy udział pozbawionych prawa do zasiłku był na terenie rybnickiego oddziału ZUS, gdzie na nieprawidłowym wykorzystaniu zwolnienia przyłapano aż 26 proc. kontrolowanych, natomiast najmniej w tarnowskim ZUS – tylko 3,66%. Oszczędność w płockim oddziale wyniosła blisko 151 tys. zł.
Osoby, którym cofnięto wypłatę zasiłku postępowały wbrew zaleceniom lekarskim. Chodzi przede wszystkim o nakaz powstrzymania się od pracy. Pozostałe zalecenia zależą od rodzaju schorzenia. Może to być np. leżenie w łóżku lub oszczędzanie kręgosłupa. Kontrola polega na tym, że pracownik ZUS przychodzi bez zapowiedzi do miejsca, które zadeklarowaliśmy lekarzowi w trakcie wystawiania zwolnienia (nie musi być to nasz adres zamieszkania, ważne jest to, że będziemy tam przebywać w trakcie choroby). Jeżeli kontroler stwierdzi, że nie zastosowaliśmy się do zaleceń lekarskich, to może cofnąć nam zasiłek chorobowy. Natomiast, gdy nie będzie nas pod wskazanym adresem, kontroler wezwie wtedy do złożenia wyjaśnień. Jeżeli wyjścia z domu nie można było uniknąć, np. w razie wizyty u lekarza, to zasiłek nie będzie cofnięty. Podobnie będzie wtedy, gdy chory wyszedł na niezbędne zakupy spożywcze lub do apteki, ale tylko wówczas, gdy nie mógł go w tym wyręczyć ktoś bliski. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Wizyta może zdarzyć się także w miejscu pracy. Przyłapanie na wykonywaniu czynności służbowych również grozi cofnięciem świadczenia. Nie każdy wie, że kontrolę zwolnienia lekarskiego może przeprowadzić także sam pracodawca. Ma do tego prawo, jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego 20 lub więcej osób. Nie należy więc się dziwić, gdy to właśnie on lub osoba przez niego wyznaczona zapuka do naszych drzwi.
Jak tłumaczą się nieuczciwi chorzy? Ci zastani przy swoim stanowisku pracy uzasadniają to np. brakiem zastępstwa, pilnym zleceniem lub tym, że przyszli tylko na chwilę. Czasami pojawia się także argument potrzeby zarobienia dodatkowej gotówki. Tymczasem pamiętajmy, że zasiłek chorobowy to nie dochód, a pewnego rodzaju rekompensata. Świadczenie otrzymujemy więc wyłącznie po to, aby zdrowieć w spokoju i w warunkach, które sprzyjają szybkiemu powrotowi do pełni sił.
Wykrycie nieprawidłowości powoduje, że zasiłek chorobowy za cały okres danego zwolnienia lekarskiego wraca do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przyłapanych czeka także dodatkowa konsekwencja: zwolnienia lekarskie tych osób będą w przyszłości kontrolowane częściej.
Istnieje jeszcze drugi rodzaj kontroli zwolnienia lekarskiego. W tym przypadku to lekarz orzecznik ZUS wzywa chorego na badanie i kontroluje, czy lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie prawidłowo ocenił stan zdrowia ubezpieczonego oraz czas, na jaki wystawiono zwolnienie. Gdy stwierdzi, że ubezpieczony jest zdrowy, to wypłata zasiłku zostaje wstrzymana i nazajutrz ubezpieczony stawia się do pracy. W I połowie 2018 r. płocki oddział na około 6 tys. kontrolowanych zwolnień wydał 236 decyzji, które wstrzymały zasiłki na kwotę 71 tys. zł. W tym przypadku oszczędności w całym kraju wyniosły łącznie niemal 2,8 mln zł.
Oprac. J.P.
Na podstawie informacji ZUS

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl