Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 grudnia 2022 r., imieniny Krystyny, SabinyOświadczenia majątkowe miejskich radnych

(Zam: 21.07.2018 r., godz. 08.41)

.

Jan Abramczyk
Emeryt – ZUS Wyszków
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej – rachunek bieżący 5 473,03 zł (wspólnota małżeńska), fundusze inwestycyjne – 71 262,30 zł (wspólnota małżeńska), lokaty terminowe – 58 301,63 zł (wspólnota małżeńska).
– mieszkanie o pow. 73 m kw. o wartości 210 000 zł (wspólnota małżeńska)
– inne nieruchomości: działka leśna o pow. 1 500 m kw. (wspólnota małżeńska) o wartości 15 000 zł; działka Kamieńczyk II o pow. ok. 700 m kw. z domkiem o pow. 35 m kw. (wspólnota małżeńska), dzierżawa, wartość ok. 50 000 zł, działka 8 000 zł; garaż o pow. 36 m kw. o wartości 40 000 zł (wspólnota małżeńska).
– dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” Rada Nadzorcza – 1 065 zł, Waspol Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej – 488,75 zł, emerytura ZUS – 41 249,98 zł, z tytułu pełnienia obowiązku społeczno-obywatelskiego – 20 400 zł.
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Hyundai 30 1,4 benzyna, gaz, 2013 r., wartość ok. 35 000 zł (wspólnota małżeńska).

Kazimiera Białek
Spółdzielnia Mieszkaniowa Starówka, Warszawa – pracownik gospodarczy; radna
– dom o pow. 210 m kw. o wartości 250 000 zł, właściciel majątek odrębny
– gospodarstwo rolne o pow. 2,1022 ha, las 2,1475 ha o wartości 50 000 zł, stodoła murowana, właściciel – majątek odrębny, bez dochodu i przychodu z tego tytułu
– dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej: umowa o pracę – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Starówka” – 16 677,91 zł, działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia) – 2 104,34 zł; dieta radnego – 13 630 zł, dochód uzyskany z dzierżawy części działki z przeznaczeniem na kręcenie filmu – 200 zł.

Radosław Biernacki
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Wyszkowie, referent ds. technicznych i inwestycji, radny miejski w Wyszkowie
– środki zgromadzone w walucie polskiej: 5 933,73 zł (Dobre Konto), 7,24 zł – konto oszczędnościowe, majątek odrębny
– środki zgromadzone w walucie obcej: 6005,39 USD (rachunek oszczędnościowy), majątek odrębny
– mieszkanie o pow. 62,45 m kw. o wartości 240 000 zł, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, majątek odrębny
– 226 udziałów – Wyszkowska Centrala Materiałów Budowlanych Sp. Z o.o. w Wyszkowie, brak dochodu z tego tytułu
– członek zarządu od 17 stycznia 2014 r. W Wyszkowskiej Centrali Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. w Wyszkowie, brak dochodu z tego tytułu
– dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej: z tytułu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” – 36 564,61 zł, dieta radnego – 14 100 zł, umowa zlecenie – 378,19 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Mitshubishi Lancer 2,0 KAT/2008 r. – 16 000 zł (współwłaściciel w 1/2 – 8 000 zł), majątek odrębny
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny wobec PKO Bank Polski SA oddział 1 w Wyszkowie z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego, kwota udzielonego kredytu – 80 000 zł, zobowiązanie objęte małżeńską wspólnością majątkową.

Włodzimierz Gryz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie, inspektor nadzoru budowlanego
– środki zgromadzone w walucie polskiej: 268 000 zł, 33 proc. wkładu na budowę lokalu mieszkalnego w kwocie 53 000 zł, umowa z 20.12.2007, małżeńska wspólnota majątkowa
– papiery wartościowe: akcje GPW – 87 szt., Impel – 654 szt. małżeńska wspólnota majątkowa na kwotę 18 978 zł
– dom o pow. 220 m kw. o wartości 400 000 zł (współwłasność małżeńska)
– mieszkanie o pow. 28,4 m kw. o wartości 180 000 zł (współwłasność małżeńska)
– inne nieruchomości: działka o pow. 584 m kw. o wartości 60 000 zł (darowizna), współwłasność małżeńska
– inne dochody: wynagrodzenie ze stosunku pracy: 47 877,12 zł, dieta radnego – 13 865 zł, odsetki od lokaty – 2 953 zł (małżeńska wspólność majątkowa) 7766 zł zbycie papierów wartościowych
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Nissan Qashqai 2011 r. (małżeńska wspólność majątkowa).

Jan Hryniewicz
Radny Rady Miejskiej w Wyszkowie, sekretarz rady nadzorczej PSS „Społem” w Wyszkowie
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: lokaty bankowe – 109 974,05 zł, ROR – 8 595,58 zł, współwłasność małżeńska
– mieszkanie o pow. 71,22 m kw. o wartości 250 000 zł, własnościowe spółdzielcze, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” (współwłasność małżeńska)
– inne nieruchomości: 12,5 m kw. (miejsce postojowe w garażu podziemnym wielostanowiskowym) o wartości 26 003,96 zł (współwłasność małżeńska)
– inne dochody: emerytura 1.01.2017-31.12.2017 – 55 522,96 zł, pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich (radny) 1.01.2017-31.12.2017 – 19 720 zł, trzynastka od 1.01.2016-31.08.2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie – 1 160,25 zł – wypłata w 2017 r., rada nadzorcza PSS „Społem” w Wyszkowie 1.01.2017-31.12.2017 – 1 555 zł, premia z lokaty 1.01.2017-31.13.2017 – 143,24 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Nissan Qashqai 2009 r. o wartości 30 000 zł (współwłasność małżeńska).

Bogdan Kuchta
Gospodarstwo rolne – rolnik, radny Rady Miejskiej
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 430 395 zł, współwłasność
– dom o pow. 150 m kw. o wartości ok. 200 000 zł, darowizna – majątek odrębny
– gospodarstwo rolne + lasy o pow. 3,79 ha + 1,23 ha dzierżawa o wartości ok. 250 000 zł, zabudowa – budynki gospodarcze murowane, darowizna – majątek odrębny, z tego tytułu przychód 4 937,80 zł, dochód 3 637,80 zł
– inne dochody: dieta radnego 14 100 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: ciągnik rolniczy C-330 M, rok prod. 1988/1989, samochód osobowy Toyota Yaris 2009 r.

Danuta Kukwa
FHU Kadr Danuta Kukwa – jednoosobowa działalność gospodarcza
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 40 000 zł, majątek odrębny
– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1 000 euro, majątek odrębny
– dom o pow. 184 m kw. o wartości 250 000 zł, własność, majątek odrębny
– inne nieruchomości: 2 583 m kw. działka, majątek odrębny o wartości 120 000 zł
– działalność gospodarcza – pośrednictwo ubezpieczeniowe, z tego tytułu przychód 208 130 zł, dochód – 143 527 zł
– inne dochody: dieta – 20 400 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Opel, 2012 r.,o wartości 24 000 zł, tj. 50 proc. wartość pojazdu
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt konsumpcyjny 7 200 zł.

Czesław Lach
Radny Rady Miejskiej, emeryt
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 35 000 zł (współwłasność małżeńska)
– dom o pow. 61 m kw. o wartości 180 000 zł (współwłasność małżeńska)
– inne nieruchomości: działka pod budynkiem mieszkalnym o pow. 723 m kw. o wartości 130 000 zł (współwłasność małżeńska)
– inne dochody: emerytura – 23 724,52 zł, dieta radnego – 14 100 zł, dieta wiceprezesa PZW koło nr 88 w Wyszkowie – 500 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Toyota Yaris 2005 r.

Stanisław Nasiadka
Gospodarstwo rolne i działalność gospodarcza
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 128 000 zł
– dom o pow. 200 m kw. o wartości 200 000 zł (własność wspólna z żoną)
– mieszkanie o pow. 30 m kw. o wartości 150 000 zł, spadek, majątek odrębny, mieszkanie o pow. 70,60 m kw. o wartości 550 000 zł, własność wspólna, mieszkanie o pow. 23,38 m kw. o wartości 150 000 zł, własność wspólna, mieszkanie o pow. 27,83 m kw. o wartości 260 000 zł, własność wspólna, mieszkanie o pow. 26,64 m kw. o wartości 250 000 zł, własność wspólna, działka o pow. 800 m kw. wartość 50 000 zł zamiana z UM w Wyszkowie, własność wspólna.
– gospodarstwo rolne: krowy mleczne, pow. 12,32 ha o wartości 300 000 zł, dwa budynki inwentarskie i budynek składowy własność wspólna, z tego tytułu przychód 700 000 zł, dochód 400 000 zł
– inne nieruchomości: działka o pow. 2 378 m kw. o wartości 250 000 zł, budynek handlowo-usługowy w trakcie budowy, własność wspólna
– działalność gospodarcza – handel i usługi, na zasadach ogólnych, z tego tytułu przychód – 397 362,85 zł, dochód – 12 515,75 zł
– inne dochody: dieta radnego miejskiego – 13 982,50 zł, dieta radnego izb rolniczych – 500 zł, dopłaty z Agencji Restrukturyzacji – 26 900 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Toyota Auris 2012 r. o wartości 20 000 zł, własność wspólna z synem
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt preferencyjny z linii Młody Rolnik na budowę obory 39 900 zł PBS Wyszków, kredyt na zakup działki z budynkiem usługowym – 210 000 zł w PBS w Wyszkowie, linia kredytowa na budowę budynku handlowo-usługowego 1 150 000 zł.

Waldemar Paradowski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie
– mieszkanie o pow. 52,6 m kw. o wartości 200 000 zł, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, małżeńska wspólnota majątkowa
– inne dochody: z tytułu zatrudnienia – 10 960,60 zł, małżeńska wspólność majątkowa, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego – 44 735,60 zł, małżeńska wspólność majątkowa, dieta radnego – 13 395 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Seat Leon 2002 r. o wartości 10 000 zł, współwłasność z synem 50 proc., małżeńska wspólność majątkowa, Peugeot 407, 2005 r. o wartości 11 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt konsumpcyjny 23 298,57 w banku Pekao SA + spłata kredytu.

Andrzej Piątek
WOSiR Wyszków – gł. sp. ds. technicznych
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 235 000 zł
– papiery wartościowe: obligacje spółki Ghelamco, 769 szt., GHE 0720 – 571 szt. GHE 1220 – 198 szt. na kwotę 76 900 zł.
– mieszkanie o pow. 58,8 m kw. o wartości 120 000 zł, współwłasność małżeńska
– gospodarstwo rolne: grunty rolne o pow. 3,15 ha o wartości ok. 20 000 zł, bez zabudowań, współwłasność z innymi osobami (1/2 udziału), (wspólnota małżeńska), bez dochodu i przychodu z tego tytułu
– inne nieruchomości: garaż o pow. 15 m kw. o wartości 15 000 zł, udział 738/2554 w działce gruntu (wieczyste użytkowanie) pod mieszkaniem i garażem (własność) o wartości 30 000 zł, współwłasność małżeńska
– inne dochody: WOSiR – 63 816,37 zł (umowa o pracę), dieta radnego – 13 747,50 zł, odsetki od lokat – ok. 5 000 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Hyundai i30, 2010 r., wartość 21 000 zł, samochód Citroen C4, 2015 r. wartość 50 000 zł. Oba auta – współwłasność małżeńska.

Elżbieta Piórkowska
Dyrektor ZSS w Brańszczyku, przewodnicząca Rady Miejskiej w Wyszkowie
– mieszkanie o pow. 47 m kw. o wartości 150 000 zł, lokatorskie, mieszkanie o pow. 53 m kw. o wartości 350 000 zł, spółdzielcze własnościowe
– inne dochody: zatrudnienie w ZSS – 101 800,27 zł, renta rodzinna – 4 193,76 zł, fundusz socjalny – 462 zł, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – 23 244 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Honda FR-V, 2004 r. o wartości 15 000 zł (majątek odrębny)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny zaciągnięty w PKO BP SA na zakup mieszkania w kwocie 316 000 zł, na dzień 12.04.2018 stan zadłużenia wynosi 301 497,54 zł.

Wojciech Rojek
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Wyszkowie, specjalista ds. przygotowywania i realizacji inwestycji
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 28 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– dom o pow. 90 m kw. o wartości 250 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– gospodarstwo rolne o pow. 3,64 ha o wartości 100 000 zł, zabudowa murowana (małżeńska wspólnota majątkowa), brak z tego tytułu przychodu i dochodu
– inne nieruchomości: dom w stanie surowym 150 m kw. o wartości 200 000 zł, działka o pow. 900 m kw. o wartości 45 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– inne dochody: stosunek pracy – 81 920,80 zł, związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich – 20 400 zł, inne źródła – 1 051,26 zł, umowa zlecenie – 2 176,37 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy KIA Cee’d 1,6 D, 2009 r., Opel Astra II, 2005 r., małżeńska wspólnota majątkowa.

Rafał Salwin
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie – nauczyciel
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 38 440,96 zł (wspólnota małżeńska)
– dom o pow. 91,10 m kw. o wartości ok. 150 000 zł, własność, majątek odrębny
– inne nieruchomości: działka o pow. 403 m kw., na której posadowiony jest dom, o wartości ok. 60 000 zł (własność, majątek odrębny), garaż o pow. 48 m kw. o wartości ok. 8 000 zł (własność, majątek odrębny), działka o pow. 1 000 m kw. o wartości 20 500 zł (wspólnota małżeńska)
– majątek nabyty od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego: działka o pow. 1 000 m kw. nabyta 21.12.2015 od gminy Wyszków w przetargu nieograniczonym (opisana wyżej)
– działalność gospodarcza – osoba fizyczna PKD 46.15.Z/46.18.Z/46.19.Z/43.22.Z –działalność w zawieszeniu, z tego tytułu przychód 20 694,72 zł, dochód – 249,78 zł
– inne dochody: z tytułu zatrudnienia – przychód 52 563,34 zł, dochód 51 228,34 zł, z z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (dieta) – 14 100 zł, z tytułu umów zlecenia – przychód 4 277 zł, dochód 3 518,55 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód Volkswagen Golf 2007 r. o wartości ok. 15 000 zł, wspólnota małżeńska, samochód Volvo XC 70, 2005 r., ok. 15000 zł, wspólnota małżeńska, Quad Feishen FS – 300 A, ok. 16000 zł, wspólnota małżeńska.

Krzysztof Sobieski
Renta ZUS, radny miejski
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10 531,86 zł (wspólność majątkowa)
– dom o pow. 590,75 m kw. o wartości 500 000 zł, wspólność majątkowa
– inne nieruchomości: działka pod budynkiem mieszkalnym o pow. 397 m kw. o wartości 300 000 zł, wspólność majątkowa, działka 1 193 m kw. o wartości 30 000 zł z budynkiem gospodarczym 41 m kw. o wartości 10 000 zł, wspólność majątkowa
– inne dochody: renta ZUS – 16 118,34 zł, dieta radnego – 13 982,50 zł.

Lucyna Sosnowska
Emerytka, radna Rady Miejskiej w Wyszkowie.
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 36 580,53 zł, majątek odrębny
– działalność gospodarcza: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – działalność agentów zajmujących się sprzedażą m.in. wydobywanie żwiru i piasku i ich sprzedaż, z tego tytułu przychód – 2 951 707,41 zł, strata – 90 075,16 zł.
– inne dochody: emerytura – 34 324,20 zł, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych – 13 865 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Ford Mondeo (leasing), 2016 r.
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: zasięgnięte pożyczki na potrzeby działalności gospodarczej stan na 31.12.2017: Credit Agricole Bank Polska SA – 116 100,94 zł, Euro Bank SA – 94 295,56 zł, Bank BGŻ BNP Paribas SA – 82 527,58 zł, Bank Zachodni WBK SA – 189 960 zł.

Adam Szczerba
Procter&Gamble Polska Sp. z o.o. Warszawa – analityk finansowy, od grudnia 2010 r. radny Rady Miejskiej w Wyszkowie
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 1 350 zł (stan na 31.12.2017), współwłasność małżeńska
– papiery wartościowe: akcje Procter&Gamble na kwotę 16 435,30 zł (majątek odrębny)
– dom o pow. 150,72 m kw. o wartości 400 000 zł (wartość domu), w budowie z działką
– mieszkanie o pow. 47,36 m kw. o wartości 355 000 zł, własność, współwłasność małżeńska
– inne nieruchomości: działka rekreacyjna o pow. 1 553 m kw. o wartości 75 000 zł (umowa sprzedaży, majątek odrębny), miejsce postojowe w garażu o pow. 12 kw. o wartości 20 000 zł (własność, współwłasność małżeńska)
– 66 akcji Procter&Gamble, z tego tytułu dochód – 1 810 zł (dywidenda), 14 102,68 zł (dochód ze sprzedaży akcji)
– inne dochody: umowa o pracę Procter&Gamble Polska Sp. z o.o. dochód 124 798,2 zł, dieta radnego dochód 13 512,50 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód Toyota Yaris 1,0 KAT 2003 r. o wartości 12 000 zł, współwłasność małżeńska
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny w Banku Pekao SA zaciągnięty na kwotę 345 000 zł na okres 30 lat na zakup mieszkania, na 31.12.2017 pozostało do spłaty 285 000 zł; kredyt hipoteczny w Banku PKO BP zasięgnięty na kwotę 155 000 zł na okres 30 lat na zakup działki budowlanej, na 31.12.2017 pozostało do spłaty 143 900 zł.

Mateusz Śniadała
Trener personalny, trener MMA, masażysta w siłowni Raz Dwa Fitness, radny
– dom o pow. 120 m kw. o wartości 100 000 zł, własność, majątek odrębny, własność
– gospodarstwo rolne o pow. 1,2500 ha o wartości 10 000 zł, niezabudowane, majątek odrębny własność, brak dochodu i przychodu
– inne nieruchomości: 0,1300 ha działki o wartości 1 000 zł, własność, majątek odrębny
– inne dochody: umowa o pracę 22 665 zł, dieta radnego – 13 630 zł
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: pożyczka udzielona przez Bank Pekao w Wyszkowie, 60 000 zł na remont domu.

Piotr Turek
ZPUH Best Pest Sp. j. – regionalny kierownik sprzedaży, radny Rady Miejskiej w Wyszkowie, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wyszkowie
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 25 000 zł, współwłasność małżeńska
– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 170 USD, współwłasność małżeńska
– dom o pow. 121,3 m kw. o wartości 300 000 zł własność, współwłasność małżeńska łączna
– gospodarstwo rolne: użytki rolne o pow. 15 ha 65 a, udział 1/6, wartość 1/6 – 105 000 zł, udział 1994/100000 części we wspólnocie gruntowej o obszarze 12 ha 2 810 m kw. o wartości 4 000 zł, darowizna, zabudowa gospodarcza, brak dochodu i przychodu z tego tytułu
– inne nieruchomości: działka budowlana 820 m kw. o wartości 70 000 zł darowizna, działka budowlana 1 012 m kw. o wartości 90 000 zł darowizna, działka budowlana 906 m kw. o wartości 80 000 zł darowizna, działka budowlana 1 001 m kw. o wartości 90 000 zł darowizna, działka budowlana 835 m kw. o wartości 70 000 zł darowizna, działka budowlana 840 m kw. o wartości 70 000 zł darowizna, działki o pow. 1 900 m kw. i 837 m kw., na których znajduje się dom, o wartości 150 000 zł darowizna, działka niezabudowana o pow. 2 676 m kw. o wartości 150 000 zł darowizna, udział 1/5 w niezabudowanej działce o pow. 3 447 m kw. o wartości 150 000 zł darowizna, udział 1/2 w działce o pow. 195 m kw. stanowiącej drogę wewnętrzną o wartości 4 000 zł darowizna, własność, współwłasność małżeńska łączna
– majątek nabyty od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego: nieruchomość rolna o łącznej pow. 2,07 ha zakupiona w przetargu 22.12.2011 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych za 12 550 zł
– inne dochody: z tytułu zatrudnienia od 1.01.2017 do 31.12.2017 – 94 211,09 zł brutto, z tytułu pełnienia funkcji radnego – 19 720 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód Dodge Grand Caravan 2008 r. o wartości około 35 000 zł, współwłasność małżeńska.

Sławomir Wróbel
Gospodarstwo rolne, właściciel
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 296 000 zł współwłasność małżeńska
– dom o pow. 147 m kw. o wartości szacunkowej ok. 320 000 zł, własność (darowizna)
– mieszkanie o pow. 49,07 m kw. o wartości szacunkowej ok. 200 000 zł oraz udział 1375/44600 części we współwłasności garażu o pow. użytkowej 668,99 m kw. garażowe o wartości ok. 15 000 zł, współwłasność małżeńska; mieszkanie o pow. 50,89 m kw. o wartości szacunkowej 450 000 zł oraz udział 1/116 części we własności garażu o pow. 3 234 m kw. o wartości 36 000 zł, współwłasność małżeńska
– gospodarstwo rolne: użytki rolne + lasy, łączna powierzchnia 41,47 ha, wartość ok. 1 200 000 zł, zabudowa gospodarcza, własność, z tego tytułu przychód 342 000 zł, w tym dochód w wysokości 154 000 zł + dopłaty obszarowe 42 830 zł
– inne dochody: dieta przewodniczącego komisji za 2017 r. – 20 060 zł, wynajem mieszkania – 10 980 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: ciągniki rolnicze Deutz-Fahr K 100 2006 r. o wartości około 80 000 zł, Agroplus 67 2006 r. o wartości około 50 000 zł, Ursus 4512 1994 r. o wartości około 25 000 zł, C 330 1990 r. o wartości około 15 000 zł, samochód osobowy Volkswagen Golf 2016 r. o wartości około 60 000 zł, samochód osobowy Mercedes ML 270 2004 r. o wartości około 30 000 zł, całe mienie ruchome – współwłasność małżeńska.

Grzegorz Wyszyński
Zasiłek przedemerytalny
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 41 114,12 zł, małżeńska wspólnota majątkowa
– dom o pow. 102 m kw. o wartości 200 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa, działka – 225 m kw. o wartości 40 000 zł, wspólnota małżeńska
– gospodarstwo rolne o pow. 1 ha o wartości 15 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa brak przychodu i dochodu z tego tytułu
– działki budowlane 2 248 m kw. o wartości 250 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa
– inne dochody: dieta radnego – 20 400 zł, zasiłek przedemerytalny – 12 449,58 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Opel IV 2010 r. o wartości 12 000 zł, małżeńska wspólnota.
Oprac. J.P.

Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 23.07.2018 r., godz. 09.29
Wyraźnie radni sobie z nas kpią! Chętnie kupię dom,czy mieszkanie za taką kwotę,która jest podana.Śmieszne!
Dodane przez Zainteresowany, w dniu 23.07.2018 r., godz. 11.03
Kupię dom/mieszkanie od radnego za cenę podaną w oświadczeniu.
Dodane przez ~(), w dniu 23.07.2018 r., godz. 13.20
ciekawe ile w skarpecie
Dodane przez Anonim, w dniu 23.07.2018 r., godz. 16.43
No to mamy uczciwych i prawdomównych radnych-rządzenie im wychodzi tak samo jak rzetelne podanie oswiadczen majątkowych
Dodane przez ~(), w dniu 24.07.2018 r., godz. 22.03
wiadomo już kto przez dziesięć lat brał dopłaty na łęgi czy jeszcze nie???
Radni ubodzy
Dodane przez Antek, w dniu 25.07.2018 r., godz. 06.27
Należy jeszcze oddać że zajmują pierwsze ławki w kościele albo przed Ołtarzem no cóż takich wybieramy emerytow podnoszą rękę za pieniądze bo diety są wyższe niż emerytury
Dodane przez Anonim, w dniu 25.07.2018 r., godz. 08.54
Ale na wóde przed wyboromy to mają, oj mają.
PSL trzyma sie mocno.
Dodane przez Adek, w dniu 25.07.2018 r., godz. 10.28
Wiadomo że dopłaty za łęgi brał emeryt z Warszawy. Dziwnym trafem zmarł tuż po ujawnieniu afery. Natomiast ten kto to nadzorował i oczywiście znał dokumentacje ma się dobrze.
Dodane przez Anna S., w dniu 25.07.2018 r., godz. 10.57
Potrzeba trochę przewietrzyć tę radę. Nie powiem żebym się specjalnie interesowała nia, ale o niektórych to ja pierwszy raz słyszę.
Dodane przez Anonim, w dniu 25.07.2018 r., godz. 18.49
Bo to w większości świta burmistrza przyklepująca mu wszystkie "nakrętki". W zamian za to mają jego wdzięczność i proficiki za udział w komisjach i spółkach niby społecznych. A jeszcze przed wyboramy jakieś inwestycje im zafunduje, aby mieli poparcie wyborców na następną kadencję. I tak w koło Macieju.
Moj wnuczek ma wiekszy majatek w swoiej swince.
Dodane przez andrzej f czerwinski, w dniu 25.07.2018 r., godz. 19.22
Najbardziej podobalo mi sie oswiadczenie jednego z radnych...7,24 zł – konto oszczędnościowe, majątek odrębny.
Dodane przez Anonim, w dniu 25.07.2018 r., godz. 21.26
czy Pan Marek Głowacki nie pisze już felietonów?
Dodane przez Anonim, w dniu 25.07.2018 r., godz. 23.08
A większość działek nabyta jest przez radnych od gminy.Najwiecęj chyba przy ul.Żytniej.Niech każdy sam sobie dopowie resztę
kim sa nasi radni
Dodane przez Lenia, w dniu 27.07.2018 r., godz. 07.32
Jezu, to sami emeryci i rolnicy!
Rada starców to wizytówka Wyszkowa.
Dodane przez Krystian, w dniu 27.07.2018 r., godz. 11.52
Rada Miejska --- to raczej rada starców. Jan Abramczyk, Jan Hryniewicz, Czesław Lach, Krzysztof Sobieski, Lucyna Sosnowska, Grzegorz Wyszyński. Wam wnukami się zajmować. Wy za diety sprzedacie wszystko a diety burmistrz wam nie skąpi. Jest jak jest póki starcy będą tworzyć trzon Rady Miejskiej nic się w Wyszkowie nie zmieni na lepsze. Zastanówcie się wyborcy może coś to da.
Dodane przez ~(), w dniu 29.07.2018 r., godz. 12.27
jeśli to jest opel mokka którym się pani wozi to cena tego rocznika wynosi 50 tysi, dlaczego pisze się o połowie wartości, bo lepiej wygląda???
Dodane przez Teodor, w dniu 31.07.2018 r., godz. 12.41
Ale suwerena zabolało... Są tacy co mają, bo wszystkiego nie przebalowali, prawda?
Dodane przez Anonim, w dniu 03.08.2018 r., godz. 10.26
A gdzie jest "praworządny" sym Mroza, co u Borka na hali tyrał, powiedzmy, na czarno i bez przeszkolenia BHP itp itd. ? Tacy obrońcy...

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl