Menu górne

Dziś jest 17 sierpnia 2022 r., imieniny Anity, JackaPodsumowanie budżetu bez zaskoczenia

(Zam: 14.06.2018 r., godz. 11.46)

Opozycja skrytykowała, a koalicja jednogłośnie poparła – według podobnego, jak co roku, schematu przebiegała dyskusja na temat udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za wykonanie budżetu w 2017 r. Obrady odbyły się 30 maja.Jedyną różnicą była nieobecność Marka Głowackiego, który podczas sesji absolutoryjnych też nie szczędzi słów krytyki wobec powiatowych koalicjantów. Waldemar Sobczak zabrał głos w imieniu trzyosobowego klubu Prawa i Sprawiedliwości krytykując realizację budżetu, a przede wszystkim niedotrzymanie założeń, jakie, według niego, koalicja stawiała sobie uchwalając budżet na 2017 r. Jak wspomniał, na etapie uchwalania dochody miały wynieść 89 mln zł, wydatki 91 mln zł, w tym inwestycyjne 16,6 mln zł, a samorząd zamknął rok dochodami wnoszącymi 85 mln zł, wydatkami – 86 mln zł, w tym na inwestycje – 10 mln zł. Deficyt budżetowy wyniósł 1 877 387 zł, a pod koniec roku powiat był zadłużony na 11 341 451 zł (13 proc. dochodów).
– Wykonanie budżetu powiatu Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła pozytywnie, podobnie jak komisja rewizyjna. RIO zajmowała się analizą cyferek, nie odnosząc się do całego spektrum działalności Zarządu Powiatu. Nasze odczucia niekonieczne są z jej oceną spójne – rozpoczął W. Sobczak. – Podstawą do zatwierdzenia sprawozdania finansowego musi być nie tylko poprawność księgowa, ale też celowość i rzetelność wykonania budżetu, a tych, naszym zdaniem, zabrakło – zaznaczył. – Pan starosta wraz z zarządem w każdym roku realizuje podejście, polegające na pompowaniu balonu inwestycyjnego do granic możliwości. W 2017 r. nie było sesji Rady Powiatu bez nowelizacji budżetu, z planowanych inwestycji pozostało niewiele.
Waldemar Sobczak ocenił jako zatrważająco niską skalę realizacji inwestycji drogowych. Mówił o totalnej porażce w pozyskiwaniu pieniędzy, nieremontowaniu najważniejszych dróg, braku nadzoru nad szkołami specjalnymi (przez co, jego zdaniem, powiat musiał zwrócić ponad 800 tys. zł subwencji oświatowej).
– Komisja rewizyjna musiała się zbierać w sprawach skarg na bezczynność starosty i zarządu – stwierdził. – Nie bierze się pod uwagę naszego zdania przy planowaniu inwestycji, nie konsultuje się z nami spraw. Istnieje też niedobra praktyka dawania projektów uchwał tuż przed sesjami – dodał. – Przyjęliście strategię, że w roku wyborczym przygotujecie kiełbasę wyborczą, a po wyborach klapa – 3 mln zł na inwestycje, które przewiduje prognoza inwestycyjna.
W imieniu koalicji głos zabrał wicestarosta Adam Mróz.
– To krzywdząca i polityczna opinia. Nie było w ciągu czterech lat momentu, byście odnieśli się pozytywnie, współpracowali z nami. Ja nie oceniam współpracy z PiS-em pozytywnie, to martwi, bo mówimy o interesie mieszkańców – stwierdził.
Wypomniał opozycji, że ta nie wykazała zrozumienia dla konieczności wykupu od spadkobierców rodziny Skarżyńskich działki pod szpitalem za 5 mln zł.
– Uważam ten wydatek za szczególnie ważny, jestem z niego szczególnie dumny – stwierdził. – Spór toczył się od wielu lat, cieszy, że przecięliśmy ten węzeł gordyjski, zaciągnęliśmy, bez państwa wsparcia, kredyt, skupiliśmy się na funkcjonowaniu szpitala, a wymaga on wsparcia, rozwiązywania problemów, które przekraczają nawet możliwości ministerstwa zdrowia – uznał wicestarosta. – Było nieduże wykonanie, jeśli chodzi o drogi w ubiegłym roku, ale będą one przebudowywane w dużym zakresie w tym roku. To nie opieszałość, nieporadność, tylko tak krawiec kraje, jak mu materiału staje. Struktura finansowania w powiatach jest zła, co jest wynikiem niedokończonej reformy samorządowej. Martwi, że nie zauważył pan ogromnych wydatków w obszarze oświaty.
Na wypowiedź Adama Mroza radni koalicyjny zareagowali brawami.
– Głosowałam za kredytem dla szpitala, to było jedno z lepszych posunięć tej kadencji, pozwalające szpitalowi inwestować i się rozwijać. Państwo wtedy się wstrzymaliście – zwróciła się do radnych PiS-u Katarzyna Wysocka.
– Musicie się przyznać z ręką na sercu, że nie był to najlepszy rok – upierał się przy swoim Waldemar Sobczak. – Nikt nie mówi, że zakup działki nie był zasadny. Mówiliśmy, że gdyby podjęto działania wcześniej, to może kwota wykupu byłaby mniejsza. Nie ma co się denerwować, rolą opozycji jest krytykować zarząd. Nie był to najlepszy rok w planowaniu i wykonawstwie.
Starosta Bogdan Pągowski podkreślił, że Starostwo nie zgadza się z oceną kontrolerów skarbowych, którzy uznali, że powiat musi zwrócić część dotacji na szkolnictwo specjalne.
– Odwołaliśmy się do ministerstwa finansów – okazało się, że tylko jeden powiat w kraju uzyskał jego przychylność. Są powiaty, które mają 2-3 mln zł do zwrotu – zaznaczył.
Tłumaczył skumulowanie inwestycji w 2018 r.
– Czynniki obiektywne spowodowały, że realizacja projektów przeszła na kolejny rok. Zarząd miał robić te inwestycje za własne pieniądze? Nie zgodzę się, że nie pozyskiwaliśmy środków – projekt termomodernizacyjny był jedynym pozytywnie ocenionym na Mazowszu. Czy można zrobić więcej? Można zadłużyć powiat bardziej, ale nie chcemy go tak zostawiać na lata następne, bo zamierzamy w tym powiecie jeszcze porządzić – skwitował starosta.
Zgodnie z zapowiedziami Waldemar Sobczak, Renata Rębała i Jerzy Żukowski zagłosowali przeciw absolutorium, Justyna Garbarczyk wstrzymała się, reszta radnych poparła uchwałę.
Miniony rok powiat zakończył sumą dochodów wynoszącą 85 007 461,76 zł, wydatkami – 86 884 849,27 zł, w tym inwestycyjnymi – 10 428 288,09 zł (z tej sumy 5 mln zł pochodziło z kredytu). Nie są to najniższe wydatki inwestycyjne ostatnich lat – w 2016 r. wynosiły 9 516 950 zł, 2015 r. – 11 704 500 zł, 2014 r. – 16 735 133, 2013 r. – 7 212 184 zł, 2012 r. – 7 125 654 zł. Wśród inwestycji zrealizowanych przez powiat w ubiegłym roku można wymienić budowę ronda na drodze w Porządziu (współfinansowała gmina Rząśnik), chodnika w Drogoszewie (współfinansowała gmina Wyszków), chodnika w Olszance (współfinansowała gmina Wyszków), chodnika w Leszczydole-Pustkach (współfinansowała gmina Wyszków), drogi powiatowej Wyszków-Leszczydół-Nowiny (współfinansowało Nadleśnictwo Wyszków i gmina Wyszków), drogi w Kamieńczyku (współfinansowała gmina Wyszków). Do inwestycji w ochronę zdrowia powiat zalicza zakup gruntu pod szpital, współfinansowanie wdrożenia e-usług w szpitalu. Wśród inwestycji w edukację wymienia budowę bieżni lekkoatletycznej przy CEZiU „Kopernik”, zakup mikrobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku, termomodernizację Zespołu Szkół nr 1. Dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku powiat kupił piec gazowy, zbudował schody i podjazd dla wózków przy internacie, zainstalował system oddymiania dróg ewakuacyjnych. Wiele też działo się w oświacie, która korzysta z unijnego wsparcia organizując kształcenie i praktyki zagraniczne.
J.P.
Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl