Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 09 lipca 2020 r., imieniny Weroniki, Zenona

Pracowali na systematyczny rozwój

(Zam: 03.06.2018 r., godz. 13.32)

Radni, pracownicy gminnych jednostek, urzędnicy, przedstawiciele szkół, sołtysi gratulowali wójtowi uzyskanego absolutorium za wykonanie budżetu ubiegłorocznego budżetu.

Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 25 maja w siedzibie Centrum Kultury w Długosiodle wójt podsumował działania, jakie podjął wraz z gminnymi urzędnikami w 2017 r. Głównie mówił o inwestycjach. Budżet gminy za 2017 r. zamknął się nadwyżką wynoszącą 75 858,96 zł. Jednocześnie gmina zaciągnęła pożyczki na łączną kwotę 711 949,01 zł, a także spłaciła raty pożyczek i kredytów oraz wykupiła obligacje komunalne za 942 908,71 zł. Dochody samorządu w minionym roku wyniosły 36 161 286,79 zł, wydatki 36 085 427,83 zł, w tym na inwestycje – 3 807 603,10 zł. Na koniec 2017 r. gmina miała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynoszące 9 527 111,71 zł.
Wśród zrealizowanych w minionym roku inwestycji wójt wymienił m.in. budowę wodociągów, utwardzenie pobocza z betonu asfaltowego przy drodze powiatowej w Długosiodle (ul. Ostrołęcka), przebudowę drogi gminnej w Chrzczance Włościańskiej, ul. Sportowej w Długosiodle, ul. Projektowanej w Długosiodle, ul. Rzecznej w Starym Bosewie, ul. Polnej w Długosiodle, wykonanie dróg żwirowych w Chrzczance Włościańskiej, Ostrykole Dworskim, Nowej Wsi, na trasie Zamość-Dalekie, Prabuty-Wólka Piaseczna. Gmina dofinansowała mieszkańcom 12 przedsięwzięć wykorzystujących kolektory słoneczne, kupiła 6 kotłów na gaz i 2 na pellet (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska). Wykonała place zabaw w Zalasie, Wólce Grochowej, Ostrykole Dworskim, Starym Bosewie, Zygmuntowie, Budach Przetyczy.
Stanisław Jastrzębski podkreślił, że pieniędzy na wszelkiego rodzaju wydatki nie ma tak wiele, jak wynikałoby to z przekazów w niektórych mediach.
– Jest ich wciąż za mało. Pojawił się program dotyczący budowy mostów – ksiądz dzwonił, by w Lubielu zastąpić przeprawę promową mostem, ale jeśli Wyszków ma połączenie miasta tylko jednym mostem, to który wniosek będzie wyżej oceniony, co jest bardziej potrzebne? – stwierdził. – Staraliśmy się wykonać budżet najlepiej, jak potrafiliśmy. Wraz z najbliższymi współpracownikami siedzimy i szukamy rozwiązań dla gminy. Wszyscy pracownicy urzędu wykonują zadania, które składają się na realizację budżetu.
Wójt docenił też rolę sołtysów dziękując im za współpracę.
– Czasy są niełatwe, a oczekiwania społeczeństwa olbrzymie. Rola sołtysa powinna być wyniesiona do wyższego poziomu, wtedy byliby chętni do pełnienia tej funkcji. Dziękuję, że się jej podjęliście, wiem, że jest wam trudno, bo oczekiwania są ogromne – zaznaczył.
Wspomniał jednocześnie, że gmina wciąż się rozwija.
– Osoby przyjeżdżające z zewnątrz bardziej zauważają te zmiany niż mieszkańcy, dla których są one bardziej oczywiste. A przecież nie jest tak, że gminom „daje się pieniądze”, to nie jest takie proste. Nigdzie pieniędzy nie dają, są organizowane konkursy ofert i wygrywają tylko najlepsze projekty. Niemniej co roku idziemy do przodu, przybywa majątku, a od 2016 r. także mieszkańców. Mam nadzieję, że kolejne inwestycje jeszcze bardziej nas przybliżą w stronę Warszawy, czy Ostrołęki – stwierdził Stanisław Jastrzębski.
Zwrócił uwagę, że wzrosło zainteresowanie gruntami w gminie.
– To dowód, że rozwój ma sens, że warto się trudzić – dodał.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl