Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 czerwca 2022 r., imieniny Emilii, LucynyPodsumowanie w „Koperniku”

(Zam: 21.05.2018 r., godz. 10.05)

Klasy maturalne Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” 27 kwietnia ukończyły szkołę.

Na uroczystość przybyli m.in. wicestarosta Adam Mróz, naczelnik wydziału operacyjnego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie kpt. Marcin Turowski, mjr Agnieszka Krystman z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie, prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Konrad Wróbel, dowódca 11 Samodzielnej Drużyny Mazowieckiej Obrony Terytorialnej Mariusz Ragajsin, przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Ciemerych.
W pierwszej części odbyło się uroczyste przekazanie i objęcie obowiązków dowódcy szkolnego klas mundurowych w związku z zakończeniem nauki przez obecnie pełniących tę funkcję ucznia starszego kadeta Sebastiana Kluska i starszego kadeta Piotra Rekusa. Nowym dowódcą została mianowana kadet Anna Kulesza. W drugiej części nastąpiło podsumowanie wyników w nauce abiturientów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego Bezpieczeństwo Publiczne i czwartych Technikum. Tradycyjnie uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75 dokonali wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.
Po przemówieniu dyrektor Grażyny Kalinowskiej, która doceniła liczne sukcesy uczniów, zostały wręczone nagrody starosty uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Byli to: Sara Milczarczyk, Sylwia Wróbel, Kacper Kogut- Maliszewski, Elwira Fecowicz, Karolina Kowalska, Aleksandra Wasik, Patryk Gołębiewski, Damian Chrzumnicki, Anita Jasińska. Zostały również wręczone nagrody książkowe i dyplomy za różnego rodzaju działalność na rzecz szkoły, wolontariat, sport, postawę i zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków wynikających z regulaminu klasy mundurowej i godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Specjalne nagrody ufundowała straż pożarna i WKU. Wicestarosta natomiast szczególnie wyróżnił wolontariuszy i ich opiekunów. Dyrektor CEZiU „Kopernik” uhonorowała również dyplomami rodziców, którzy szczególnie angażowali się w pracę na rzecz szkoły.
Uroczystość uatrakcyjnił występ szkolnego zespołu pod opieką Łukasza Augustynika oraz chóralne wykonanie piosenki zespołu Kombi „Pokolenie” przez uczniów klas czwartych. Piękne kwiaty i słodkie czekoladki były symbolicznym dodatkiem do podziękowań skierowanych do dyrekcji i wychowawców.
Org.

Komentarze

do redakcji i Starosty
Dodane przez Zbych, w dniu 28.03.2019 r., godz. 23.14
Artykuł z 21.05.2018 r. Nie za długo na stronie? przecież na tę pseudodyrektorkę z nadania politopeeselowskiego nie da się już patrzeć ani o niej słuchać! I, mam nadzieję, nic nie pomoże jej "wysyłanie" delegacji (czytaj:zastraszanych lizuchów) do Pana Starosty, aby stawać w obronie wszechmocnej. Mam nadzieję, że Pan swój rozum ma i nie da się nabrać na te gierki. Niech Pan się nie boi!
Dodane przez Jaro, w dniu 30.03.2019 r., godz. 22.29
Skąd ja to znam? Dobrze,że już mnie tam nie ma!
Dodane przez Kasia, w dniu 02.04.2019 r., godz. 23.11
I ja to znam! Z to autopsji! I moje koleżanki, i moi koledzy to znają! Przeżyliśmy to! Pozdrowienia dla zakompleksionej Królowej i wyrazy współczucia dla tych, co na Nią patrzą i muszą ją znosić! Boże bądź sprawiedliwy!

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl