Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 31 maja 2020 r., imieniny Anieli, Petronela

Na rzecz walki z uzależnieniami

(Zam: 16.04.2018 r., godz. 09.41)

W ubiegłym roku na realizację Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii gmina Wyszków wydała 665 977,21 zł oraz dodatkowo na funkcjonowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Słoneczna” – 232 180 zł.

W ramach programu swoją działalność kontynuował Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki (czynny na parterze miejskiej biblioteki), gdzie można skorzystać z pomocy psychologa, terapeuty uzależnień, pedagoga, pracownika socjalnego, prawnika. Z indywidualnych konsultacji skorzystały w ubiegłym roku 253 osoby (718 konsultacji dotyczących problemu uzależnień, współuzależnienia, przemocy domowej, problemów wychowawczych, rodzinnych itp.), z pomocy grupowej skorzystało 28 osób. Działalność prowadziła też Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ramach działań profilaktycznych w lutym odbył się (również współfinansowany w ramach programu) XX Bezalkoholowy Bal Karnawałowy, w maju – Profilaktyczny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Z tego samego źródła dotację (9 000 zł) otrzymało Wyszkowskie Stowarzyszenie Klub Integracji Społecznej Salus obejmujące swoją działalnością ok. 40 osób. W ramach pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą działa Świetlica Socjoterapeutyczna „Słoneczna” wspierająca ok. 50 dzieci i młodzieży. W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa też środowiskowa świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Skuszewie. Poza tym w ramach przekazanej dotacji zajęcia socjoterapeutyczne dla 25 dzieci przeprowadziło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Z zajęć profilaktyczno-opiekuńczych korzystały dzieci także mieszkające na wsi – w Gulczewie, Leszczydole Starym, Rybnie, Leszczydole-Działkach. Gmina dofinansowywała obozy socjoterapeutyczne, wypoczynek letni/zimowy dla dzieci pochodzących z rodzin, gdzie występuje alkoholizm (m.in. obóz z Białym Dunajcu zorganizowany przez parafię św. Wojciecha, warsztaty Teatru Farsa). Odbyły się szkolenia i wywiadówki profilaktyczne dla rodziców. Wspierano programy profilaktyczne realizowane przez młodzież i skierowane do grup rówieśniczych oraz we współpracy z organizacjami pożytku publicznego organizowano działania profilaktyczne promujące zdrowy styl życia z uwzględnieniem pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych.
Pieniądze na realizację programu pochodziły z opłat pobieranych od przedsiębiorców za zezwolenie na handel alkoholem. Według stanu na koniec 2017 r. w gminie Wyszków były 123 punkty, gdzie sprzedawany był alkohol (do spożycia poza i w miejscu sprzedaży).
J.P.

Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 16.04.2018 r., godz. 21.31
Ja się pytam;z jakiej racji gmina dofinansowywuje bal bezalkoholowy?Biedni tam nie chodzą i abstyneci też Nie! Kto tam był to wie,że bezalkoholowy to jest tylko z nazwy.Oczywiscie są tacy,co podchodzą poważnie do balu,ale większość dobrze się bawi zakrapiając go.I po co ta obłuda?
To jest żałosne
Dodane przez życie jest piękne, w dniu 17.04.2018 r., godz. 13.21
Ja też się pytam-Kiedy w końcu zaczną się porządne kontrole punktów sprzedaży alkoholu tzw. "spożycia poza". Byłam kiedyś świadkiem takiej żałosnej kontroli, na którą była przygotowana i właścicielka i stali klienci stojący codziennie pod sklepem. Gdy tylko zauważyli zbliżający się z daleka powolutku samochód Straży Miejskiej (tempo było chyba takie, żeby zdążyli pochować wszystkie trunki), szybciutko wszystko pochowali. Oczywiście nie stwierdzono żadnych uchybień, jeszcze klienci zostali pochwaleni, że tylko grzecznie siedzą i komisja odjechała, po czym Panowie klienci powyciągali buteleczki i dokończyli swój codzienny rytuał. Nie winię w tej sytuacji właścicielki sklepu, bo ona sobie poprostu też nie radzi z tą bandą, ale wystarczyłoby kilka niezapowiedzianych objazdów Straży Miejskiej i powlepianie mandatów tym pijącym, nie właścicielom. Ja codziennie widzę te zapite twarze pod sklepem, moje dziecko boi się czasami iść samo do sklepu, bo mówi, że "pewnie znowu będą pijaki". Oni nie są agresywni, ale dla dziecka nie jest to sytuacja komfortowa.Ja rozumiem wszystkie te akcje, poradnie, kolonie itd, ale tak naprawdę NIE ROBI SIĘ NIC, żeby ograniczyć alkoholizm. Dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem i tak widzą codziennie "pijaczków pod sklepem". Tzw. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składa się z 12 osób i czym oni się tak naprawdę zajmują? Pewnie w ramach "rozwiązywania" problemów alkoholowych znowu wydadzą kolejne koncesje na sprzedaż alkoholu.
Finanse GKRPA
Dodane przez Anonim, w dniu 17.04.2018 r., godz. 15.36
Koszt obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniósł 52.835,40 zł i przedstawiał się następująco: Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (14 posiedzeń) 19.000,00 zł Wynagrodzenia dla Członków GKRPA za przeprowadzanie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami zgłoszonymi do GKRPA (sporządzono 293 protokoły) 8790,00 zł Wynagrodzenia dla Członków GKRPA za kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych (przeprowadzono 84 kontrole) - 5301,00 zł Wynagrodzenia dla Członków GKRPA za udział w posiedzeniach grup roboczych (procedura „Niebieskie Karty”) (254 grupy robocze) 9652,00 zł Wynagrodzenie dla Przewodniczącej GKRPA - 6000,00 zł Teczki gotowych materiałów dla GKRPA - 923,60 zł Kwotą 10.957,00 zł dofinansowano XX Bezalkoholowy Bal Karnawałowy w Wyszkowie.
Dodane przez anonim, w dniu 17.04.2018 r., godz. 17.12
I oczywiście Niezatapialna Pani Naczelnik Barbara w kontroli.
No i?
Dodane przez życie jest piękne, w dniu 17.04.2018 r., godz. 17.19
Do Anonima odnośnie finansów GKRPA-To są tylko rozliczenia finansowe, a co z Waszą skutecznością? Jakie są efekty rozmów interwencyjno-motywacyjnych? Czy komuś pomogły? Co robicie, żebyśmy my, ani nasze dzieci, nie musiały widzieć tych pijaczków przesiadujących pod sklepami i to nie tylko na wsiach, gdzie jest to powszechny widok, ale i w samym centrum miasta, np. pod Galerią. Czy naprawdę Burmistrz chce mieć taką wizytówkę miasta? Dopóki nie zmienicie metod kontroli, to nic się w tym temacie nie zmieni. W rozmowie z Panią z komisji dowiedziałam się, że kontrole niezapowiedziane są wtedy, gdy kontrola zapowiedziana wykaże nieprawidłowości. Problem w tym, że tak się nie stanie, bo uprzedzony o kontroli właściciel to również powiadomieni o tym klienci i kółko się zamyka. Gdzie Straż Miejska? Nie może przejechać się po wioskach od czasu do czasu? Zbliża się okres wakacyjny i akurat w mojej miejscowości Panowie będą "dostępni" dla SM niemalże cały dzień. Przepędzeni spod sklepu, siedzą kilkanaście metrów dalej pod płotem. Wszyscy wiedzą, że na wsi widok pijących Panów na ławeczce, niczym w serialu "Ranczo" to normalny widok. Tylko, że w życiu to nie komedia. Wiecie co się dzieje w domu takich Panów po ich powrocie? Chyba nie muszę tłumaczyć. Swoją drogą, czy to nie ironia losu, że dofinansowanie ferii dla dzieci z rodzin alkoholików, pochodzi z opłat pobieranych od sklepów, w których pewnie taki Tata przepija większość pieniędzy? I znowu kółko się zamyka-damy alkoholikom większy dostęp do zaspokojania ich nałogu, będziemy mieli więcej kasy na różne dofinansowania. Ale to nadal nie likwiduje problemu. Dopóki nie zmienicie zasad działania, dzieci w mojej miejscowości idąc rano do szkoły będą nadal mijały stałą grupkę alkoholików, zasilających kasę sklepu i gminy.
Dodane przez Aleksander, w dniu 17.04.2018 r., godz. 21.15
Kolejny przykład na pozorowane działania duetu Nowosielski Kowalska. Ten pan jest mocno przereklamowany, ta pani ma zwichnięty życiem z patologią pod jednym dachem kręgosłup moralny. Komisja jest jedną wielką farsą.
Zmieńmy prawo
Dodane przez Rozczarowana, w dniu 18.04.2018 r., godz. 13.08
Co do kontroli wykonywanych przez GKRPA - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej art. 79 oraz art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nakazuje zawiadomić przedsiębiorcę o planowanej kontroli. Kontrola powinna się odbyć między 7 a 30 dniem od otrzymania zawiadomienia, nie ma wskazania konkretnego dnia. Kontrolujący sprawdzają przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży tylko w chwili kontroli. Jeśli w tym momencie jest spokój, to nie można nic zrobić. Co do procedury leczenia odwykowego - kontrola NIK w Polsce: "Procedura przymusowego kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe nie funkcjonuje sprawnie i nie wspomaga skutecznie rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponad 60 procent zobowiązanych nie stawia się na leczenie, a 30 procent osób przyjętych na obowiązkową terapię nie kończy jej. Połowa zobowiązanych jest ponownie przymusowo kierowana na leczenie, a niemal tyle samo trafia na nie wielokrotnie. " Z oszacowań tych wynika, że terapia pomaga 10% zobowiązanych do leczenia. Czy to mało? Zależy pewnie od punktu widzenia. Rodziny tych 10% na pewno się cieszą, a rodziny pozostałych żyją w dramatach. Niestety leczenie mimo zobowiązania jest "dobrowolne". Co do wydawania zezwoleń - ich limit określa Rada Miejska, wydaje je Burmistrz a Komisja opiniuje je tylko pod względem zgodności usytuowania zgodnie z ustawą i uchwałą Rady Miejskiej. W zeszłym roku w programie tworzonym przez GKRPA był zapis o niezwiększaniu limitów zezwoleń - Rada i tak zwiększyła. Pytamy dlaczego? Pozostaje nam interweniować za każdym razem, gdy widzimy łamane przepisy - pisać skargi, wzywać Straż Miejską lub Policję. Udowodnione nieprzestrzeganie zasad i warunków sprzedaży alkoholu może skutkować cofnięciem zezwolenia na sprzedaż w przypadku m.in. "powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego".
Tylko jak to prawo zmienić?
Dodane przez życie jest piękne, w dniu 18.04.2018 r., godz. 18.45
Do Rozczarowana-Dziękuję za wyczerpujący komentarz. Znam zapisy tych beznadziejnie napisanych ustaw i niestety ocena NIK tylko potwierdza, jak nasze Państwo "walczy" z uzależnieniami. A może wcale tego nie robi, bo przecież ze sprzedaży alkoholu są zyski. Swoją drogą warto by było poznać nazwiska naszych radnych, którzy zagłosowali za zwiększeniem limitów zezwoleń, pomimo programu GKRPA. Przydałoby się im "podziękować" przy okazji najbliższych wyborów, bo tacy radni nie są nam potrzebni. Co do pisania skarg i donosów, to też nie jest łatwa sprawa, bo co to znaczy "zakłócanie porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu"? Jeśli ci Panowie tylko stoją i piją pod sklepem, czy to już można uznać za zakłócanie porządku? Ludzie sami boją się dzwonić, bo i tak zaraz będzie wiadomo, kto poinformował służby. I za chwilę może się spodziewać wybitych szyb, czy innych "podziękowań". Czy Straż Miejska NAPRAWDĘ nie może w ramach swoich kompetencji zrobić sama, bez GKRPA, wyrywkowych kontroli? Podsumowując całą tą sprawę: kwoty i cele opisane w powyższym artykule, nie mają nic wspólnego z WALKĄ z uzależnieniami. Może część tych pieniędzy, zamiast np. dofinansowania Balu Bezalkoholowego, warto by było przeznaczyć na jakąś akcję społeczną, dobitnie pokazującą problem (plakaty, ulotki), a nie tylko "Pokochaj Wyszków". Może dodatkowa kasa dla Straży Miejskiej? Czy to naprawdę musi tak wyglądać. Czy rację mają Ci, którzy mówią, że nie da się nic z tym zrobić, bo tak było, jest i będzie? Może kolejne wybory będą szansą na zmianę. Czas pokaże.
Dodane przez ola, w dniu 18.04.2018 r., godz. 23.19
Wszystko w tej chorej radzie dzieje się pod honorowym patronatem burmistrza Grzegorza Nowosielskiego. Radni są uzależnieni i się z tego nie leczą. To jest patologia!
Dodane przez k, w dniu 20.04.2018 r., godz. 09.10
jak to jest ze jedyny zaklad pracy w ktorym sie mozna legalnie nachlac to SEJM ?
Dodane przez Mniejsze i większe synekury, w dniu 20.04.2018 r., godz. 13.08
Od lat na tym korycie urzęduje klika tych samych osób. Warto rozliczyć skrupulatnie z efektów to towarzystwo wzajemnej adoracji pod skrzydełkmi obecnego burmistrza.
do Rozczarowana
Dodane przez mieszkaniec, w dniu 22.04.2018 r., godz. 21.12
straż wiejska nie zna miasta , nie potrafi dojechać do sklepu w ciągu kilku minut . Przykład - godzina po 18 z ronda przy moście 500 m odcinek drogi jechali piętnaście minut i do sklepu trafić nie mogli.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl