Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 grudnia 2020 r., imieniny Krystyny, Sabiny

List Komitetu Społecznego Parafian

(Zam: 08.04.2018 r., godz. 20.07)

Wiele osób pyta nas o aktualne działania Komitetu Społecznego Parafian w sprawie kryzysu zaufania w parafii Rybienko Leśne wywołanego nieodpowiedzialnymi zachowaniami ks. Ledy.

Informujemy zatem krótko o aktualnych planach i działaniach Komitetu, którego celem jest doprowadzenie do odnowy duchowej i materialnej naszej parafii.

Działania Kurii Biskupiej
Kuria Biskupia prowadzi zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego postępowanie wyjaśniające w sprawie działalności ks. Ledy w naszej parafii. Jak tylko możemy wspomagamy te działania, na bieżąco przekazując do Kurii wszystkie informacje dotyczące tej sprawy, jakie udaje nam się zebrać od parafian, urzędów i wszelkich innych źródeł. Na szczęście, z racji swojego umocowania prawnego, urzędnicy Kurii posiadają szerszy dostęp do dokumentów niż my. Liczymy na ich rzetelność i sprawne zakończenie sprawy poprzez relegowanie ks. Ledy z naszej parafii. Wiemy, że wszyscy by chcieli, aby ta przykra sytuacja zakończyła się jak najszybciej. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że procedury kościelne dotyczące takich konfliktowych sytuacji mają swoje wymagania, które muszą być spełnione. A to wymaga czasu. Bądźmy zatem cierpliwi, a jednocześnie działajmy na wszelkich możliwych polach.

Niejasności w dokumentacji i rozliczeniu remontu
Nie ułatwia tej sprawy zagmatwana przez ks. Ledę sytuacja związana z remontem budynku kościoła i jego rozliczeniem finansowym. Nie zgodzimy się, aby parafianie ponosili finansową odpowiedzialność za samowolę budowlaną ks. Ledy. Sytuacji nie ułatwia brak transparentności ze strony ks. Ledy, który bardzo wybiórczo przekazuje informacje o tych sprawach parafianom czy mediom, jedynie pogłębiając w ten sposób chaos informacyjny. Wierzymy jednak, iż informacje i dokumenty, których ks. Leda skąpi swym własnym parafianom, zostaną dostarczone przez niego do Kurii Biskupiej. Nie wyobrażamy sobie, aby ks. Leda „wodził za nos” Księdza Biskupa, tak jak to od lat próbuje robić z nami. Pozytywne jest natomiast to, że Kuria Biskupia zakazała kategorycznie ks. Ledzie prowadzenia jakichkolwiek dalszych prac remontowych w budynku kościoła. Pomimo tego, ks. Leda „jak gdyby nigdy nic” dalej zbiera datki pieniężne od parafian, nie wydając na to pokwitowań i nie informując darczyńców, że nie wolno mu już prowadzić żadnych dalszych prac.

Przebudowa ołtarza – samowola ks. Ledy
Niezależnie od postępowania prowadzonego przez Kurię „nie zasypiamy gruszek w popiele” i „robimy swoje”. Gromadzimy wszelkie dokumenty, które pozwolą wyjaśnić skalę i zakres nieudolności i nieprawidłowości w prowadzeniu remontu przez ks. Ledę. Urzędy jednak mają swoje terminy i procedury i niechętnie przyśpieszają bieg spraw. Na dziś wiadomo, że przebudowa ołtarza nie była objęta zatwierdzonym w odpowiednim trybie planem remontu i została wykonana całkowicie samowolnie na ustne polecenie ks. Ledy, czyli jak to się mówi popularnie „na gębę”, bez przeprowadzenia jakichkolwiek uzgodnień i konsultacji.

Podjazd dla niepełnosprawnych
Jednocześnie pomimo wydania na remont kościoła ogromnej sumy pieniędzy, nie został wykonany podjazd dla wózków i dla osób niepełnosprawnych, który był uwzględniony w oficjalnych planach remontu. Prace w tym zakresie nie zostały nawet rozpoczęte, a środki na remont są już wyczerpane.

Drogi hotel dla ekipy remontowej za pieniądze parafian
Nasze wielkie oburzenie wzbudza sposób rozliczenia z ekipą budowlaną, a zwłaszcza skandaliczne pokrycie wysokich kosztów zakwaterowania ekipy w hotelu (kilkadziesiąt tys. zł) zamiast nieodpłatnego udostępnienia im na nocleg niezamieszkałych pomieszczeń na plebani, które powinny służyć do tego celu.

Biała księga
Przystąpiliśmy do tworzenia,,Białej Księgi” dokumentującej poczynania ks. Ledy. Wszystkich chętnych do podzielenia się doświadczeniami z kontaktów z ks. Proboszczem (pogrzeby, śluby, komunie, załatwiania spraw kancelaryjnych etc.) prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy z członkami Komitetu. Adres, telefon i email dostępny na stronie Facebook: „Rybienko Leśne – Komitet Społeczny Parafian”. Chodzi nam wyłącznie o opisy faktów dotyczących sposobu sprawowania posługi duszpasterskiej przez ks. Ledę. Z częścią takich relacji mogliśmy się zapoznać na zebraniu mieszkańców 18 marca br. Świadectwa, które znajdą się w Białej Księdze będą stanowić dobry fundament do rozmów z nowym proboszczem i przestrogę, jak nie należy postępować w relacjach z parafianami. Mottem niech tu będą słowa abp Grzegorza Rysia, który powiedział, że działalność proboszcza „to nie ma być zapędzanie baranów do zagrody, tylko rozbudzanie w ludziach poczucia wspólnoty”.

Ochrona dziedzictwa materialnego kościoła
Podejmiemy próbę przeprowadzenia spisu z natury/ewidencji przedmiotów wyposażenia wnętrza kościoła (droga krzyżowa, elementy ołtarza etc.). Jeżeli ks. Leda odmówi współpracy w tym zakresie rozważymy powołanie stosownej komisji inwentaryzacyjnej przez Komitet. Jest to ważne działanie, ponieważ sporządzenie dokumentacji fotograficznej i szczegółowych opisów każdego elementu wyposażenia potrzebne jest do wniosku o objęcie całego kościoła, w tym jego wnętrza i wyposażenia opieką Konserwatora Zabytków. Zmiany w wystroju naszej świątyni będą wymagały wtedy szerszych konsultacji i nie będą zależały jedynie od „widzimisię” ks. proboszcza.

Transparentny fundusz remontowy
Rozważamy pomysł przeprowadzenia przez Komitet zbiórki publicznej na potrzeby kościoła, dającej jednocześnie parafianom możliwość wsparcia finansowego na ten cel z pominięciem ks. Ledy. Zebrane fundusze byłyby dostępne dopiero dla nowego proboszcza. Każdy projekt, który będzie realizowany z pieniędzy mieszkańców musi być z nimi konsultowany. Ocena przydatności, wygląd i finansowanie ewentualnej inwestycji muszą być znane wszystkim zainteresowanym przed rozpoczęciem prac.

***

Działamy pod hasłem: Tak dla renowacji! Nie dla dewastacji!

Domagamy się respektowania naszych TRADYCJI materialnych i duchowych, SZACUNKU dla zwykłego człowieka i ODPOWIEDZIALNEGO zarządzania parafią.

NASZE POSTULATY obejmują:
1) przywrócenia uświęconego tradycją wystroju prezbiterium naszego kościoła (witraż Chrystusa Ukrzyżowanego, czarny dąb, tabernakulum),
2) usunięcia z parafii ks. Ledy,
3) powołania rady parafialnej współodpowiedzialnej z proboszczem za zarządzanie sferą ekonomiczną parafii,
4) dokończenia i rozliczenia remontu kościoła,
5) umożliwienia wstępu do kościoła pomiędzy nabożeństwami.
Dziękujemy za wsparcie naszych działań!
Szczęść Boże!

Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 13.04.2018 r., godz. 21.44
EFEKTEM PRO-PISOWSKIEJ DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA KATOL. JEST BARDZO ZNACZNY SPADEK ZAUFANIA DO XĘŻY !!!!!!!!
Dodane przez Anonim, w dniu 14.04.2018 r., godz. 05.10
Kanalie pchają się na polityków, urzędników ale i na księży niestety też.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl