Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2021 r., imieniny Aurelii, Balbiny

Szansa na tańszą wymianę kotłów

(Zam: 15.03.2018 r., godz. 10.42)

Samorząd zamierza ubiegać się o unijne dofinansowanie, w ramach którego mieszkańcy będą mogli wymienić stare urządzenia grzewcze na nowoczesne – przyjazne środowisku i wydajne.

Podstawą do złożenia wniosku będą zgłoszenia od zainteresowanych właścicieli domostw.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs – nabór wniosków będzie trwał od 30 marca do 6 czerwca. Zgodnie z aktualnym harmonogramem do końca października ma być ogłoszona lista gmin objętych wsparciem. W przypadku uzyskania dofinansowania projekt musi być zrealizowany do końca 2021 r.
Podczas sesji Rady Gminy 2 marca gościł Piotr Bartczak z firmy AMM Investments, który przedstawił zasady obowiązujące przy naborze wniosków i korzystaniu ze środków unijnych. Dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, niemniej do rozdysponowania w całym Mazowszu jest zaledwie ok. 12,5 mln zł (każda gmina może ubiegać się o wsparcie wynoszące do 1,5 mln zł). Koszty kwalifikowane to kwota netto związana z zakupem urządzeń, ich montażem, przygotowaniem pomieszczenia itp. Unia Europejska nie pokrywa kosztów podatku VAT, będą musieli go pokryć mieszkańcy. Tzw. okres trwałości projektu wynosi 5 lat od momentu zakończenia realizacji. Oznacza to m.in., że w tym okresie wszystkie instalacje będą własnością gminy, a mieszkańcy będą jedynie bezpośrednimi użytkownikami. W tym czasie na własną rękę nie będą mogli w żaden sposób ingerować w instalację np. odłączać jej.
Wymiana urządzeń grzewczych będzie możliwa w domach jedno- i wielorodzinnych (które mają wspólne kotłownie), a dofinansowanie obejmie przede wszystkim urządzenia zasilane paliwami stałymi (węgiel, drewno).
– Nie można wymienić kotła węglowego na inny węglowy – może to być elektryczny, olejowy, gazowy, spalający biomasę – poinformował Piotr Bartczak.
Aby móc skorzystać z projektu, trzeba też posiadać świadectwo energetyczne lub audyt energetyczny.
Piotr Bartczak ocenił, że w zależności od kotła wkład własny mieszkańców wyniesie od 2 do 4,5 tys. zł netto (moc urządzenia ustalana po wykonaniu audytu energetycznego). Do zapłaty jest 8-procentowy podatek VAT.
W ramach projektu, prócz wymiany kotła, można się pokusić o zainstalowanie urządzeń służących do eksploatacji odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych. W przypadku instalacji fotowoltaicznych wkład własny to 2,7-4,5 tys. zł. Do zapłaty jest 8 proc. podatku VAT (w przypadku instalacji OZE na budynku mieszkalnym) lub 23 proc. (instalacja na gruncie lub budynku gospodarczym). Taki sam podatek VAT stosuje się do kolektorów słonecznych – w ich przypadku, zdaniem Piotra Bartczaka, mieszkaniec musiałby zapłacić od 1,8-2,2 tys. zł wkładu własnego (w zależności od wariantu).
Wsparcie obejmie tylko te inwestycje, które zostaną zrealizowane po przyznaniu dofinansowania – ci, którzy wymieniają kotły teraz nie mogą liczyć na refundację.
W ramach projektu mieszkańcy powinni złożyć wnioski do gminy, a ta złoży wniosek o dofinansowanie (nie ma możliwości wnioskowania bez pośrednictwa gminy).
– Chcemy państwa zainteresować możliwością wymiany kotłów, pokazać, że jest taka oferta – zaznaczył wójt Mieczysław Pękul. – Jeśli ktoś z państwa będzie zainteresowany, stworzymy listę i na jej podstawie będziemy procedować dalej. Będziemy zbierać zgłoszenia od chętnych i w oparciu o nie złożymy wniosek.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl