Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaWięcej włamań i kradzieży

Ikona
(Zam: 04.05.2011 r., godz. 11.05)

Policja z posterunku w Rząśniku zaprezentowała analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy za 2010 r. Wynika z niej, że wzrosła liczba włamań i kradzieży, najwięcej kradzieży, bójek i rozbojów ma miejsce w okolicy „Ibizy” i domków letniskowych.

Posterunek w Rząśniku obejmuje dwadzieścia osiem wsi, zamieszkałych przez około siedem tysięcy mieszkańców oraz około półtora tysiąca domków letniskowych. W 2010 r. doszło do stu trzydziestu przestępstw, w porównaniu z 2009 r. o pięć mniej. Najczęściej popełniane są kradzieże, włamania, kierowanie w stanie nietrzeźwym. W 2010 r. doszło do dwudziestu trzech kradzieży z włamaniem do samochodów i budynków, w 2009 r. – dziesięciu, odnotowuje się więc ich wzrost. Podobnie jest w przypadku kradzieży, których w 2010 r. było dwadzieścia pięć, w poprzednim roku tylko sześć. Przedstawiający raport st. asp. Grzegorz Jasiński wyjaśnił, że było to spowodowane działalnością zorganizowanej grupy, działającej na terenie gmin Rząśnik, Somianka i Wyszków. Bandyci zostali już zatrzymani, odzyskano mienie o łącznej wartości 9 700 zł. Wzrost nastąpił również w kategorii tzw. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (rozbój, bójka, pobicie) – z jednego w 2009 r. do trzech w 2010 r. Spadła liczba uszkodzeń mienia – z dziesięciu (2009 r.) do trzech (2010 r.), zatrzymano więcej nietrzeźwych kierowców, siedemdziesięciu czterech w 2010 r. (w poprzednim roku było ich sześćdziesięciu pięciu). Podsumowując, odnotowano znaczny wzrost takich przestępstw, jak kradzież z włamaniem, kradzież, mienia, samochodu, kierowanie pod wpływem alkoholu.

Policja przeprowadziła trzydzieści postępowań sprawdzających, w przypadku dwunastu podjęła działania. Wykrywalność wyniosła 75,2 proc. Zdecydowana większość przestępstw ma miejsce w okolicach domków letniskowych i dyskoteki „Ibiza” w Rząśniku. W 2010 r. posterunek Policji w Rząśniku przeprowadził czterdzieści jeden postępowań administracyjnych, dwieście osiem interwencji, nałożono sto jeden mandatów na łączną sumę 15 100 zł, zatrzymano osiem praw jazdy i dwadzieścia dwa dowody rejestracyjne pojazdów.

Posterunek Policji w Rząśniku w 2010 r. brał udział w programach i akcjach, inicjowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu i Powiatową w Wyszkowie, tj. „Alkohol i Narkotyki”, „Trzeźwy Poranek”, „Pasy”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Niebieski tydzień”, „Stop Włamaniom”. W ramach programu „Razem Bezpieczniej” przeprowadzono spotkania w szkołach, rozmawiano z mieszkańcami, samorządem. Miało to uczulić ludzi na problem odpowiedniej ochrony mienia, zachęcić do współpracy z policją. W 2011 r. zamierza się zwiększyć działania w rejonie dyskoteki „Ibiza” i domków letniskowych.

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl