Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, Heleny„Przepióreczka” dostała dofinansowanie unijne

Ikona
(Zam: 04.05.2011 r., godz. 11.10)

Zespół Ludowy „Przepióreczka”, działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jackowie Górnym, jako jedna z pięciu organizacji z województwa mazowieckiego otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach programu Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”.

W szóstej edycji programu wpłynęło aż 846 wniosków, z naszego województwa – 101. Celem programu „Razem Możemy Więcej” jest przede wszystkim stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji, integracji społecznej i zawodowej. Wsparcie mogły uzyskać projekty z zakresu oświaty, ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do budowania lokalnych społeczności. Podstawą programu jest idea tworzenia i wzmacniania małych wspólnot na terenach wiejskich. Komisja konkursowa brała pod uwagę, jak projekt może przyczynić się do integracji społecznej mieszkańców poprzez wspólne działania, jakie efekty przyniesie i jaką grupę docelową obejmie. „Przepióreczka” otrzyma 6 000 zł, które przeznaczy na realizację widowiska artystycznego „Obrzęd weselny w Puszczy Białej”. Było ono w pewnym stopniu przygotowane i przedstawione w ubiegłym roku, jednak nie zostało ukończone. Ukazuje dawne, tradycyjne obrzędy weselne, z których dzisiaj najpewniej kojarzy nam się tylko błogosławieństwo pary młodej przed udaniem się do kościoła i oczepiny. Są one znacznie bogatsze i ciekawe, niestety, pamięć o nich powoli zanika. „Przepióreczka” kultywuje dawne pieśni i zwyczaje, angażując w działalność artystyczną zarówno najmłodszych członków zespołu, jak i dorosłe już „przepióreczki”, rodziców i mieszkańców wsi. W widowisku zagrają dzieci z gimnazjum i szkoły średniej oraz starsi członkowie zespołu. Jak mówi dyrektor szkoły i prowadząca zespół Aleksandra Kalinowska, najbardziej brak im stałego akompaniatora, ale takich muzyków nie jest wielu.

– Tacy ludzie są bardzo potrzebni, dobry akompaniator to dla każdego zespołu skarb – twierdzi. – Zapotrzebowanie jest, zresztą regionalizm, folklor jest teraz bardzo na czasie, szkoda, że nie ma u nas takich klas muzycznych, kształcących dobrych instrumentalistów.

Z „Przepióreczką” grywa czasami Stanisław Kadłubowski, jednak jest bardzo zajęty, angażuje się w innych zespołach. W tego typu widowiskach muzyka jest niezwykle ważna. Uzyskana w konkursie kwota pozwoli pracować z kapelą i akompaniatorem, z którym trzeba będzie przeprowadzić około 20 godzin prób. Zakupione zostaną też stroje (najważniejszy – dla Panny Młodej), odpowiednie nagłośnienie. Zespół zaprezentuje tradycyjny obrzęd weselny, wraz z takimi zwyczajami, jak: wicie wieńców, rozpleciny, oczepiny, przenosiny. Niezbędnymi elementami takiego widowiska są stroje, śpiew i taniec. Członkowie zespołu talent i chęci do jego rozwijania posiadają, problemem są pieniądze, które zespół uzyskuje z różnych fundacji, z Urzędu Marszałkowskiego, ostatnio – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Przygotowywane widowisko będzie miało swoją premierę 23 czerwca w Boże Ciało, trwają też rozmowy w sprawie wystawienia go w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”, w którym – odpowiednio oświetlone i nagłośnione – dobrze by się zaprezentowało.

Zespół „Przepióreczka” istnieje już kilkanaście lat, kontakty z występującymi w nim kiedyś osobami, są nadal podtrzymywane.
– Do uczestnictwa w kulturze, dbania o tradycje, należy zachęcać od małego – Aleksandra Kalinowska jest przekonana o dużym znaczeniu takich zespołów zarówno dla jednostek, jak i społeczności lokalnej. – Warto, by dzieci brały udział w takich inicjatywach, bo potem trudno już do tego zachęcić. Ja zawsze mówię moim „przepióreczkom”: nie „przebieracie się” w stroje ludowe, bo nie jesteście przebierańcy, wy się w nie ubieracie.

E.E.

Zespół, rodzice „przepióreczek” oraz opiekunka zespołu Aleksandra Kalinowska pragną serdecznie podziękować Tomaszowi Gołasiowi z Urzędu Gminy za pomoc przy kompletowaniu dokumentów i napisaniu wniosku do programu w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl