Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyAktorskie warsztaty dla młodzieży

(Zam: 04.05.2011 r., godz. 11.13)

Gmina realizuje projekt „Edukacja teatralna”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach.

Zajęcia będą obejmować wykłady na temat gatunków teatralnych, pracy aktora na scenie, roli reżysera, obowiązków scenografa. Specjaliści popracują z kursantami nad mimiką, gestem, czytaniem, znaczeniem muzyki i efektów dźwiękowych. Nabór będzie prowadzony od 9 do 13 maja w godzinach 16.00-18.00. Zajęcia teatralne w formie warsztatów są przeznaczone dla dwudziestu młodych osób (14 dziewcząt, 6 chłopców). Realizacja projektu ma potrwać od 1 kwietnia do 30 września. Nabór odbywać się będzie na podstawie ankiety zgłoszeniowej, dostępnej na stronie www.somianka.pl oraz w biurze projektu, mieszczącym się w Urzędzie Gminy w Somiance w pokoju nr 10. Zgłoszenia należy składać osobiście od 9 maja do 13 maja w godz. 16.00-18.00. Dodatkowe informacje u koordynatora projektu, pokój nr 10, tel. (29) 74 187 90 wew. 49. Zostanie utworzona lista rezerwowa, składająca się z dziesięciu osób. Uczestnicy są zobowiązani do udziału we wszystkich zajęciach. Z uzasadnionych przyczyn można opuścić maksymalnie dziesięć procent zajęć. Można będzie zrezygnować z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku ważnych powodów zdrowotnych lub losowych. W takiej sytuacji należy złożyć pisemną rezygnację w biurze projektu w terminie siedmiu dni kalendarzowych od momentu zaistnienia tych przyczyn (należy przedłożyć stosowny dowód, np. zaświadczenie lekarskie). Jeśli rezygnacja nie będzie miała uzasadnionej przyczyny, można obciążyć uczestnika kosztami udziału w zajęciach.
Zajęcia będą trwały cztery miesiące (po trzy spotkania w miesiącu).

E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl