Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 listopada 2020 r., imieniny Błażeja, Saturnina

Praktyka zawodowa zdobyta za granicą

(Zam: 03.02.2018 r., godz. 11.52)

Społeczność Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie podsumowała projekt „Skłodowska w Wyszkowie liderem europejskiej mobilności uczniów i nauczycieli”.

Dwie osiemnastoosobowe grupy uczniów wraz z opiekunami oraz dwunastu nauczycieli kształcenia zawodowego zaprezentowali rezultaty wyjazdów, a także przedstawili swoje doświadczenia. W ramach programu uczniowie wszystkich klas trzecich technikum mieli możliwość wyjazdu na zagraniczną praktykę. Uczniowie Technikum nr 1 kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik cyfrowych procesów graficznych odbywali staż zawodowy w Spoleto we Włoszech w marcu 2017 r. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych wyjechali na czterotygodniowy staż do Plymouth w Wielkiej Brytanii w październiku 2017 r., zaś nauczyciele zawodu i języka obcego zawodowego uczestniczyli w szkoleniu kadry typu job shadowing w Barcelonie w Hiszpanii w listopadzie 2017 r. Zrealizowany projekt uzyskał 501 749,18 zł dofinansowania, czyli 118 460 euro.
Podczas zagranicznych praktyk uczniowie poznawali i doskonalili umiejętności zawodowe związane z organizacją pracy hoteli, biur podróży, firm poligraficznych, zakładów gastronomicznych i firm budowlanych, zasadami obsługi klientów, obsługą programów komputerowych wykorzystywanych w pracy, posługiwaniem się specjalistycznymi narzędziami i maszynami, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem jobs hadowing nauczycieli było zdobywanie doświadczenia na rzeczywistym stanowisku pracy oraz asystowanie pracownikowi podczas pracy w hotelach Monument, Condes de Barcelona, restauracjach Lazarte, CanTraviNau, Con Cortada, firmie druku cyfrowego Bramona.
Wszystkie pierwotnie zakładane cele projektu zostały osiągnięte. Zarówno młodzież w ramach odbywanego stażu (praktyk zawodowych), jak i nauczyciele w ramach job shadowing zdobyli u pracodawców krajów UE nowe doświadczenie w swoim zawodzie, a także poszerzyli wiedzę i umiejętności. Poznali metody i organizację pracy, umiejętność gospodarowania czasem i wypoczynku, a także tworzenie relacji między pracownikiem a pracodawcą i ich wpływ na rozwój firmy. Uczniowie uzyskali najwyższe oceny za staż oraz w większości otrzymali listy referencyjne ze swoich zakładów pracy. Podczas wizyt monitorujących zarówno w Spoleto, jak i w Plymouth dyrektor szkoły spotkał się z samymi pozytywnymi ocenami stażystów. Uczniowie byli chwaleni za wiedzę i jej wykorzystanie w praktyce, zaangażowanie na swoich stanowiskach pracy, dress code, a także wzorowe zachowanie. Nauczyciele zaś mieli możliwość obserwacji procesu pracy i włączania się do wykonywania większości czynności przewidzianych dla zawodu. Bogate były programy zajęć dla nauczycieli gastronomii, hotelarstwa i cyfrowych procesów graficznych.
Dla większości był to pierwszy wyjazd, pierwszy lot samolotem, pierwszy bezpośredni kontakt z ludźmi za granicą Polski. Odnajdywanie się na zagranicznym rynku pracy było niemałym wyzwaniem i z tym zadaniem uczestnicy sobie świetnie poradzili. Także zamieszkanie u miejscowych rodzin w Plymouth mogło być dla niektórych trudne. Ale zarówno komunikacja językowa, jak i przystosowanie się do zwyczajów panujących w brytyjskich rodzinach okazały się prostsze do wdrożenia niż to wynikało z przewidywań uczestników.
E&M

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl