Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 13 maja 2021 r., imieniny Ofelii, Serwacego

Budżet proinwestycyjny

(Zam: 13.01.2018 r., godz. 12.49)

Wydatki gminy Brańszczyk w 2018 r. mają wynieść 44 mln zł, z czego 14 mln zł samorząd przeznaczy na inwestycje, wśród których jest m.in. montaż instalacji solarnych na domostwach współfinansowany przez Unię Europejską.

Sesja, podczas której radni uchwalili budżet na 2018 r. odbyła się 28 grudnia. Większość opowiedziała się za przedstawionym przez wójta planem wydatków i dochodów, jeden radny się wstrzymał, jeden był przeciw.
– Idziemy w dobrym kierunku, gmina się rozwija. Wprawdzie ubywa nam mieszkańców, ale wynika to z faktu, że ludzie z zewnątrz budują się u nas, a pozostają zameldowani w innych gminach – tłumaczył wójt Mieczysław Pękul.
W związku z powstającymi nowymi budynkami mieszkalnymi gmina wciąż inwestuje w rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Tak też będzie w 2018 r.
Nie zabraknie inwestycji drogowych. Gmina przekaże wsparcie finansowe powiatowi wyszkowskiemu, który, dzięki unijnemu dofinansowaniu, jako inwestor realizuje przebudowę drogi na odcinku od węzła Turzyn (na trasie S8) do Prabut. Gmina dofinansowuje inwestycję, bo przebiega ona m.in. przez jej teren. W planach na 2018 r. jest także budowa drogi w Ojcowiźnie (ponad 300 metrów od wiaduktu do końca osiedla), dokumentacja na budowę chodnika w Porębie Średniej, drogi w Dudowiźnie, budowa drogi w Trzciance, przebudowa drogi w Nowych Budach, Porębie (tzw. Zastruże), Targowej, Klonowej w Dalekiem-Tartaku, odwodnienie w Niemirach, projekt drogi i chodnika w Nowej Wsi (od drogi powiatowej do szkoły), remont remizy OSP w Turzynie, OSP w Białymbłocie-Starej Wsi, dokumentacja na remont OSP w Trzciance, przydomowe oczyszczalnie ścieków w Ojcowiźnie, projekt przydomowych oczyszczalni w Turzynie Kolonii, kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Białbymbłocie-Kurza, modernizacja oświetlenia ulicznego w Udrzynie, Nowych Budach, Starych Budach (w większości tego typu wydatki będą pochodzić z funduszu sołeckiego), kupno samochodu do wywozu ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, zakup nagłośnienia dla Domu Kultury Brańszczyk (na potrzeby orkiestry „Darmanista”). Są też kwoty na rozbudowę skansenu, budowę świetlicy w Udrzynku, zakup siłowni plenerowej dla Knurowca.
– Jedni się cieszą z budżetu, inni, niezadowoleni, czekają na swoją kolej – podkreślił wójt. – Ja, mimo wszystko, zachęcam do wspólnego działania. Pamiętajmy jedynie, że fundusz sołecki ma je wspierać, a nie wystarczać na inwestycje. Gmina idzie do przodu. Są nowe osiedla, piękne domy, inwestycje, a np. w Turzynie powstaną 3-4 nowe obiekty.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl