Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaCennik biletów komunikacji miejskiej

(Zam: 13.01.2018 r., godz. 12.46)

Ceny biletów wynoszą: 2 zł (ulgowy 1,30 zł) za przejazd jednorazowy, 80 zł (ulgowy 40 zł) za bilet miesięczny obejmujący przejazd wszystkimi liniami, 1 zł za bilet ulgowy na przejazd jednorazowy członków rodzin wielodzietnych, 2,50 zł za przejazd jednorazowy w 2 strefie od granicy miasta.

Bezpłatnie podróżują osoby, które ukończyły 75 lat (obejmuje tylko bilet jednorazowy) oraz dzieci do 4 lat, które nie zajmują oddzielnego miejsca.
Przejazd na podstawie biletu ulgowego przysługuje osobom w wieku powyżej 75 lat, niepełnosprawnym z orzeczoną I grupą inwalidztwa i widoczną dysfunkcją narządu ruchu lub ociemniałym, członkom rodzin wielodzietnych, osobom, które nie ukończyły 21 lat i pobierają naukę w szkole podstawowej lub gimnazjalnej oraz dziennej szkole średniej. Osoba podróżująca na podstawie biletu ulgowego musi posiadać dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z ulgi (tj. legitymację inwalidzką, legitymację szkolną, dowód osobisty, Wyszkowską Kartę Rodziny). Różnicę pomiędzy ceną pełną biletu jednorazowego a ulgowym przejazdem pokrywa gmina Wyszków. Samorząd dopłaca także przewoźnikowi 10 zł do każdego sprzedanego miesięcznego biletu ulgowego.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl